Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

GAUDEAMUS BRNO 1. - 4. 11. 2022

Program přednášek

 

Úterý 1. 11. 2022

Sál A

  9:00 -   9:30    Slavnostní zahájení veletrhu

  9:45 -   9:55    DAAD - Studium v Německu

10:00 - 10:30    Vysoké učení technické v Brně

10:35 - 10:55    Mendelova univerzita v Brně

11:00 - 11:30    Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

11:35 - 11:55    Univerzita Palackého v Olomouci

12:00 - 12:30    Masarykova univerzita

12:35 - 12:55    Univerzita Pardubice

13:00 - 13:20    University of New York in Prague

13:25 - 13:35    Prague City University

13:40 - 14:00    Campus France

14:05 - 14:25    UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí

 

Sál B

  9:00 -   9:20    Ostravská univerzita - Tady začíná tvůj příběh

  9:25 -   9:45    Univerzita obrany

  9:50 - 10:10    JCMM, z. s. p. o., Start iD, Tvoje cesta do světa práce

10:15 - 10:55    České vysoké učení technické v Praze

11:00 - 11:30    Univerzita Karlova

11:35 - 11:55    MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky VŠ

12:00 - 12:20    Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

12:25 - 12:35    Univerzita Hradec Králové

12:40 - 13:00    Vysoká škola ekonomická v Praze

13:05 - 13:15    ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.

13:20 - 13:40    Letecká škola F AIR, s.r.o.

13:45 - 14:05    NEWTON University

14:10 - 14:30    SEPIE- Spanish Service for the Internationalization of Education

 

Středa 2. 11. 2022

Sál A

  8:45 -   9:05    ISM University of Management and Economics

  9:10 -   9:30    Letecká škola F AIR, s.r.o.

  9:35 -   9:55    Univerzita obrany

10:00 - 10:30    Vysoké učení technické v Brně

10:35 - 10:55    Mendelova univerzita v Brně

11:00 - 11:30    Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

11:35 - 11:55    Univerzita Palackého v Olomouci

12:00 - 12:30    Masarykova univerzita

12:35 - 12:55    Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

13:00 - 13:20    Univerzita Pardubice

13:25 - 13:45    Bratislava: Hlavné mesto študentov

13:50 - 14:10    Policie České republiky

 

Sál B

  9:00 -   9:20    Ostravská univerzita - Tady začíná tvůj příběh

  9:25 -   9:45    Odborná přednáška

  9:50 - 10:10    JCMM, z. s. p. o., Start iD, Tvoje cesta do světa práce

10:15 - 10:55    České vysoké učení technické v Praze

11:00 - 11:30    Univerzita Karlova

11:35 - 11:55    Dům zahraniční spolupráce

12:00 - 12:20    Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

12:25 - 12:45    University of New York in Prague

12:50 - 13:00    Univerzita Hradec Králové

13:05 - 13:25    Vysoká škola ekonomická v Praze

13:30 - 13:40    Prague City University

13:45 - 14:05    UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí

14:10 - 14:30    BOOKPORT - představte si Netflix na knížky

 

Čtvrtek 3. 11. 2022

Sál A

  9:10 -   9:30    University of New York in Prague

  9:35 -   9:55    Univerzita obrany

10:00 - 10:30    Vysoké učení technické v Brně

10:35 - 10:55    Mendelova univerzita v Brně

11:00 - 11:30    Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

11:35 - 11:55    Univerzita Palackého v Olomouci

12:00 - 12:30    Masarykova univerzita

12:35 - 12:55    Univerzita Pardubice

13:00 - 13:20    Bratislava: Hlavné mesto študentov

13:25 - 13:45    Dům zahraniční spolupráce

13:50 - 14:10    BOOKPORT - představte si Netflix na knížky

 

Sál B

  9:00 -   9:10    Vysoká škola Prigo

  9:15 -   9:25    Prague City University

  9:30 -   9:50    Ostravská univerzita - Tady začíná tvůj příběh

  9:55 - 10:05    ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.

10:10 - 10:30    Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

10:35 - 10:55    CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

11:00 - 11:30    Univerzita Karlova

11:35 - 11:55    JCMM, z. s. p. o., Start iD, Tvoje cesta do světa práce

12:00 - 12:20    Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

12:25 - 12:35    Univerzita Hradec Králové

12:40 - 13:00    Vysoká škola ekonomická v Praze

13:05 - 13:25    Letecká škola F AIR, s.r.o.

13:30 - 13:50    UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí

 

Pátek 4. 11. 2022

Sál A

  9:10 -   9:30    Veterinární univerzita Brno

  9:35 -   9:55    University of New York in Prague

10:00 - 10:30    Vysoké učení technické v Brně

10:35 - 10:55    Mendelova univerzita v Brně

11:00 - 11:30    Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

11:35 - 11:55    Univerzita Palackého v Olomouci

12:00 - 12:30    Masarykova univerzita

12:35 - 12:55    Letecká škola F AIR, s.r.o.

 

Sál B

  9:15 -   9:25    CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

  9:30 -   9:50    Ostravská univerzita - Tady začíná tvůj příběh

  9:55 - 10:05    ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.

10:10 - 10:30    JCMM, z. s. p. o., Start iD, Tvoje cesta do světa práce

10:35 - 10:55    Bratislava: Hlavné mesto študentov

11:00 - 11:30    Univerzita Karlova

11:35 - 11:55    Odborná přednáška

12:00 - 12:20    Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

12:25 - 12:35    Univerzita Hradec Králové

12:40 - 13:00    UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí

 

Program Pedagogického centra

 

Úterý 1. 11. 2022

  9:35 -   9:55   JCMM, z. s. p. o., Způsob práce s online portfoliem ve výuce

10:00 - 10:30   Vysoké učení technické v Brně

10:35 - 10:55   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky VŠ

11:00 - 11:25   Univerzita Hradec Králové

11:30 - 11:50   Univerzita Karlova

11:55 - 12:15   Mendelova univerzita v Brně

12:20 - 12:40   Jak rozvíjet kvalitu středních škol s NPI?

12:45 - 13:05   Výhody Europassu a EQF pro učitele, studenty i absolventy

13:10 - 13:20   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

13:25 - 13:45   Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

13:50 - 14:10   Proč studenti navštěvují Poradenské centrum Ostravské univerzity

 

Středa 2. 11. 2022

  9:35 -   9:55   Univerzita obrany

10:00 - 10:30   Vysoké učení technické v Brně

10:35 - 10:55   JCMM, z. s. p. o., Způsob práce s online portfoliem ve výuce

11:00 - 11:25   Univerzita Hradec Králové

11:30 - 11:50   Univerzita Karlova

11:55 - 12:15   Mendelova univerzita v Brně

12:20 - 12:40   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

12:45 - 13:05   Jak rozvíjet kvalitu středních škol s NPI?

13:10 - 13:20   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

13:25 - 13:45   Výhody Europassu a EQF pro učitele, studenty i absolventy

13:50 - 14:10   ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.

14:15 - 14:35   Proč studenti navštěvují Poradenské centrum Ostravské univerzity

 

Čtvrtek 3. 11. 2022

  9:45 -   9:55   Prague City University

10:00 - 10:10   Univerzita Hradec Králové

10:15 - 10:35   JCMM, z. s. p. o., Způsob práce s online portfoliem ve výuce

10:40 - 11:00   Univerzita obrany

11:05 - 11:25   České vysoké učení technické v Praze

11:30 - 11:50   Univerzita Karlova

11:55 - 12:15   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

12:20 - 12:40   Jak rozvíjet kvalitu středních škol s NPI?

12:45 - 12:55   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

13:00 - 13:20   Masarykova univerzita

13:25 - 13:45   Výhody Europassu a EQF pro učitele, studenty i absolventy

13:50 - 14:10   Proč studenti navštěvují Poradenské centrum Ostravské univerzity

14:15 - 14:35   Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

 

Pátek 4. 11. 2022

10:00 - 10:20   UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí

10:25 - 10:35   Prague City University

10:40 - 11:00   Proč studenti navštěvují Poradenské centrum Ostravské univerzity

11:05 - 11:25   JCMM, z. s. p. o., Způsob práce s online portfoliem ve výuce

11:30 - 11:50   Univerzita Karlova

11:55 - 12:15   Jak rozvíjet kvalitu středních škol s NPI?

12:20 - 12:40   Výhody Europassu a EQF pro učitele, studenty i absolventy

12:45 - 12:55   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU