Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

GAUDEAMUS BRNO 23. - 26. 11. 2021

Program přednášek

Úterý 23. 11. 2021

Sál A

  9:00 -   9:30   Slavnostní zahájení veletrhu

  9:40 - 10:00   UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí

10:05 - 10:35   Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave

10:40 - 11:10   Vysoké učení technické v Brně

11:15 - 11:45   Masarykova univerzita

11:50 - 12:10   Univerzita Pardubice

12:15 - 12:35   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

12:40 - 13:00   JCMM, z. s. p. o.

13:05 - 13:25   Dům zahraniční spolupráce

13:30 - 13:50   Campus France

13:55 - 14:05   Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.

14:10 - 14:30   Fulbright - studium v USA

14:35 - 14:55   University of New York in Prague

 

Sál B

  9:00 -   9:10   Univerzita Hradec Králové

  9:15 -   9:55   České vysoké učení technické v Praze

10:00 - 10:20   Univerzita Palackého v Olomouci

10:25 - 10:55   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

11:00 - 11:30   Univerzita Karlova

11:35 - 11:55   Mendelova univerzita v Brně

12:00 - 12:20   CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

12:25 - 12:45   Policie České republiky

12:50 - 13:00   Prague City University

13:05 - 13:25   MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky VŠ

13:30 - 13:50   Studium ve Španělsku

 

Středa 24. 11. 2021

Sál A

  9:05 -   9:25   Jak vám může e-portfolio Europassu pomoci k úspěchu

  9:30 -   9:50   UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí

  9:55 - 10:25   Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave

10:30 - 11:00   Vysoké učení technické v Brně

11:05 - 11:15   Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.

11:20 - 11:40   Univerzita Pardubice

11:45 - 12:05   Univerzita obrany – více než vysoká škola

12:10 - 12:30   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

12:35 - 12:55   JCMM, z. s. p. o.

13:00 - 13:20   Dům zahraniční spolupráce

13:25 - 13:55   Campus France

14:00 - 14:30   Masarykova univerzita

14:35 - 14:55   University of New York in Prague

 

Sál B

   9:00 -  9:10   Univerzita Hradec Králové

   9:15 -  9:55   České vysoké učení technické v Praze

10:00 - 10:20   Univerzita Palackého v Olomouci

10:25 - 10:55   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

11:00 - 11:30   Univerzita Karlova

11:35 - 11:55   Mendelova univerzita v Brně

12:00 - 12:30   Vysoká škola ekonomická v Praze

12:35 - 12:45   Prague City University

12:50 - 13:10   Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

13:15 - 13:35   Fulbright - studium v USA

13:40 - 14:00   Policie České republiky

14:05 - 14:25   ISM University of Management and Economics

 

Čtvrtek 25. 11. 2021

Sál A

  9:05 -   9:25   University of New York in Prague

  9:30 -   9:50   UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí

  9:55 - 10:25   Veterinární univerzita Brno

10:30 - 11:00   Vysoké učení technické v Brně

11:05 - 11:35   Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave

11:40 - 12:40   NEWTON University

12:45 - 13:05   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

13:10 - 13:30   Dům zahraniční spolupráce

13:35 - 13:55   Campus France

14:00 - 14:30   Masarykova univerzita

 

Sál B

  8:55 -   9:05   Univerzita Hradec Králové

  9:10 -   9:30   Univerzita obrany – více než vysoká škola

  9:35 -   9:55   Mendelova univerzita v Brně

10:00 - 10:20   Univerzita Palackého v Olomouci

10:25 - 10:55   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

11:00 - 11:30   Univerzita Karlova

11:35 - 11:55   Univerzita Pardubice

12:00 - 12:30   Vysoká škola ekonomická v Praze

12:35 - 12:55   JCMM, z. s. p. o.

13:00 - 13:10   Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.

13:15 - 13:35   Fulbright - studium v USA

13:40 - 14:00   MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky VŠ

 

Pátek 26. 11. 2021

Sál A

  9:05 -   9:25   University of New York in Prague

  9:30 -   9:50   UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí

  9:55 - 10:25   Masarykova univerzita

10:30 - 11:00   Vysoké učení technické v Brně

11:05 - 11:35   Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave

11:40 - 12:00   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

12:05 - 12:25   Dům zahraniční spolupráce

12:30 - 12:50   MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky VŠ

12:55 - 13:15   VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549

 

Sál B

  8:55 -   9:15    Fulbright - studium v USA

  9:20 -   9:30   Univerzita Hradec Králové

  9:35 -   9:55   Mendelova univerzita v Brně

10:00 - 10:20   Univerzita Palackého v Olomouci

10:25 - 10:55   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

11:00 - 11:30   Univerzita Karlova

11:35 - 11:55   JCMM, z. s. p. o.

12:00 - 12:20   Campus France

13:00 - 13:30   Závěrečná schůzka vystavovatelů

 

Program Pedagogického centra

 

Úterý 23. 11. 2021

  9:20 -   9:40      Univerzita obrany – více než vysoká škola

  9:45 -   9:55      Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

10:00 - 10:30      Vysoké učení technické v Brně

10:35 - 10:55      Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave

11:00 - 11:20      Vysoká škola obchodní a hotelová

11:30 - 11:50      MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky VŠ

11:55 - 12:15      Mendelova univerzita v Brně

12:20 - 12:40      NEWTON University

12:45 - 13:05      Efektivní příprava - přijímačky na lékařskou fakultu

13:10 - 13:30      JCMM, z. s. p. o. – kariérové poradenství na školách

 

Středa 24. 11. 2021

  9:20 -   9:40      Univerzita obrany – více než vysoká škola

  9:45 -   9:55      Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

10:00 - 10:30      Vysoké učení technické v Brně

10:35 - 10:55      Masarykova univerzita

11:00 - 11:20      Vysoká škola obchodní a hotelová

11:30 - 11:50      Univerzita Karlova

11:55 - 12:05      Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.

12:10 - 12:20      Univerzita Hradec Králové

12:25 - 12:45      MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky VŠ

12:50 - 13:10      JCMM, z. s. p. o. – kariérové poradenství na školách

 

Čtvrtek 25. 11. 2021

  9:00 -   9:15      Fakulta veterinárního lékařství, VETUNI Brno

  9:20 -   9:40      Ekonomická fakulta VŠB-TUO – tvoříme příběhy

  9:45 -   9:55      Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

10:00 - 10:20      University of New York in Prague

10:35 - 10:55      Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave

11:00 - 11:20      CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

11:30 - 11:50      Univerzita Karlova

11:55 - 12:15      Mendelova univerzita v Brně

12:20 - 12:40      MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky VŠ

12:45 - 13:05      JCMM, z. s. p. o. – kariérové poradenství na školách

13:10 - 13:30      Výhody Europassu a EQF pro učitele, studenty i absolventy

 

Pátek 26. 11. 2021

  9:20 -   9:40      Výhody Europassu a EQF pro učitele, studenty i absolventy

  9:45 -   9:55      Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

11:00 - 11:20      MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky VŠ

11:30 - 11:50      Policie České republiky

11:55 - 12:15      CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

12:20 - 12:40     JCMM, z. s. p. o. – kariérové poradenství na školách

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU