Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

výsledky soutěže
o nejlepší expozici

GAUDEAMUS BRNO 23. - 26. 11. 2021

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ EXPOZICI:

Pořadí

Soutěžící škola

Hodnocení

1.

České vysoké učení technické v Praze

1,513888889

2.

Mendelova univerzita v Brně

1,700000000

3.

Univerzita Karlova

1,725000000

4.

Vysoké učení technické v Brně

1,837500000

5.

Masarykova univerzita

1,862500000

6.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

1,888888889

7.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

1,912500000

8.

Univerzita Hradec Králové

2,166666667

9.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

2,175000000

10.

University of New York in Prague

2,263888889

11.

NEWTON University

2,558928571

12.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

2,787500000

 

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU