Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

seznam vystavovatelů

GAUDEAMUS BRNO 23. - 26. 11. 2021

AMBIS vysoká škola, a.s.
Anglia Ruskin University, Velká Británie
Arts University Bournemouth, Velká Británie
Bmedic education s.r.o.
Bangor University, Velká Británie
Birmingham City University, Velká Británie
Bournemouth University, Velká Británie
Bournemouth University, Velká Británie
British and Irish Modern Music Institute (BIMM), Velká Británie
Brunel University London, Velká Británie
Buckinghamshire New University, Velká Británie
Business and Hotel Management School Switzerland (BHMS), Švýcarsko
Campus France Česká Republika
CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
CEVRO Institut, z.ú
Coolagent Brno/ Europair, s.r.o.
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
    Fakulta architektury
    Fakulta biomedicínského inženýrství
    Fakulta dopravní
    Fakulta elektrotechnická (FEL ČVUT)
    Fakulta informačních technologií
    Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
    Fakulta stavební
    Fakulta strojní
Masarykův ústav vyšších studií
De Montfort University, Velká Británie
Do Rakouska na zkušenou
Dundalk Institute of Technology, Irsko
DZS - Dům zahraniční spolupráce
Edge Hotel School (University of Essex), Velká Británie
Europass ČR
Falmouth University, Velká Británie
Fulbrightova komise, EducationUSA,
Garanční systém finančního trhu
Heriot Watt University Dubai, Spojené Arabské Emiráty
ISM University of Economics and Management, Lithuania
IBA University, Německo
Institute of Technology, Sligo, Irsko
JCMM, z. s. p. o.
    Gymnázium, Střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace         
    Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace         
    Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace         
    Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace         
    Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace         
    Střední odborná škola a střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace         
    Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace         
    Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace         
    Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace         
    Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace         
    Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace         
    Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace         
    Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace         
    Střední škola polytechnická Brno, příspěvková organizace         
    Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace         
    Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace         
    Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace         
    Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace         
    Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc         
    Vyšší odborná škola a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace         
    Základní škola a střední škola Tišnov, příspěvková organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
    Ekonomická fakulta
    Fakulta rybářství a ochrany vod
    Filozofická fakulta
    Pedagogická fakulta
    Přírodovědecká fakulta
    Teologická fakulta
    Zdravotně sociální fakulta
    Zemědělská fakulta
Liverpool Hope University
London Metropolitan University, Velká Británie
London South Bank University, Velká Británie
Masarykova univerzita
    Ekonomicko-správní fakulta
    Fakulta informatiky
    Fakulta sociálních studií
    Fakulta sportovních studií
    Farmaceutická fakulta
    Filozofická fakulta
    Lékařská fakulta
    Pedagogická fakulta
    Právnická fakulta
    Přírodovědecká fakulta
Mendelova univerzita v Brně
    Agronomická fakulta
    Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
    Institut celoživotního vzdělávání
    Lesnická a dřevařská fakulta
    Provozně ekonomická fakulta
    Zahradnická fakulta
Middlesex University Dubai, Spojené Arabské Emiráty
Middlesex University, Velká Británie
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Národní pedagogický institut
Newcastle University, Velká Británie
NEWTON University
Northumbria University, Velká Británie
Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Oxford Brookes University, Velká Británie
Policie České republiky
Prague City University
    School of Art and Design
    School of Business
    School of Education
    School of Media and IT
Regent’s University London, Velká Británie
Royal Agricultural University, Velká Británie
SEPIE- Spanish Service for the Internationalization of Education
Sheffield Hallam University, Velká Británie
Skupina ČEZ
Slezská univerzita
    Fakulta veřejných politik v Opavě
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
    Fyzikální ústav v Opavě
    Matematický ústav v Opavě
    Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
    Fakulta architektúry a dizajnu
    Fakulta elektrotechniky a informatiky
    Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
    Fakulta informatiky a informačných technológií
    Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
    Stavebná fakulta
    Strojnícka fakulta
    Ústav manažmentu
SOAS, University of London, Velká Británie
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o.
Southampton Solent University, Velká Británie
SRH Berlin University of Applied Sciences, Německo
SRH University Heidelberg, Německo
Swansea University, Velká Británie
ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.
Teesside University, Velká Británie
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
University for the Creative Arts, Velká Británie
University of Bedfordshire, Velká Británie
University of Birmingham Dubai, Spojené Arabské Emiráty
University of Birmingham, Velká Británie
University of Bolton, Velká Británie
University of Bradford, Velká Británie
University of Central Lancashire, Velká Británie
University of Cumbria, Velká Británie
University of Derby, Velká Británie
University of Essex, Velká Británie
University of Gloucestershire, Velká Británie
University of Greenwich, Velká Británie
University of Hertfordshire, Velká Británie
University of Huddersfield, Velká Británie
University of Chichester, Velká Británie
University of Lincoln, Velká Británie
University of Liverpool, Velká Británie
University of New York in Prague
University of Northampton, Velká Británie
University of Plymouth, Velká Británie
University of Portsmouth, Velká Británie
University of Reading, Velká Británie
University of South Wales, Velká Británie
University of Suffolk, Velká Británie
University of Sunderland, Velká Británie
University of the West of England, Bristol, Velká Británie
University of West London, Velká Británie
University of Westminster
University of Winchester
University of Worcester
Univerzita Hradec Králové
    Fakulta informatiky a managementu
    Filozofická fakulta
    Pedagogická fakulta
    Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
    1. lékařská fakulta
    2. lékařská fakulta
    3. lékařská fakulta
    Evangelická teologická fakulta
    Fakulta humanitních studií
    Fakulta sociálních věd
    Fakulta tělesné výchovy a sportu
    Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
    Filozofická fakulta
    Husitská teologická fakulta
    Katolická teologická fakulta
    Lékařská fakulta v Hradci Králové
    Lékařská fakulta v Plzni
    Matematicko-fyzikální fakulta
    Pedagogická fakulta
    Právnická fakulta
    Přírodovědecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
    Evanjelická bohoslovecká fakulta
    Fakulta managementu
    Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
    Fakulta sociálnych a ekonomických vied
    Fakulta telesnej výchovy a športu
    Farmaceutická fakulta
    Filozofická fakulta
    Jesseniova lekárska fakulta v Martine
    Lekárska fakulta
    Pedagogická fakulta
    Právnická fakulta
    Prírodovedecká fakulta
    Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzita obrany
    Fakulta vojenského leadershipu
    Fakulta vojenského zdravotnictví
    Fakulta vojenských technologií
Univerzita Palackého v Olomouci
    Cyrilometodějská teologická fakulta
    Fakulta tělesné kultury
    Fakulta zdravotnických věd
    Filozofická fakulta
    Lékařská fakulta
    Pedagogická fakulta
    Právnická fakulta
    Přírodovědecká fakulta
Univerzita Pardubice
    Dopravní fakulta Jana Pernera
    Fakulta ekonomicko-správní
    Fakulta elektrotechniky a informatiky
    Fakulta filozofická
    Fakulta chemicko-technologická
    Fakulta restaurování
    Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
    Fakulta aplikované informatiky
    Fakulta humanitních studií
    Fakulta logistiky a krizového řízení
    Fakulta managementu a ekonomiky
    Fakulta multimediálních komunikací
    Fakulta technologická
    Univerzitní institut
Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.
Veterinární univerzita Brno
    Fakulta veterinární hygieny a ekologie
    Fakulta veterinárního lékařství
VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, Hradec Králové
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
    Ekonomická fakulta
    Fakulta bezpečnostního inženýrství
    Fakulta elektrotechniky a informatiky
    Fakulta materiálově-technologická
    Fakulta stavební
    Fakulta strojní
    Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola ekonomická v Praze
    Fakulta financí a účetnictví
    Fakulta informatiky a statistiky
    Fakulta managementu
    Fakulta mezinárodních vztahů
    Fakulta podnikohospodářská
    Národohospodářská fakulta
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
    Fakulta chemické technologie
    Fakulta chemicko-inženýrská
    Fakulta potravinářské a biochemické technologie
    Fakulta technologie ochrany prostředí
    Ústav ekonomiky a managementu
Vysoká škola logistiky o.p.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Vysoká škola polytechnická Jihlava
AMBIS vysoká škola, a.s.
Vysoká škola sociálně správní, Prigo
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoké učení technické v Brně
    CEITEC - Středoevropský technologický institut
    Centrum sportovních aktivit
    Fakulta architektury
    Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
    Fakulta chemická
    Fakulta informačních technologií
    Fakulta podnikatelská
    Fakulta stavební
    Fakulta strojního inženýrství
    Fakulta výtvarných umění
    Ústav soudního inženýrství
Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r. o.
Vyšší odborná škola publicistiky
Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace
www.scio.cz, s.r.o.
Západočeská univerzita v Plzni
    Fakulta aplikovaných věd
    Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
    Fakulta ekonomická
    Fakulta elektrotechnická
    Fakulta filozofická
    Fakulta pedagogická
    Fakulta právnická
    Fakulta strojní
    Fakulta zdravotnických studií

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU