Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

GAUDEAMUS V BRNĚ
OD ROKU 1994

INFORMACE Z MINULÝCH ROČNÍKŮ VELETRHU

HISTORIE VELETRHU GAUDEAMUS V BRNĚ

První ročník veletrhu proběhl v roce 1994 a byl umístěn v budově Domu techniky Brno. Zájem návštěvníků předčil veškerá očekávání, veletrh navštívilo 17 000 návštěvníků během tří dnů. Třetí ročník veletrhu byl přemístěn z Domu techniky do pavilonu H na brněnském výstavišti, byl otevřen pro veřejnost čtyři dny. Díky větším prostorám veletrh navštívilo celkem 21.500 návštěvníků, z toho téměř 800 odborníků z řad učitelů, pedagogických poradců a pracovníků úřadů práce. 

Na pátém ročníku se poprvé prezentovali i zahraniční vystavovatelé. Z celkem čtyřiceti vystavovatelů bylo 5 zahraničních ze Slovensko, Německa a Irska. V průběhu sedmého ročníku byl dosažen nový návštěvnický rekord. Celková návštěvnost byla 24.600 návštěvníků. Osmý ročník veletrhu byl v roce 2001 kvůli velkému zájmu návštěvníků poprvé přesunut do nového pavilonu G2 na brněnském výstavišti. 

Jubilejní desátý ročník navštívilo v té době rekordních 28.138 studentů. Desátého ročníku veletrhu se účastnilo celkem 77 vystavovatelů. Po vstupu České republiky do Evropské unie, se začal zvyšovat zájem o veletrh ze strany zahraničních vystavovatelů. Dvanáctého ročníku se zúčastnilo 13 zahraničních vystavovatelů z Austrálie, Rakouska, Španělska, Německa, Anglie, Holandska a Slovenska. Návštěvnost veletrhu se v roce 2005 poprvé přiblížila k 30 000. Na druhý den veletrhu se také přišlo podívat rekordních 11 749 návštěvníků v jednom dni. Počet vystavovatelů poprvé přesáhl 100 v roce 2006, kdy se veletrhu účastnilo 120 vystavovatelů včetně třiceti zahraničních. 

Hranice 30 000 návštěvníků bylo dosaženo v roce 2007 s celkovým počtem 30.608 návštěvníků. Kvůli neustále rostoucímu zájmu studentů byl veletrh hned následující rok přesunut do pavilonu F brněnského výstaviště. Šestnáctý ročník veletrhu, pořádaný v pavilonu V na brněnském výstavišti navštívilo dosud nepřekonaných 32.981 návštěvníků. V tomto roce také počet vystavovatelů dosáhl 208, včetně 81 zahraničních vystavovatelů z 12 zemí světa. 

Jubilejní dvacátý ročník veletrhu proběhl poprvé ve dvou pavilonech G1 a G2 na brněnském výstavišti. Veletrh byl největší ve své historii, konal se na ploše 10 106 m2. V průběhu dvacátého ročníku byla zaznamenána rekordní návštěvnost přednášek ve výši 31,9% všech návštěvníků. Dvacátý třetí ročník veletrhu se konal 1. až 4. listopadu 2016 v pavilonech G1 a G2 na brněnském výstavišti. Veletrh navštívilo 27 882 návštěvníků a účastnilo se rekordních 240 vystavovatelů z dvaceti zemí. Poprvé bylo představeno Pedagogické centrum jako unikátní středisko informačních služeb pro středoškolské pedagogy a výchovné poradce. 

Na dvacátém čtvrtém ročníku veletrhu Gaudeamus Brno, který proběhl ve dnech 31.10. - 3.11. 2017 na brněnském výstavišti bylo dosaženo tří rekordů. Veletrhu se účastnilo dosud nejvíce vystavovatelů - 303. Byl tak překonán dosavadní rekord 240 vystavovatelů z roku 2016. Mezi vystavovateli bylo také 149 zahraničních subjektů, což učinilo XXIV. ročník ročníkem s největší mezinárodní účastí. Veletrh byl v roce 2017 také největším ve své historii. Konal se na čisté výstavní ploše
2 985 m2.

Dvacátý pátý ročník veletrhu se přesunul do nového pavilonu V. Veletrh v ročníku 2018 byl vyjímečný v mnoha ohledech, jak účastí vystavovatelů, tak návštěvníků. Na veletrhu se prezentovalo rekordních 438 vystavovatelů (nárůst o 135 v porovnání s minulým rokem) v 165 expozicích (o 54 více než minulý rok), včetně 172 zahraničních univerzit a vysokých škol. Veletrh překvapil i vyjímečnou návštěvností 30 615 studentů (o 1 951 více než v roce 2017). Veletrh také navštívilo rekordních 494 středoškolských pedagogů. Hranice 30 000 návštěvníků byla překročena teprve po šesté za celou historii veletrhu. Naposledy k tomu došlo v roce 2011. Součástí veletrhu také poprvé byla nabídka uplatnění pro studenty.

Dvacátý šestý ročník veletrhu byl sedmým rokem za celou historii veletrhu, kdy byla překročena hranice 30 000 návštěvníků. Rok 2019 byl vyjímečný zejména rekordním zájmem středoškolských pedagogů. Veletrh navštívilo rekordních 517 pedagogů a výchovných poradců. XXVI. ročník proběhl v pavilonu P, který je největším pavilonem brněnského výstaviště.

Pro rok 2020 byl připraven 27. ročník Gaudeamus Brno, plánovaný v říjnu na brněnském výstavišti. Přípravu podzimního veletrhu následně přerušila neustále se zpřísňující protiepidemická opatření. Jako reakce na zpřísňující se opatření byl vytvořen koncept Gaudeamus Roadshow, s cílem uspořádat regionální akce menšího formátu s nejdůležitějšími atributy veletrhů Gaudeamus. Roadshow ve svém kalendáři měla 6 krajských měst v Česku. Uspořádání Gaudeamus Roadshow bylo znemožněno dalším zpřísněním vládních nařízení týden před jejím spuštěním v říjnu 2020. S vědomím, že středoškolské studenty není možné ponechat bez přístupu k informacím o nabídce pomaturitního studia, byla během 14 dní připravena série on-line přednáškových dní, která umožnila vysokým školám a univerzitám efektivně informovat středoškolské studenty o možnostech studia po maturitě. 11 Gaudeamus on-line přednáškových dní proběhlo v listopadu a prosinci 2020. Během přednáškových dní bylo odvysíláno 78 přednášek, které shlédlo celkem 26 657 diváků.

V roce 2021 byl veletrh Gaudeamus Praha přesunut do on-line prostředí. Veletrh Gaudeamus on-line 2021 sestával z živě vysílaných přednášek a prezentace vystavovatelů na informačních portálech Gaudeamus, na adresách Gaudeamus.cz a Gaudeamus-sk.sk. Vysílání přednášek v rámci on-line veletrhu probíhalo od 19. ledna 2021 do 14. dubna 2021. Během 21 vysílacích dní proběhlo celkem 137 přednášek, 7 univerzitních přednáškových dní a 4 vysílací dny v rámci projektu Fakulty on-line. Přednášky v roce 2021 celkem živě a ze záznamu sledovalo 47 443 diváků. Nejsledovanější přednáškový den zaznamenal 5 366 zhlédnutí a nejsledovanější přednášku zhlédlo 1 142 diváků. Na informačních portálech Gaudeamus se studentům prezentuje 1 065 vzdělávacích institucí ze 48 zemí světa, včetně 249 škol z Česka, 36 ze Slovenska, 460 zahraničních škol a 320 fakult.

28. ročník veletrhu Gaudeamus Brno byl po dvou letech prvním ročníkem, který nebyl ovlivněn restriktivními protiepidemickými opatřeními. Veletrh, jako již tradičně, proběhl v areálu brněnského výstaviště v pavilonu V. Představilo se zde 341 vystavovatelů z 12 zemí. Veletrh, během čtyř dnů jeho konání, navštívilo 27 675 návštěvníků, včetně 398 středoškolských pedagogů a výchovných poradců. To představuje nárůst o 5 110 návštěvníků ve srovnání s minulým ročníkem. Návrat k vysoké návštěvnosti potvrdil neutuchající zájem studentů o setkávání se zástupci vysokých škol a získávání informací tváří v tvář.

V roce 2023 pokračoval Gaudeamus Brno v nastaveném růstovém trendu. Zvýšil se počet studentů, pedagogů i vystavovatelů. V pavilonu V se představilo 347 vystavovatelů. Jejich expozice si přišlo prohlédnout 28 343 návštěvníků, včetně 474 pedagogů a dalších odborníků. 

Vývoj veletrhu v Brně v letech 1994 - 2023

Ročník Vystavovatelé Návštěvnost
1994 27 17 000
1995 31 17 000
1996 32 21 500
1997 30 19 800
1998 40 18 700
1999 42 13 500
2000 46 24 600
2001 59 23 400
2002 71 26 830
2003 77 28 138
2004 94 29 161
2005 99 29 460
2006 120 27 843
2007 120 30 608
2008 152 30 865
2009 208 32 981
2010 186 30 008
2011 185 30 359
2012 201 28 841
2013 190 27 494
2014 226 28 674
2015 215 28 175
2016 240 27 882
2017 303 28 664
2018 438 30 615
2019 389 30 152
2021 359 22 565
2022 341 27 675
2023 347 28 343

 

 

 

 

 

 

INFORMACE Z MINULÝCH ROČNÍKŮ veletrhu v brně

Vystavovatelé

Přednášky

Závěrečné zprávy

Soutěž o nejlepší expozici

Fotografie ke stažení

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRZÍCH