Poznejte veletrhy Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno • Praha • Nitra • Bratislava od roku 1994

PREZENTACE VELETRHU

PŘEDSTAVUJEME VÁM

Veletrhy Gaudeamus

probíhající každoročně v Brně, Praze, Nitře a Bratislavě. Jsou postaveny na mnohaleté úspěšné tradici. Cílem veletrhů je vytvořit místo setkávání zástupců vzdělávacích institucí z celého světa a jejich potenciálních studentů. Veletrhy poskytují platformu pro výměnu komplexních informací o možnostech pomaturitního studia a celoživotního vzdělávání v České republice, na Slovensku i v zahraničí.

Veletrhy Gaudeamus každý rok navštíví více než 60% studentů maturitních ročníků z České republiky a Slovenska. Mezi hlavní skupiny návštěvníků veletrhu patří studenti 4. a 3. ročníků SŠ, středoškolští pedagogové a výchovní poradci, studenti vysokých škol a zájemci o celoživotní vzdělávání.

Mezi vystavovatele patří většina veřejných i soukromých univerzit a vysokých škol z České republiky a Slovenska. Dále také VOŠ, jazykové školy, poradenské instituce i stále rostoucí počet univerzit ze zahraničí.

58000+

500+

27

návštěvníků každý rok

vystavovatelů
z celého světa

let tradice

PREZENTACE VELETRHU

ZAOSTŘENO NA VÁŠ ÚSPĚCH

zaměření a cíle veletrhu

Veletrh je zaměřený na univerzitní i neuniverzitní pomaturitní studium
a na celoživotní vzdělávání. Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce relevantních informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrhu Gaudeamus, který se každý rok koná v Brně, Praze, Nitře a Bratislavě se pravidelně účastní většina vysokých a vyšších odborných škol i dalších vystavovatelů z České republiky a neustále rostoucí počet vystavovatelů ze zahraničí. Veletrh pořádá společnost MP-Soft a.s. ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, pod záštitou rektora Vysokého učení technického v Brně a dalších osobností. 

Veletrh každoročně navštěvují studenti čtvrtých a třetích ročníků středních škol, zájemci o další vzdělávání různých věkových kategorií, výchovní poradci, třídní učitelé a odborníci ze školství. Pro každého návštěvníka veletrhu je připraven obsáhlý tištěný katalog vystavujících škol a elektronický katalog s interaktivním rejstříkem studijních oborů. Důležitou součástí veletrhu jsou přednášky vystavujících škol pro zájemce o studium. 

Každý návštěvník veletrhu může využít poradenský servis, který mu pomůže najít studijní obor, školu nebo fakultu. Nerozhodným studentům je k dispozici Testovací centrum s testem předpokladů pro studium a Centrum kariérového poradenství. Součástí veletrhu je také doprovodný program Věda pro život, který prezentuje interaktivní ukázky náplně studia a výzkumu prováděného na vysokých školách.

Prioritou veletrhu Gaudeamus je také dlouhodobá spolupráce s pedagogy, výchovnými poradci středních škol a pracovníky úřadů práce. Pedagogům
a výchovným poradcům je poskytován kompletní informační servis v podobě materiálů o vystavujících školách a specializovaného Informačního systému pro výchovné poradce.

Součástí veletrhu je také Pedagogické centrum, které nabízí specializovaný program přednášek, seminářů a konzultací pro pedagogy vedených odborníky z univerzit, MŠMT a dalších institucí.

brno-kolo

Gaudeamus Brno

 • Probíhá každoročně v říjnu na brněnském výstavišti.
 • 27 let tradice.
 • Průměrná návštěvnost 29 000 návštěvníků.
 • Rekordní počet návštěvníků je 32 918.
 • 73 % návštěvníků jsou studenti maturitních ročníků SŠ.
 • Návštěvníci přijíždějí ze všech krajů České republiky a Slovenska.
 • Rekordní počet je 438 vystavovatelů
  175 zahraničních z dvaceti zemí světa.
 • Průměrný počet vystavovatelů je 285.
 • Průměrný počet zahraničních vystavovatelů je 115.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

praha-kolo

Gaudeamus Praha

 • Probíhá každoročně v lednu na výstavišti PVA Expo Praha-Letňany.
 • 14 let tradice.
 • Průměrná návštěvnost 9 200 návštěvníků.
 • Rekordní počet návštěvníků je 13 136.
 • 53 % návštěvníků jsou studenti maturitních ročníků SŠ, 35 % jsou studenti III. ročníků SŠ.
 • Návštěvníci přijíždějí především z Prahy a českých krajů.
 • Rekordní počet je 307 vystavovatelů a 94 zahraničních.
 • Průměrný počet vystavovatelů je 220.
 • Průměrný počet zahraničních vystavovatelů je 80.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

nitra-kolo

Gaudeamus Nitra

 • Probíhá každoročně v listopadu na výstavišti Agrokomplex Nitra.
 • 8 let tradice.
 • Průměrná návštěvnost 5 000 návštěvníků.
 • Rekordní počet návštěvníků je 6 046.
 • 76 % návštěvníků jsou studenti maturitních ročníků SŠ, 23 % jsou studenti III. ročníků SŠ.
 • Návštěvníci přijíždějí ze všech krajů Slovenska.
 • Rekordní počet je 287 zastoupených subjektů 82 zahraničních.
 • Průměrný počet vystavovatelů je 185.
 • Průměrný počet zahraničních vystavovatelů je 54.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

bratislava-kolo

Gaudeamus - akadémia bratislava

 • Probíhá v říjnu na výstavišti Incheba Expo Bratislava.
 • Navazuje na studentský veletrh Akadémia & Vapac Bratislava.
 • 24 let tradice studentských veletrhů v Bratislavě.
 • Rekordní návštěvnost je 9 356 studentů a 249 pedagogů.
 • Návštěvníci jsou studenti maturitních ročníků SŠ, studenti III. ročníků SŠ, jejich učitelé a výchovní poradci.
 • Návštěvníci přijíždějí zejména z Bratislavy a západního Slovenska.
 • Rekordní počet vystavovatelů je 350 subjektů.
 • Vystavovatelé přijíždějí z celé České republiky, Slovenska i zahraničí.
 • Výhoda moderní infrastruktury a dostupnosti výstaviště Incheba Expo.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

MODERNÍ VELETRH S DLOUHOU TRADICÍ

stručná historie veletrhu gaudeamus

 

Gaudeamus v Brně od roku 1994

První ročník veletrhu proběhl v roce 1994 a byl umístěn v budově Domu techniky Brno. Zájem návštěvníků předčil veškerá očekávání, veletrh navštívilo 17 000 návštěvníků během tří dnů. Třetí ročník veletrhu byl přemístěn z Domu techniky do pavilonu H na brněnském výstavišti, byl otevřen pro veřejnost čtyři dny. Díky větším prostorám veletrh navštívilo celkem 21.500 návštěvníků, z toho téměř 800 odborníků z řad učitelů, pedagogických poradců a pracovníků úřadů práce. 

Na pátém ročníku se poprvé prezentovali i zahraniční vystavovatelé. Z celkem čtyřiceti vystavovatelů bylo 5 zahraničních ze Slovensko, Německa a Irska.
V průběhu sedmého ročníku byl dosažen nový návštěvnický rekord. Celková návštěvnost byla 24.600 návštěvníků. Osmý ročník veletrhu byl v roce 2001 kvůli velkému zájmu návštěvníků poprvé přesunut do nového pavilonu G2 na brněnském výstavišti. 

Jubilejní desátý ročník navštívilo v té době rekordních 28.138 studentů. Desátého ročníku veletrhu se účastnilo celkem 77 vystavovatelů. Po vstupu České republiky do Evropské unie, se začal zvyšovat zájem o veletrh ze strany zahraničních vystavovatelů. Dvanáctého ročníku se zúčastnilo 13 zahraničních vystavovatelů z Austrálie, Rakouska, Španělska, Německa, Anglie, Holandska a Slovenska. Návštěvnost veletrhu se v roce 2005 poprvé přiblížila k 30 000. Na druhý den veletrhu se také přišlo podívat rekordních 11 749 návštěvníků v jednom dni. Počet vystavovatelů poprvé přesáhl 100 v roce 2006, kdy se veletrhu účastnilo 120 vystavovatelů včetně třiceti zahraničních. 

Hranice 30 000 návštěvníků bylo dosaženo v roce 2007 s celkovým počtem 30.608 návštěvníků. Kvůli neustále rostoucímu zájmu studentů byl veletrh hned následující rok přesunut do pavilonu F brněnského výstaviště. Šestnáctý ročník veletrhu, pořádaný v pavilonu V na brněnském výstavišti navštívilo dosud nepřekonaných 32.981 návštěvníků. V tomto roce také počet vystavovatelů dosáhl 208, včetně 81 zahraničních vystavovatelů z 12 zemí světa. 

Jubilejní dvacátý ročník veletrhu proběhl poprvé ve dvou pavilonech G1 a G2 na brněnském výstavišti. Veletrh byl největší ve své historii, konal se na ploše 10 106 m2. V průběhu dvacátého ročníku byla zaznamenána rekordní návštěvnost přednášek ve výši 31,9% všech návštěvníků. Dvacátý třetí ročník veletrhu se konal 1. až 4. listopadu 2016 v pavilonech G1 a G2 na brněnském výstavišti. Veletrh navštívilo 27 882 návštěvníků a účastnilo se rekordních 240 vystavovatelů z dvaceti zemí. Poprvé bylo představeno Pedagogické centrum jako unikátní středisko informačních služeb pro středoškolské pedagogy a výchovné poradce.

Na dvacátém čtvrtém ročníku veletrhu Gaudeamus Brno, který proběhl ve dnech 31.10. - 3.11. 2017 na brněnském výstavišti bylo dosaženo tří rekordů. Veletrhu se účastnilo dosud nejvíce vystavovatelů - 303. Byl tak překonán dosavadní rekord 240 vystavovatelů z roku 2016. Mezi vystavovateli bylo také 149 zahraničních subjektů, což učinilo XXIV. ročník ročníkem s největší mezinárodní účastí. Veletrh byl v roce 2017 také největším ve své historii. Konal se na čisté výstavní ploše
2 985 m2.

Dvacátý pátý ročník veletrhu se přesunul do nového pavilonu V. Veletrh v ročníku 2018 byl vyjímečný v mnoha ohledech, jak účastí vystavovatelů, tak návštěvníků. Na veletrhu se prezentovalo rekordních 438 vystavovatelů (nárůst o 135 v porovnání s minulým rokem) v 165 expozicích (o 54 více než minulý rok), včetně 172 zahraničních univerzit a vysokých škol. Veletrh překvapil i vyjímečnou návštěvností 30 615 studentů (o 1 951 více než v roce 2017). Veletrh také navštívilo rekordních 494 středoškolských pedagogů. Hranice 30 000 návštěvníků byla překročena teprve po šesté za celou historii veletrhu. Naposledy k tomu došlo v roce 2011. Součástí veletrhu také poprvé byla nabídka uplatnění pro studenty.

V roce 2019 čekal veletrh Gaudeamus Brno další přesun, tentokrát do největší a nejmodernější haly na brněnském výstavišti, do pavilonu P. Ve svém dvacátém šestém ročníku veletrh potvrdil vysoký zájem ze strany studentů i pedagogů. Veletrh během čtyř dní navštívilo 30 152 studentů a rekordních 517 středoškolských pedagogů, výchovných poradců a pracovníků úřadů práce.

 

Gaudeamus v praze od roku 2008

První ročník veletrhu Gaudeamus Praha proběhl od 9. do 10. dubna 2008 v Křižíkově pavilonu E na výstavišti Praha Holešovice. Veletrh navštívilo 5.459 návštěvníků. Prvního ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 89 vystavovatelů včetně 28 zahraničních ze čtrnácti zemí světa. Na veletrhu bylo zastoupeno více než 225 fakult z České republiky a zahraničí, 1 860 českých a 595 zahraničních studijních oborů. Třetí ročník veletrhu probíhal již ve dvou Křižíkových pavilonech D a E. Veletrh navštívilo 7.204 návštěvníků a účastnilo se 140 vystavovatelů. 

Návštěvnost pátého ročníku veletrhu přesáhla 8 000 studentů. V. ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 156 vystavovatelů, včetně 20 zahraničních. Sedmý ročník veletrhu probíhal na dosud největší výstavní ploše o velikosti 984 m2 a byl posledním ročníkem pořádaným na výstavišti v Praze Holešovicích. 

V roce 2015 veletrh poprvé proběhl v areálu PVA Expo Praha Letňany, v hale č.1 a byl rekordní ve všech ohledech. Veletrh navštívilo 9 654 návštěvníků. VIII. ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 186 vystavovatelů, včetně 58 zahraničních z osmi zemí světa. Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše o velikosti 1 218 m2. 

Desátý ročník veletrhu Gaudeamus Praha proběhl od 25. do 26. ledna 2017 v areálu PVA Expo Praha Letňany, v nejnovější hale č.4. Na veletrhu byly překonány tři rekordy: veletrh navštívilo 10 018 studentů a účastnilo se 193 vystavovatelů. Veletrh byl také nejvíce mezinárodní. Zúčastnilo se 72 zahraničních vystavovatelů
z osmnácti zemí světa. Na veletrhu také proběhl první ročník soutěže o nejlepší expozici. První místo v soutěži obsadilo České vysoké učení technické v Praze,
na druhém místě se umístila expozice University of New York in Prague a třetí místo patřilo Newton College.

 

Jedenáctý ročník veletrhu Gaudeamus Praha byl ve všech parametrech ročníkem rekordním. Veletrh navštívilo 10 670 návštěvníků (meziroční nárůst
o 7 %) a 244 pedagogů a výchovných poradců (meziroční nárůst o 60 %). Rekordní byl i zájem tuzemských i zahraničních vystavovatelů s dosud největším počtem 213 subjektů včetně 94 zahraničních. S čistou výstavní plochou 1 513 m2 byl jednáctý ročník v Praze dosud největším.

V roce 2020 pokračoval nárůst zájmu o veletrh Gaudeamus Praha jak ze strany návštěvníků tak vystavovatelů. Třináctý ročník byl dosud největší akcí za celou historii veletrhu v Praze. Na výstavní ploše 2 161 m2 se představilo 307 vystavovatelů v 96 expozicích. Tuto širokou nabídku studia si během 3 dní přišlo na výstaviště PVA Expo Praha prohlédnout 13 136 studentů a 308 pedagogů a jiných odborníků.

 

Gaudeamus v nitře od roku 2013

První ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 15. do 17. října 2013 v pavilonu F na výstavišti Agrokomplex Nitra. Uspořádání veletrhu v Nitře umožnilo vystavovatelům ze Slovenské i České republiky oslovit studenty ze všech slovenských krajů. První ročník veletrhu navštívilo 4 122 návštěvníků, z toho 190 výchovných poradců a pedagogů. Veletrhu se účastnilo 180 vystavujících subjektů z pěti zemí světa. Studentům se nabízelo přes 2 500 studijních oborů. 

Druhý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 16. do 17. října 2014 v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Druhý ročník veletrhu navštívilo 8 300 návštěvníků. Veletrhu se účastnilo 153 vystavujících subjektů z šesti zemí světa. K návštěvě veletrhu se také zaregistrovalo 215 pedagogů a výchovných poradců. Veletrh Gaudeamus probíhal souběžně s veletrhem Autosalón Autoshow Nitra. 

Třetí ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 14. do 15. října 2015 v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Třetí ročník veletrhu navštívilo 4 883 návštěvníků. Veletrhu se účastnilo 235 vystavujících subjektů ze sedmi zemí světa. K návštěvě veletrhu se také zaregistrovalo 108 pedagogů a výchovných poradců. Veletrh návštěvníkům nabídl nové doprovodné programy: Testovací centrum a Centrum kariérového poradenství. 

Čtvrtý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 4. do 5. října 2016 v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Návštěvnost veletrhu se zvýšila na 5 394 studentů a 112 pedagogů. Veletrhu se účastnilo 235 vystavujících subjektů z osmi zemí světa. Na IV. ročníku veletrhu byl poprvé představen doprovodný program Věda pro život.

Pátý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia poprvé proběhl v zářijovém termínu od 27. do 28. září 2017 v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Veletrh navštívilo rekordních 6 046 studentů a 104 pedagogů. Veletrhu se účastnilo také rekordních 260 vystavujících subjektů z jedenácti zemí světa. Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše 535 m2

Šestý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia v termínu od 26. do 27. září 2018 poprvé v novém pavilonu M4 na výstavišti Agrokomplex Nitra. Veletrhu se účastnilo rekordních 280 vystavujících subjektů. Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše 673 m2 s rekordním nárůstem výstavní plochy o 138 m2 ve srovnání s předchozím ročníkem. Součástí veletrhu poprvé bylo Pedagogické centrum.

V roce 2019, ve svém sedmém ročníku proběhl veletrh Gaudeamus Nitra souběžně s výstavami Mladý Tvorca a Gastra & Kulinária. Veletrh Gaudeamus navštívilo
5 910 studentů a pedagogů. Představilo se zde 270 vystavovatelů na ploše 810 m2. Areál výstaviště Agrokomplex ve dnech 5. a 6. listopadu 2019 celkem navštívilo téměř 20 000 návštěvníků.

 

Gaudeamus - akadémia v Bratislavě od roku 2019

23. ročník veletrhu Gaudeamus - Akadémia Bratislava proběhl od 24. do 26. září 2019 v hale D na výstavišti Incheba Expo Bratislava. Veletrh Gaudeamus - Akadémia přímo navázal na 22 let tradice pořádání studentských veletrhů Akadémia & Vapac v Bratislavě. Uspořádání veletrhu Gaudeamus
v Bratislavě umožnilo vystavovatelům ze Slovenské i České republiky oslovit zejména studenty z Bratislavy a západního Slovenska. Přesun veletrhu z prostor NTC Arény do areálu Incheba Expo poskytl vystavovatelům i návštěvníkům komfort moderní veletržní infrastruktury a bezproblémové dopravní dostupnosti veletržního areálu. Návštěvost veletrhu byla v roce 2019  9 356 středoškolských studentů, výchovných poradců a pedagogů. Veletrhu se zúčastnilo  355 vystavovatelů ze Slovenska, Česka i zahraničí. 

MINULÉ ROČNÍKY

Brno

VÍCE INFORMACÍ

MINULÉ ROČNÍKY

Praha

VÍCE INFORMACÍ

MINULÉ ROČNÍKY

Nitra

VÍCE INFORMACÍ

MINULÉ ROČNÍKY

Bratislava

VÍCE INFORMACÍ

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace