Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Poznejte veletrhy Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno • Praha • Nitra • Bratislava • Košice od roku 1994

PREZENTACE VELETRHU

PŘEDSTAVUJEME VÁM

Veletrhy Gaudeamus

probíhající každoročně v Brně, Praze, Nitře a Bratislavě. Jsou postaveny na mnohaleté úspěšné tradici. Cílem veletrhů je vytvořit místo setkávání zástupců vzdělávacích institucí z celého světa a jejich potenciálních studentů. Veletrhy poskytují platformu pro výměnu komplexních informací o možnostech pomaturitního studia a celoživotního vzdělávání v České republice, na Slovensku i v zahraničí.

Veletrhy Gaudeamus každý rok navštíví více než 60% studentů maturitních ročníků z České republiky a Slovenska. Mezi hlavní skupiny návštěvníků veletrhu patří studenti 4. a 3. ročníků SŠ, středoškolští pedagogové a výchovní poradci, studenti vysokých škol a zájemci o celoživotní vzdělávání.

Mezi vystavovatele patří většina veřejných i soukromých univerzit a vysokých škol z České republiky a Slovenska. Dále také VOŠ, jazykové školy, poradenské instituce i stále rostoucí počet univerzit ze zahraničí.

62000+

500+

30

návštěvníků každý rok

vystavovatelů
z celého světa

let tradice

PREZENTACE VELETRHU

ZAOSTŘENO NA VÁŠ ÚSPĚCH

zaměření a cíle veletrhu

Veletrh je zaměřený na univerzitní i neuniverzitní pomaturitní studium
a na celoživotní vzdělávání. Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce relevantních informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrhu Gaudeamus, který se každý rok koná v Brně, Praze, Nitře a Bratislavě se pravidelně účastní většina vysokých a vyšších odborných škol i dalších vystavovatelů z České republiky a neustále rostoucí počet vystavovatelů ze zahraničí. Veletrh pořádá společnost MP-Soft a.s. ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, pod záštitou rektora Vysokého učení technického v Brně a dalších osobností. 

Veletrh každoročně navštěvují studenti čtvrtých a třetích ročníků středních škol, zájemci o další vzdělávání různých věkových kategorií, výchovní poradci, třídní učitelé a odborníci ze školství. Pro každého návštěvníka veletrhu je připraven obsáhlý tištěný katalog vystavujících škol a elektronický katalog s interaktivním rejstříkem studijních programů. Důležitou součástí veletrhu jsou přednášky vystavujících škol pro zájemce o studium. 

Každý návštěvník veletrhu může využít poradenský servis, který mu pomůže najít studijní program, školu nebo fakultu. Nerozhodným studentům je k dispozici Testovací centrum s testem předpokladů pro studium a Centrum kariérového poradenství. Součástí veletrhu je také doprovodný program Věda pro život, který prezentuje interaktivní ukázky náplně studia a výzkumu prováděného na vysokých školách.

Prioritou veletrhu Gaudeamus je také dlouhodobá spolupráce s pedagogy, výchovnými poradci středních škol a pracovníky úřadů práce. Pedagogům a výchovným poradcům je poskytován kompletní informační servis v podobě materiálů o vystavujících školách a specializovaného Informačního systému pro výchovné poradce.

Součástí veletrhu je také Pedagogické centrum, které nabízí specializovaný program přednášek, seminářů a konzultací pro pedagogy vedených odborníky z univerzit, MŠMT a dalších institucí.

brno-kolo

Gaudeamus Brno

 • Probíhá každoročně v říjnu na brněnském výstavišti.
 • 30 let tradice.
 • Průměrná návštěvnost 29 000 návštěvníků.
 • Rekordní počet návštěvníků je 32 918.
 • 73 % návštěvníků jsou studenti maturitních ročníků SŠ.
 • Návštěvníci přijíždějí ze všech krajů České republiky a Slovenska.
 • Rekordní počet je 438 vystavovatelů
  175 zahraničních z dvaceti zemí světa.
 • Průměrný počet vystavovatelů je 355.
 • Průměrný počet zahraničních vystavovatelů je 115.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

praha-kolo

Gaudeamus Praha

 • Probíhá každoročně v lednu na výstavišti PVA Expo Praha-Letňany.
 • 16 let tradice.
 • Průměrná návštěvnost 10 200 návštěvníků.
 • Rekordní počet návštěvníků je 15 857.
 • 53 % návštěvníků jsou studenti maturitních ročníků SŠ, 35 % jsou studenti III. ročníků SŠ.
 • Návštěvníci přijíždějí především z Prahy a českých krajů.
 • Rekordní počet je 329 vystavovatelů a 94 zahraničních.
 • Průměrný počet vystavovatelů je 300.
 • Průměrný počet zahraničních vystavovatelů je 80.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

nitra-kolo

Gaudeamus Nitra

 • Probíhá každoročně v listopadu na výstavišti Agrokomplex Nitra.
 • 10 let tradice.
 • Průměrná návštěvnost 5 000 návštěvníků.
 • Rekordní počet návštěvníků je 6 046.
 • 76 % návštěvníků jsou studenti maturitních ročníků SŠ, 23 % jsou studenti III. ročníků SŠ.
 • Návštěvníci přijíždějí ze všech krajů Slovenska.
 • Rekordní počet je 307 zastoupených subjektů 82 zahraničních.
 • Průměrný počet vystavovatelů je 185.
 • Průměrný počet zahraničních vystavovatelů je 54.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

bratislava-kolo

Gaudeamus - akadémia bratislava

 • Probíhá v říjnu na výstavišti Incheba Expo Bratislava.
 • Navazuje na studentský veletrh Akadémia & Vapac Bratislava.
 • 27 let tradice studentských veletrhů v Bratislavě.
 • Rekordní návštěvnost je 11 843 studentů a 280 pedagogů.
 • Návštěvníci jsou studenti maturitních ročníků SŠ, studenti III. ročníků SŠ, jejich učitelé a výchovní poradci.
 • Návštěvníci přijíždějí zejména z Bratislavy a západního Slovenska.
 • Rekordní počet vystavovatelů je 408 subjektů.
 • Vystavovatelé přijíždějí z celé České republiky, Slovenska i zahraničí.
 • Výhoda moderní infrastruktury a dostupnosti výstaviště Incheba Expo.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

MODERNÍ VELETRH S DLOUHOU TRADICÍ

stručná historie veletrhu gaudeamus

 

Gaudeamus v Brně od roku 1994

První ročník veletrhu proběhl v roce 1994 a byl umístěn v budově Domu techniky Brno. Zájem návštěvníků předčil veškerá očekávání, veletrh navštívilo 17 000 návštěvníků během tří dnů. Třetí ročník veletrhu byl přemístěn z Domu techniky do pavilonu H na brněnském výstavišti, byl otevřen pro veřejnost čtyři dny. Díky větším prostorám veletrh navštívilo celkem 21.500 návštěvníků, z toho téměř 800 odborníků z řad učitelů, pedagogických poradců a pracovníků úřadů práce.

Na pátém ročníku se poprvé prezentovali i zahraniční vystavovatelé. Z celkem čtyřiceti vystavovatelů bylo 5 zahraničních ze Slovensko, Německa a Irska.
V průběhu sedmého ročníku byl dosažen nový návštěvnický rekord. Celková návštěvnost byla 24.600 návštěvníků. Osmý ročník veletrhu byl v roce 2001 kvůli velkému zájmu návštěvníků poprvé přesunut do nového pavilonu G2 na brněnském výstavišti. 

Jubilejní desátý ročník navštívilo v té době rekordních 28.138 studentů. Desátého ročníku veletrhu se účastnilo celkem 77 vystavovatelů. Po vstupu České republiky do Evropské unie, se začal zvyšovat zájem o veletrh ze strany zahraničních vystavovatelů. Dvanáctého ročníku se zúčastnilo 13 zahraničních vystavovatelů z Austrálie, Rakouska, Španělska, Německa, Anglie, Holandska a Slovenska. Návštěvnost veletrhu se v roce 2005 poprvé přiblížila k 30 000. Na druhý den veletrhu se také přišlo podívat rekordních 11 749 návštěvníků v jednom dni. Počet vystavovatelů poprvé přesáhl 100 v roce 2006, kdy se veletrhu účastnilo 120 vystavovatelů včetně třiceti zahraničních. 

Hranice 30 000 návštěvníků bylo dosaženo v roce 2007 s celkovým počtem 30.608 návštěvníků. Kvůli neustále rostoucímu zájmu studentů byl veletrh hned následující rok přesunut do pavilonu F brněnského výstaviště. Šestnáctý ročník veletrhu, pořádaný v pavilonu V na brněnském výstavišti navštívilo dosud nepřekonaných 32.981 návštěvníků. V tomto roce také počet vystavovatelů dosáhl 208, včetně 81 zahraničních vystavovatelů z 12 zemí světa. 

Jubilejní dvacátý ročník veletrhu proběhl poprvé ve dvou pavilonech G1 a G2 na brněnském výstavišti. Veletrh byl největší ve své historii, konal se na ploše 10 106 m2. V průběhu dvacátého ročníku byla zaznamenána rekordní návštěvnost přednášek ve výši 31,9% všech návštěvníků. Dvacátý třetí ročník veletrhu se konal 1. až 4. listopadu 2016 v pavilonech G1 a G2 na brněnském výstavišti. Veletrh navštívilo 27 882 návštěvníků a účastnilo se rekordních 240 vystavovatelů z dvaceti zemí. Poprvé bylo představeno Pedagogické centrum jako unikátní středisko informačních služeb pro středoškolské pedagogy a výchovné poradce.

Na dvacátém čtvrtém ročníku veletrhu Gaudeamus Brno, který proběhl ve dnech 31.10. - 3.11. 2017 na brněnském výstavišti bylo dosaženo tří rekordů. Veletrhu se účastnilo dosud nejvíce vystavovatelů - 303. Byl tak překonán dosavadní rekord 240 vystavovatelů z roku 2016. Mezi vystavovateli bylo také 149 zahraničních subjektů, což učinilo XXIV. ročník ročníkem s největší mezinárodní účastí. Veletrh byl v roce 2017 také největším ve své historii. Konal se na čisté výstavní ploše
2 985 m2.

Dvacátý pátý ročník veletrhu se přesunul do nového pavilonu V. Veletrh v ročníku 2018 byl vyjímečný v mnoha ohledech, jak účastí vystavovatelů, tak návštěvníků. Na veletrhu se prezentovalo rekordních 438 vystavovatelů (nárůst o 135 v porovnání s minulým rokem) v 165 expozicích (o 54 více než minulý rok), včetně 172 zahraničních univerzit a vysokých škol. Veletrh překvapil i vyjímečnou návštěvností 30 615 studentů (o 1 951 více než v roce 2017). Veletrh také navštívilo rekordních 494 středoškolských pedagogů. Hranice 30 000 návštěvníků byla překročena teprve po šesté za celou historii veletrhu. Naposledy k tomu došlo v roce 2011. Součástí veletrhu také poprvé byla nabídka uplatnění pro studenty.

V roce 2019 čekal veletrh Gaudeamus Brno další přesun, tentokrát do největší a nejmodernější haly na brněnském výstavišti, do pavilonu P. Ve svém dvacátém šestém ročníku veletrh potvrdil vysoký zájem ze strany studentů i pedagogů. Veletrh během čtyř dní navštívilo 30 152 studentů a rekordních 517 středoškolských pedagogů, výchovných poradců a pracovníků úřadů práce.

Pro rok 2020 byl připraven 27. ročník Gaudeamus Brno, plánovaný v říjnu na brněnském výstavišti. Přípravu podzimního veletrhu následně přerušila neustále se zpřísňující protiepidemická opatření. Jako reakce na zpřísňující se opatření byl vytvořen koncept Gaudeamus Roadshow, s cílem uspořádat regionální akce menšího formátu s nejdůležitějšími atributy veletrhů Gaudeamus. Roadshow ve svém kalendáři měla 6 krajských měst v Česku. Uspořádání Gaudeamus Roadshow bylo znemožněno dalším zpřísněním vládních nařízení týden před jejím spuštěním v říjnu 2020. S vědomím, že středoškolské studenty není možné ponechat bez přístupu k informacím o nabídce pomaturitního studia, byla během 14 dní připravena série on-line přednáškových dní, která umožnila vysokým školám a univerzitám efektivně informovat středoškolské studenty o možnostech studia po maturitě. 11 Gaudeamus on-line přednáškových dní proběhlo v listopadu a prosinci 2020. Během přednáškových dní bylo odvysíláno 78 přednášek, které shlédlo celkem 26 657 diváků.

Veletrh Gaudeamus Brno 2021 proběhl ve velmi nejisté atmosféře za neustále se měnících podmínek, které komplikovaly účast na veletrhu jak vystavovatelům, tak především návštěvníkům. Navzdory těmto okolnostem se veletrh podařilo uspořádat ve vysoké kvalitě při zajištění bezpečnosti a komfortu všech návštěvníků. Celková návštěvnost 22 565 návštěvníků znamenala pokles o 25 % oproti návštěvnosti předchozího ročníku v roce 2019. Rok 2019 však patřil k rekordním ročníkům z pohledu návštěvnosti. Návštěvnost pedagogů poklesla o 30 %. I přes tyto skutečnosti byl XXVII. ročník veletrhu Gaudeamus Brno hodnocen jako úspěšný. Odborníci z veletržního sektoru se shodovali na tom, že v letech, kdy se sektor zotavoval z následků pandemie, byl jako přijatelný všeobecně přijímán pokles návštěvnosti oproti letům před pandemií v rozmezí 30 – 40 %. V tomto srovnání vycházel veletrh Gaudeamus velmi dobře. Poměrně vysoká návštěvnost studentů, vzhledem k nepříznivým okolnostem, potvrdila neopadající společenskou poptávku po veletrhu Gaudeamus.

28. ročník veletrhu Gaudeamus Brno byl po dvou letech prvním ročníkem, který nebyl ovlivněn restriktivními protiepidemickými opatřeními. Veletrh, jako již tradičně, proběhl v areálu brněnského výstaviště v pavilonu V. Představilo se zde 341 vystavovatelů z 12 zemí. Veletrh, během čtyř dnů jeho konání, navštívilo 27 675 návštěvníků, včetně 398 středoškolských pedagogů a výchovných poradců. To představuje nárůst o 5 110 návštěvníků ve srovnání s minulým ročníkem. Návrat k vysoké návštěvnosti potvrdil neutuchající zájem studentů o setkávání se zástupci vysokých škol a získávání informací tváří v tvář.

V roce 2023 pokračoval Gaudeamus Brno v nastaveném růstovém trendu. Zvýšil se počet studentů, pedagogů i vystavovatelů. V pavilonu V se představilo 347 vystavovatelů. Jejich expozice si přišlo prohlédnout 28 343 návštěvníků, včetně 474 pedagogů a dalších odborníků. 

 

Gaudeamus v praze od roku 2008

První ročník veletrhu Gaudeamus Praha proběhl od 9. do 10. dubna 2008 v Křižíkově pavilonu E na výstavišti Praha Holešovice. Veletrh navštívilo 5.459 návštěvníků. Prvního ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 89 vystavovatelů včetně 28 zahraničních ze čtrnácti zemí světa. Na veletrhu bylo zastoupeno více než 225 fakult z České republiky a zahraničí, 1 860 českých a 595 zahraničních studijních oborů. Třetí ročník veletrhu probíhal již ve dvou Křižíkových pavilonech D a E. Veletrh navštívilo 7.204 návštěvníků a účastnilo se 140 vystavovatelů. 

Návštěvnost pátého ročníku veletrhu přesáhla 8 000 studentů. V. ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 156 vystavovatelů, včetně 20 zahraničních. Sedmý ročník veletrhu probíhal na dosud největší výstavní ploše o velikosti 984 m2 a byl posledním ročníkem pořádaným na výstavišti v Praze Holešovicích. 

V roce 2015 veletrh poprvé proběhl v areálu PVA Expo Praha Letňany, v hale č.1 a byl rekordní ve všech ohledech. Veletrh navštívilo 9 654 návštěvníků. VIII. ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 186 vystavovatelů, včetně 58 zahraničních z osmi zemí světa. Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše o velikosti 1 218 m2. 

Desátý ročník veletrhu Gaudeamus Praha proběhl od 25. do 26. ledna 2017 v areálu PVA Expo Praha Letňany, v nejnovější hale č.4. Na veletrhu byly překonány tři rekordy: veletrh navštívilo 10 018 studentů a účastnilo se 193 vystavovatelů. Veletrh byl také nejvíce mezinárodní. Zúčastnilo se 72 zahraničních vystavovatelů
z osmnácti zemí světa. Na veletrhu také proběhl první ročník soutěže o nejlepší expozici. První místo v soutěži obsadilo České vysoké učení technické v Praze,
na druhém místě se umístila expozice University of New York in Prague a třetí místo patřilo Newton College.

Jedenáctý ročník veletrhu Gaudeamus Praha byl ve všech parametrech ročníkem rekordním. Veletrh navštívilo 10 670 návštěvníků (meziroční nárůst
o 7 %) a 244 pedagogů a výchovných poradců (meziroční nárůst o 60 %). Rekordní byl i zájem tuzemských i zahraničních vystavovatelů s dosud největším počtem 213 subjektů včetně 94 zahraničních. S čistou výstavní plochou 1 513 m2 byl jednáctý ročník v Praze dosud největším.

V roce 2020 pokračoval nárůst zájmu o veletrh Gaudeamus Praha jak ze strany návštěvníků tak vystavovatelů. Třináctý ročník byl dosud největší akcí za celou historii veletrhu v Praze. Na výstavní ploše 2 161 m2 se představilo 307 vystavovatelů v 96 expozicích. Tuto širokou nabídku studia si během 3 dní přišlo na výstaviště PVA Expo Praha prohlédnout 13 136 studentů a 308 pedagogů a jiných odborníků.

V roce 2021 byl veletrh Gaudeamus Praha přesunut do on-line prostředí. Veletrh Gaudeamus on-line 2021 sestával z živě vysílaných přednášek a prezentace vystavovatelů na informačních portálech Gaudeamus, na adresách Gaudeamus.cz a Gaudeamus-sk.sk. Vysílání přednášek v rámci on-line veletrhu probíhalo od 19. ledna 2021 do 14. dubna 2021. Během 21 vysílacích dní proběhlo celkem 137 přednášek, 7 univerzitních přednáškových dní a 4 vysílací dny v rámci projektu Fakulty on-line. Přednášky v roce 2021 celkem živě a ze záznamu sledovalo 47 443 diváků. Nejsledovanější přednáškový den zaznamenal 5 366 zhlédnutí a nejsledovanější přednášku zhlédlo 1 142 diváků. Na informačních portálech Gaudeamus se studentům prezentuje 1 065 vzdělávacích institucí ze 48 zemí světa, včetně 249 škol z Česka, 36 ze Slovenska, 460 zahraničních škol a 320 fakult.

Veletrh Gaudeamus Praha 2022 proběhl za stále platných protiepidemických opatření, které komplikovaly účast na veletrhu jak vystavovatelům, tak především návštěvníkům. Navzdory těmto okolnostem se veletrh podařilo uspořádat ve vysoké kvalitě při zajištění bezpečnosti a komfortu všech návštěvníků. Celková návštěvnost 9 753 návštěvníků znamenala pokles o 26 % oproti návštěvnosti předchozího ročníku v roce 2020. Rok 2020 byl však z pohledu návštěvnosti rekordním ročníkem. Návštěvnost pedagogů poklesla o 66 %. I přes tyto skutečnosti byl XIV. ročník veletrhu Gaudeamus Praha hodnocen jako úspěšný.

Jubilejní 15. ročník veletrhu Gaudeamus Praha se konal v tradičním lednovém termínu na výstavišti PVA Expo Praha. Veletrh, během tří dnů jeho konání, navštívilo 13 896 návštěvníků, včetně 329 středoškolských pedagogů a výchovných poradců. To představuje nárůst o 4 143 návštěvníků ve srovnání s minulým ročníkem. Současně se jedná o nejvyšší návštěvnost studentů i pedagogů za celou historii veletrhu Gaudeamus v Praze. Rekordní zájem návštěvníků hned v prvním ročníku po pandemii Covidu 19, potvrzuje zásadní roli veletrhu v informování studentů o možnostech pomaturitního studia.

V roce 2024 dosáhl veletrh Gaudeamus Praha již podruhé v řadě rekordního zájmu návštěvníků. Veletrh, během tří dnů jeho konání, navštívilo 15 857 návštěvníků, včetně 326 středoškolských pedagogů a výchovných poradců. To představuje nárůst o 14,1 % (o 1 961 návštěvníků v absolutním vyjádření) ve srovnání s minulým ročníkem. Současně se jedná, podruhé v řadě, o nejvyšší návštěvnost studentů i pedagogů za celou historii veletrhu Gaudeamus v Praze.

 

Gaudeamus v nitře od roku 2013

První ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 15. do 17. října 2013 v pavilonu F na výstavišti Agrokomplex Nitra. Uspořádání veletrhu v Nitře umožnilo vystavovatelům ze Slovenské i České republiky oslovit studenty ze všech slovenských krajů. První ročník veletrhu navštívilo 4 122 návštěvníků, z toho 190 výchovných poradců a pedagogů. Veletrhu se účastnilo 180 vystavujících subjektů z pěti zemí světa. Studentům se nabízelo přes 2 500 studijních oborů. 

Druhý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 16. do 17. října 2014 v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Druhý ročník veletrhu navštívilo 8 300 návštěvníků. Veletrhu se účastnilo 153 vystavujících subjektů z šesti zemí světa. K návštěvě veletrhu se také zaregistrovalo 215 pedagogů a výchovných poradců. Veletrh Gaudeamus probíhal souběžně s veletrhem Autosalón Autoshow Nitra. 

Třetí ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 14. do 15. října 2015 v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Třetí ročník veletrhu navštívilo 4 883 návštěvníků. Veletrhu se účastnilo 235 vystavujících subjektů ze sedmi zemí světa. K návštěvě veletrhu se také zaregistrovalo 108 pedagogů a výchovných poradců. Veletrh návštěvníkům nabídl nové doprovodné programy: Testovací centrum a Centrum kariérového poradenství. 

Čtvrtý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 4. do 5. října 2016 v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Návštěvnost veletrhu se zvýšila na 5 394 studentů a 112 pedagogů. Veletrhu se účastnilo 235 vystavujících subjektů z osmi zemí světa. Na IV. ročníku veletrhu byl poprvé představen doprovodný program Věda pro život.

Pátý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia poprvé proběhl v zářijovém termínu od 27. do 28. září 2017 v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Veletrh navštívilo rekordních 6 046 studentů a 104 pedagogů. Veletrhu se účastnilo také rekordních 260 vystavujících subjektů z jedenácti zemí světa. Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše 535 m2

Šestý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia v termínu od 26. do 27. září 2018 poprvé v novém pavilonu M4 na výstavišti Agrokomplex Nitra. Veletrhu se účastnilo rekordních 280 vystavujících subjektů. Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše 673 m2 s rekordním nárůstem výstavní plochy o 138 m2 ve srovnání s předchozím ročníkem. Součástí veletrhu poprvé bylo Pedagogické centrum.

V roce 2019, ve svém sedmém ročníku proběhl veletrh Gaudeamus Nitra souběžně s výstavami Mladý Tvorca a Gastra & Kulinária. Veletrh Gaudeamus navštívilo
5 910 studentů a pedagogů. Představilo se zde 270 vystavovatelů na ploše 810 m2. Areál výstaviště Agrokomplex ve dnech 5. a 6. listopadu 2019 celkem navštívilo téměř 20 000 návštěvníků.

Pro rok 2020 byl připraven 8. ročník Gaudeamus Nitra na výstavišti Agrokomplex. Přípravu podzimního veletrhu následně přerušila neustále se zpřísňující protiepidemická opatření. Jako reakce na zpřísňující se opatření byl vytvořen koncept Gaudeamus Roadshow, s cílem uspořádat regionální akce menšího formátu s nejdůležitějšími atributy veletrhů Gaudeamus. Roadshow ve svém kalendáři měla 4 krajská města na Slovensku. Uspořádání Gaudeamus Roadshow bylo znemožněno dalším zpřísněním vládních nařízení týden před jejím spuštěním v říjnu 2020. S vědomím, že středoškolské studenty není možné ponechat bez přístupu k informacím o nabídce pomaturitního studia, byla během 14 dní připravena série on-line přednáškových dní, která umožnila vysokým školám a univerzitám efektivně informovat středoškolské studenty o možnostech studia po maturitě. 11 Gaudeamus on-line přednáškových dní proběhlo v listopadu a prosinci 2020. Během přednáškových dní bylo odvysíláno 78 přednášek, které shlédlo celkem 26 657 diváků.

V roce 2021 nebylo z důvodu protiepidemických opatření možné veletrh Gaudeamus Nitra v tradiční podobě uspořádat. Jako alternativa byly v pavilonu K na výstavišti Agrokomplex uspořádány Gaudeamus přednáškové a konzultační dny. Během této akce měli studenti možnost shlédnout 52 přednášek a navštívit kontaktní místa třiceti šesti vzdělávacích institucí. Během tří dní akci navštívilo 2 098 studentů.

Pro rok 2022 proběhl Gaudeamus v Nitře opět v osvědčeném formátu přednáškových a konzultačních dní. Cílem bylo umožnit vystavovatelům efektivně oslovit studenty z regionu středního Slovenska při současné úspoře nákladů. Studentům byly na akci k dispozici přednášky a kontaktní místa vystavovatelů. Celková návštěvnost Gaudeamus přednáškových a konzultačních dnů Nitra 2022 byla 4 293 studentů a pedagogů. Návštěvnost byla o 1 595 osob vyšší ve srovnání s rokem 2021. 

Ve svém jubilejním X. ročníku se Gaudeamus Nitra vrátil ke svému tradičnímu formátu. Vystavovatelé se návštěvníkům představili v plnohodnotných expozicích. Součástí veletrhu také opět byly všechny tradiční doprovodné programy: přednášky, poradenský servis s testovacím centrem, Věda pro život, poradenství pro studium v zahraničí i pedagogické centrum. "Obnovenou premiéru" veletrhu přišlo shlédnout 4 569 studentů a 108 pedagogů.

 

Gaudeamus - akadémia v Bratislavě od roku 2019

23. ročník veletrhu Gaudeamus - Akadémia Bratislava proběhl od 24. do 26. září 2019 v hale D na výstavišti Incheba Expo Bratislava. Veletrh Gaudeamus - Akadémia přímo navázal na 22 let tradice pořádání studentských veletrhů Akadémia & Vapac v Bratislavě. Uspořádání veletrhu Gaudeamus
v Bratislavě umožnilo vystavovatelům ze Slovenské i České republiky oslovit zejména studenty z Bratislavy a západního Slovenska. Přesun veletrhu z prostor NTC Arény do areálu Incheba Expo poskytl vystavovatelům i návštěvníkům komfort moderní veletržní infrastruktury a bezproblémové dopravní dostupnosti veletržního areálu. Návštěvost veletrhu byla v roce 2019  9 356 středoškolských studentů, výchovných poradců a pedagogů. Veletrhu se zúčastnilo  355 vystavovatelů ze Slovenska, Česka i zahraničí. 

Pro rok 2020 byl připraven 24. Gaudeamus – Akadémia v Bratislavě. Přípravu podzimního veletrhu následně přerušila neustále se zpřísňující protiepidemická opatření. Jako reakce na zpřísňující se opatření byl vytvořen koncept Gaudeamus Roadshow, s cílem uspořádat regionální akce menšího formátu s nejdůležitějšími atributy veletrhů Gaudeamus. Roadshow ve svém kalendáři měla 4 krajská města na Slovensku. Uspořádání Gaudeamus Roadshow bylo znemožněno dalším zpřísněním vládních nařízení týden před jejím spuštěním v říjnu 2020. S vědomím, že středoškolské studenty není možné ponechat bez přístupu k informacím o nabídce pomaturitního studia, byla během 14 dní připravena série on-line přednáškových dní, která umožnila vysokým školám a univerzitám efektivně informovat středoškolské studenty o možnostech studia po maturitě. 11 Gaudeamus on-line přednáškových dní proběhlo v listopadu a prosinci 2020. Během přednáškových dní bylo odvysíláno 78 přednášek, které shlédlo celkem 26 657 diváků.

V roce 2021 nebylo z důvodu protiepidemických opatření možné veletrh Gaudeamus - Akadémia v tradiční podobě uspořádat. Jako alternativa byly v kinosále Inceba Expo Arény uspořádány Gaudeamus přednáškové a konzultační dny. Během této akce měli studenti možnost shlédnout 69 přednášek a navštívit kontaktní místa padesáti vzdělávacích institucí. Během čtyř dní akci navštívilo 7 024 studentů.

V roce 2022 se veletrh Gaudeamus - Akadémia vrátil do Bratislavy opět v tradičním plnohodnotném veletržním formátu. Veletrh návštěvníkům nabídl 406 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si mohli vybrat z více než 7 000 studijních oborů. Kromě tuzemských univerzit na veletrhu byly zastoupeny také vzdělávací instituce z 18 dalších zemí. Veletrh, během tří dnů jeho konání, navštívilo 11 188 návštěvníků, včetně 259 středoškolských pedagogů a výchovných poradců. U celkové návštěvnosti se jedná o 19 % nárůst ve srovnání s rokem 2019. Současně jde o nejvyšší návštěvnost za celou historii studentských veletrhů v Bratislavě.

Gaudeamus - Akadémia Bratislava v roce 2023 potvrdil svoji pozici největšího veletrhu pomaturitního vzdělávání na Slovensku. Návštěvníci mohli vybírat z nabídky 408 vzdělávacích institucí ze Slovenska a dalších sedmnácti zemí. Veletrh již podruhé v řadě zaznamenal rekordní návštěvnost 11 843 studentů a 280 pedagogů.

MINULÉ ROČNÍKY

Brno

VÍCE INFORMACÍ

MINULÉ ROČNÍKY

Praha

VÍCE INFORMACÍ

MINULÉ ROČNÍKY

Nitra

VÍCE INFORMACÍ

MINULÉ ROČNÍKY

Bratislava

VÍCE INFORMACÍ