Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

seznam vystavovatelů

GAUDEAMUS BRNO 1. - 4. 11. 2022

Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí, Slovensko
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
AMBIS vysoká škola, a.s.
Anglia Ruskin University, Velká Británie
Anglo-American University
  John H. Carey II School of Law
  School of Business Administration
  School of Humanities and Social Sciences
  School of International Relations and Diplomacy
  School of Journalism, Media and Visual Arts
Arts University Bournemouth, Velká Británie
Atlas školství - P.F. art, spol. s r.o.,
Aarhus University, Dánsko
Avans University of Applied Sciences, Nizozemí
B.H.M.S. Business & Hotel Management School, Švýcarsko
Bangor University, Velká Británie
Birmingham City University, Velká Británie
Bournemouth University, Velká Británie
British and Irish Modern Music Institute (BIMM), Velká Británie
Brunel University London, Velká Británie
Breda University of Applied Sciences, Nizozemí
Business Academy Aarhus, Dánsko
Business Academy South West, Dánsko
Buckinghamshire New University, Velká Británie
Campus France 
CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
CEVRO Institut, z.ú
Coolagent Brno/ Europair, s.r.o. 
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
  Fakulta architektury
  Fakulta biomedicínského inženýrství
  Fakulta dopravní
  Fakulta dopravní – Pracoviště Děčín
  Fakulta elektrotechnická (FEL ČVUT)
  Fakulta informačních technologií
  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  Fakulta stavební
  Fakulta strojní
  Masarykův ústav vyšších studií
De Montfort University, Velká Británie
Dundalk Institute of Technology, Irsko
  School of Business and Humanities
  School of Engineering
  School of Health and Science
  School of Informatics and Creative Arts
DZS - Dům zahraniční spolupráce
Edge Hotel School (University of Essex), Velká Británie
EF Education First
ESCP Business School
F AIR, spol. s r.o. – letecká škola
Falmouth University, Velká Británie
FestAD - Výukový festival Architektury a Designu
Fontys University of Applied Sciences, Nizozemí
Francouzský institut v Praze
GOODWILL - vyšší odborná škola, s.r.o.
Grada Publishing, a.s.
Heriot Watt University Dubai, Spojené Arabské Emiráty
HAN University of Applied Sciences, Nizozemí
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Nizozemí
HAS University of Applied Sciences, Nizozemí
Howest University of Applied Sciences, Belgie
HZ University of Applied Sciences, Nizozemí
IBA University, Německo
Inholland University of Applied Sciences, Nizozemí
Institute of Technology, Sligo, Irsko
ISM University of Economics and Management
JCMM, z. s. p. o.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Ekonomická fakulta
  Fakulta rybářství a ochrany vod
  Filozofická fakulta
  Pedagogická fakulta
  Přírodovědecká fakulta
  Teologická fakulta
  Zdravotně sociální fakulta
  Zemědělská fakulta
KdG University of Applied Sciences and Arts, Belgie  
KU Leuven, Belgie
Liverpool Hope University, Velká Británie
London Metropolitan University, Velká Británie
London South Bank University, Velká Británie
Masarykova univerzita
  Ekonomicko-správní fakulta
  Fakulta informatiky
  Fakulta sociálních studií
  Fakulta sportovních studií
  Farmaceutická fakulta
  Filozofická fakulta
  Lékařská fakulta
  Pedagogická fakulta
  Právnická fakulta
  Přírodovědecká fakulta
Mendelova univerzita v Brně
  Agronomická fakulta
  Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
  Institut celoživotního vzdělávání
  Lesnická a dřevařská fakulta
  Provozně ekonomická fakulta
  Zahradnická fakulta
Middlesex University Dubai, Spojené Arabské Emiráty
Middlesex University, Velká Británie
Mod'Spe Paris Central Europe
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Nadání a dovednosti o.p.s.
Německo: DAAD - Studium a stipendia
Newcastle University, Velká Británie
NEWTON University
Northumbria University, Velká Británie
Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Ostravská univerzita
  Fakulta sociálních studií
  Fakulta umění
  Filozofická fakulta
  Lékařská fakulta
  Pedagogická fakulta
  Přírodovědecká fakulta
Oxford Brookes University, Velká Británie
Policie České republiky
Policejní akademie České republiky v Praze
    Fakulta bezpečnostně právní
    Fakulta bezpečnostního managementu
Prague City University
  School of Art and Design
  School of Business
  School of Education
  School of Media and IT
Regent’s University London, Velká Británie
Royal Agricultural University, Velká Británie
SEPIE - Spanish Service for the Internationalization of Education, Španělsko
Sheffield Hallam University, Velká Británie
Saxion University of Applied Sciences, Nizozemí
Skupina ČEZ
Skupina UCP
Slezská univerzita
  Fakulta veřejných politik v Opavě
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
  Fyzikální ústav v Opavě
  Matematický ústav v Opavě
  Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko
  Fakulta architektúry a dizajnu
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  Fakulta informatiky a informačných technológií
  Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
  Stavebná fakulta
  Strojnícka fakulta
  Ústav manažmentu
SOAS, University of London, Velká Británie
Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o.
Southampton Solent University, Velká Británie
SRH Berlin University of Applied Sciences, Německo
SRH University Heidelberg, Německo
Swansea University, Velká Británie
ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.
Televizní institut s.r.o.
Teesside University, Velká Británie
THE FIZZ Studentské bydlení Praha 
The HAGUE University of Applied Sciences, Nizozemí
UCLL University of Applied Sciences, Belgie
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí 
University College Absalon, Dánsko
University for the Creative Arts, Velká Británie
University of Antwerp, Belgie 
University of Bedfordshire, Velká Británie
University of Birmingham Dubai, Spojené Arabské Emiráty
University of Birmingham, Velká Británie
University of Bolton, Velká Británie
University of Bradford, Velká Británie
University of Central Lancashire, Velká Británie
University of Cumbria, Velká Británie
University of Derby, Velká Británie
University of Essex, Velká Británie
University of Gloucestershire, Velká Británie
University of Greenwich, Velká Británie
University of Hertfordshire, Velká Británie
  Business School
  Creative Arts School
  Education
  Engineering and Computer Science
  Health and Social Work
  Hertfordshire Law School
  Humanities
  Life and Medical Sciences
  Physics, Astronomy and Mathematics
University of Huddersfield, Velká Británie
University of Chichester, Velká Británie
University of Lincoln, Velká Británie
University of Liverpool, Velká Británie
University of New York in Prague 
University of Northampton, Velká Británie
University of Plymouth, Velká Británie
University of Portsmouth, Velká Británie
University of Reading, Velká Británie
University of Southern Denmark, Dánsko
University of South Wales, Velká Británie
University of Suffolk, Velká Británie
University of Sunderland, Velká Británie
University of the West of England, Bristol, Velká Británie
University of West London, Velká Británie
University of Westminster, Velká Británie
University of Winchester, Velká Británie
University of Worcester, Velká Británie
Univerzita Hradec Králové
  Fakulta informatiky a managementu
  Filozofická fakulta
  Pedagogická fakulta
  Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
  1. lékařská fakulta
  2. lékařská fakulta
  3. lékařská fakulta
  Evangelická teologická fakulta
  Fakulta humanitních studií
  Fakulta sociálních věd
  Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
  Filozofická fakulta
  Husitská teologická fakulta
  Katolická teologická fakulta
  Lékařská fakulta v Hradci Králové
  Lékařská fakulta v Plzni
  Matematicko-fyzikální fakulta
  Pedagogická fakulta
  Právnická fakulta
  Přírodovědecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko
  Evanjelická bohoslovecká fakulta
  Fakulta managementu
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
  Fakulta sociálnych a ekonomických vied
  Fakulta telesnej výchovy a športu
  Farmaceutická fakulta
  Filozofická fakulta
  Jesseniova lekárska fakulta v Martine
  Lekárska fakulta
  Pedagogická fakulta
  Právnická fakulta
  Prírodovedecká fakulta
  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzita obrany 
  Fakulta vojenského leadershipu
  Fakulta vojenského zdravotnictví
  Fakulta vojenských technologií
Univerzita Palackého v Olomouci
  Cyrilometodějská teologická fakulta
  Fakulta tělesné kultury
  Fakulta zdravotnických věd
  Filozofická fakulta
  Lékařská fakulta
  Pedagogická fakulta
  Právnická fakulta
  Přírodovědecká fakulta 
Univerzita Pardubice
  Dopravní fakulta Jana Pernera
  Fakulta ekonomicko-správní
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
  Fakulta filozofická
  Fakulta chemicko-technologická
  Fakulta restaurování
  Fakulta zdravotnických studií 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  Fakulta aplikované informatiky
  Fakulta humanitních studií
  Fakulta logistiky a krizového řízení
  Fakulta managementu a ekonomiky
  Fakulta multimediálních komunikací
  Fakulta technologická
  Univerzitní institut 
Veterinární univerzita Brno
  Fakulta veterinární hygieny a ekologie
  Fakulta veterinárního lékařství 
Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.
VIA University College, Dánsko
Vrije University, Belgie
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
  Ekonomická fakulta
  Fakulta bezpečnostního inženýrství
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
  Fakulta materiálově-technologická
  Fakulta stavební
  Fakulta strojní
  Hornicko-geologická fakulta 
Vysoká škola ekonomická v Praze
  Fakulta financí a účetnictví
  Fakulta informatiky a statistiky
  Fakulta managementu
  Fakulta mezinárodních vztahů
  Fakulta podnikohospodářská
  Národohospodářská fakulta 
Vysoká škola hotelová a ekonomická, Znojmo  
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
  Fakulta chemické technologie
  Fakulta chemicko-inženýrská
  Fakulta potravinářské a biochemické technologie
  Fakulta technologie ochrany prostředí
  Ústav ekonomiky a managementu
Vysoká škola logistiky o.p.s 
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. 
PANEVROPSKÁ UNIVERZITA, a.s.
Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Vysoká škola PRIGO 
Vysoká škola STING, o.p.s. 
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 
Vysoké učení technické v Brně
  CEITEC - Středoevropský technologický institut
  Centrum sportovních aktivit
  Fakulta architektury
  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Fakulta chemická
  Fakulta informačních technologií
  Fakulta podnikatelská
  Fakulta stavební
  Fakulta strojního inženýrství
  Fakulta výtvarných umění
  Ústav soudního inženýrství 
Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r. o. 
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
Vyšší odborná škola herecká
Vyšší odborná škola publicistiky 
www.scio.cz, s.r.o. 
Západočeská univerzita v Plzni
  Fakulta aplikovaných věd
  Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
  Fakulta ekonomická
  Fakulta elektrotechnická
  Fakulta filozofická
  Fakulta pedagogická
  Fakulta právnická
  Fakulta strojní
  Fakulta zdravotnických studií 
Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko
  Celouniverzitný študijný program
  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
  Fakulta humanitných vied
  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
  Fakulta riadenia a informatiky
  Stavebná fakulta
  Strojnícka fakulta

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU