Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

výsledky soutěže
o nejlepší expozici

GAUDEAMUS BRNO 22. - 25. 10. 2019

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ EXPOZICI:

Pořadí
Soutěžící škola
Celkový průměr
1.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
1,537037
2.
Ostravská univerzita
1,543269
3.
České vysoké učení technické v Praze
1,610577
4.
Mendelova univerzita v Brně
1,639423
5.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
1,662037
6.
University of New York in Prague
1,711538
7.
Univerzita Karlova
1,759259
8.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
1,759259
9.
NEWTON College, a.s.
1,921296
10.
Univerzita Pardubice
1,925926
11.
Univerzita Palackého v Olomouci
1,966346
12.
Slezská univerzita v Opavě
1,995370
13.
Masarykova univerzita
2,032407
14.
Vysoká škola ekonomická v Praze
2,037037
15.
Prague College
2,152778
16.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2,217593
17.
Univerzita Komenského v Bratislave
2,222222
18.
Univerzita Hradec Králové
2,259615
19.
Dům zahraniční spolupráce
2,314815
20.
Vysokeskoly.cz - testovací centrum
2,449074
21.
Technická univerzita v Košiciach
2,548077
22.
Paneurópska vysoká škola
3,023148
 

 

HODNOTÍCÍ PROTOKOLY KE STAŽENÍ:

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU