Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

GAUDEAMUS BRNO 31. 10. - 3. 11. 2017

Program přednášek - sál A

Úterý 31. 10. 2017  
Sál A
9.00 - 9.20   Studium v Rakousku
9.25 - 9.55   Mendelova univerzita v Brně
10.00 - 10.30   Univerzita Palackého v Olomouci
10.35 - 10.55   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11.00 - 11.30   Univerzita Karlova
11.35 - 12.15   Masarykova univerzita
12.20 - 12.40   University of New York in Prague
12.45 - 13.05   Technická univerzita v Liberci - Fakulta zdravotnických studií
13.10 - 13.30   Vysoká škola finanční a správní, a.s.
13.35 - 13.45   Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
13.50 - 14.10   Prague College
14.15 - 14.35   Anglo-American University
14.40 - 15.10   Studium v Číne

 

Středa 1. 11. 2017  
Sál A
9.00 - 9.30   Studium v Rakousku
9.35 - 9.55   Technická univerzita v Liberci - Fakulta strojní
10.00 - 10.30   Univerzita Palackého v Olomouci
10.35 - 10.55   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11.00 - 11.30   Univerzita Karlova
11.35 - 12.15   Masarykova univerzita
12.20 - 12.40   University of New York in Prague
12.45 - 13.05   Technická univerzita v Liberci - Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
13.10 - 13.40   Vysoká škola ekonomická v Praze
13.45 - 13.55   Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
14.00 - 14.20   Metropolitní univerzita Praha
14.25 - 15.25
  Univerzita Karlova - Science Slam

 

Čtvrtek 2. 11. 2017  
Sál A
 9.00 - 9.20   Studium v Kanadě
   9.25 - 9.55   Mendelova univerzita v Brně
10.00 - 10.30   Univerzita Palackého v Olomouci
10.35 - 10.55   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11.00 - 11.30   Univerzita Karlova
11.35 - 12.15   Masarykova univerzita
12.20 - 12.40   Univerzita obrany v Brně
12.45 - 13.05   Česká zemědělská univerzita v Praze
13.10 - 13.30   Vysoká škola finanční a správní, a.s.
13.35 - 13.45   Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
13.50 - 14.20   Red Hat pro studenty
14.25 - 14.45
  Anglo-American University

 

Pátek 3. 11. 2017  
Sál A
 9.20 - 9.30   Vysoká škola logistiky, o.p.s.
9.35 - 10.05   KýmČímBýt - aneb dovednosti, na kterých chci postavit svou budoucnost
10.10 - 10.30   Odborníci z Masarykovy univerzity radí, jak správně vybrat obor
10.35 - 10.55   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11.00 - 11.30   Univerzita Karlova
11.35 - 12.15   Masarykova univerzita
12.20 - 12.40   Anglo-American University

 

Program přednášek - sál B

Úterý 31. 10. 2017  
Sál B
8.30 - 9.30   Slavnostní zahájení veletrhu
   9.35 - 9.45   ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
9.50 - 10.10   Ostravská univerzita
10.15 - 10.55   České vysoké učení technické v Praze
11.00 - 11.20   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11.25 - 12.05   Vysoké učení technické v Brně
12.10 - 12.50   Univerzita Pardubice
12.55 - 13.15   Česká zemědělská univerzita v Praze
13.20 - 13.50   Centrum vzdělávání všem Co funguje v kariérovém poradenství při volbě školy?
13.55 - 14.15
  DAAD - Studium v Německu
14.20 - 14.30
  Centennial College Toronto
14.35 - 15.35
  Studium v Austrálii

 

Středa 1. 11. 2017  
Sál B
9.05 - 9.25   Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
   9.30 - 10.10   Univerzita Pardubice
10.15 - 10.55   České vysoké učení technické v Praze
11.00 - 11.20   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11.25 - 12.05   Vysoké učení technické v Brně
12.10 - 12.30   Ostravská univerzita
12.35 - 12.55   Univerzita obrany v Brně
13.00 - 13.20   Studium v Kanadě
13.25 - 13.55   Centrum vzdělávání všem Co funguje v kariérovém poradenství při volbě školy?
14.00 - 14.20   Anglo-American University
14.25 - 14.45
  Mod'Spe Paris
14.50 - 15.20
  Studium v Číně

 

Čtvrtek 2. 11. 2017  
Sál B
8.30 - 9.00   KýmČímBýt - aneb dovednosti, na kterých chci postavit svou budoucnost
  9.05 - 9.45   Technická univerzita v Liberci
9.50 - 10.10   Ostravská univerzita
10.15 - 10.55   Univerzita Pardubice
11.00 - 11.20   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11.25 - 12.05   Vysoké učení technické v Brně
12.10 - 12.30   University of New York in Prague
12.35 - 12.55   Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
13.00 - 13.20   Prague College
13.30 - 14.30   Newton College
14.35 - 14.55
  Mod'Spe Paris

 

Pátek 3. 11. 2017  
Sál B
9.15 - 9.35 
  MŠMT ČR Vysoká škola, blízké setkání s prostředky Evropské unie
   9.40 - 10.10
  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
10.15 - 10.55
  Vysoké učení technické v Brně
11.00 - 11.20
  University of New York in Prague
11.25 - 11.55
  Studium v Rakousku
12.00 - 12.10
  Vysoká škola obchodní v Praze
13.00 - 14.00
  Závěrečná schůzka vystavovatelů

 

Program Pedagogického centra

Úterý 31. 10. 2017
Pedagogické centrum
  9.00 - 9.20

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Co nabízíme studentům

(Ing. Jana Zapletalová, Oddělení komunikace)

  9.25 - 9.45 Metody a pomůcky v kariérovém poradenství
(Mgr. Dana Sklenářová, kariérová poradkyně,
Centrum vzdělávání všem)
9.50 - 10.10 Novinky ve studijní nabídce a přijímacím řízení
na Masarykově univerzitě
10.15 - 10.35

VUT – studium, praxe a zábava

(Mgr. Kateřina Hrozná, marketingová specialistka,

Odbor marketingu a vnějších vztahů VUT v Brně)

10.40 - 11.00 Univerzita Palackého v Olomouci
11.05 - 11.25 České vysoké učení technické v Praze
11.30 - 11.50 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11.55 - 12.15 Konzultace k nabídce studia na Mendelově univerzitě v Brně
12.20 - 12.40

Klíčové zdroje pro orientaci v tématech oblasti
Člověk a svět práce
​(
Mgr. Martin Majcík, poradce v oblasti dalšího vzdělávání, Centrum vzdělávání všem)

12.45 - 13.05 Ostravská univerzita
13.10 - 13.30 Salmondo – jaké možnosti nabízí výchovným poradcům
a studentům na SŠ?

 

Středa 1. 11. 2017
Pedagogické centrum
   9.00 - 9.20
  Konzultace k nabídce studia na Mendelově univerzitě v Brně                                                                      
  9.25 - 9.45
  Metody a pomůcky v kariérovém poradenství
  (Mgr. Dana Sklenářová, kariérová poradkyně, Centrum vzdělávání všem)
9.50 - 10.10
  Novinky ve studijní nabídce a přijímacím řízení na Masarykově univerzitě
10.15 - 10.35
  Univerzita Karlova - přijímací řízení
  (Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. - prorektorka pro studijní záležitosti)
10.40 - 11.00
  Univerzita Palackého v Olomouci
11.05 - 11.25
  MŠMT  – Vysoké školství ČR: „Povinné minimum“ pro budoucího studenta
  (Tomáš Fliegl, vedoucí koncepčního oddělení odboru vysokých škol)
11.30 - 11.50
  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11.55 - 12.15
  Univerzita obrany v Brně Proč studovat na vojenské vysoké škole?
  (Dr. Pavel Pazdera, zástupce vedoucího oddělení marketingu)
12.20 - 12.40
  Klíčové zdroje pro orientaci v tématech oblasti Člověk a svět práce
​  (
Mgr. Martin Majcík, poradce v oblasti dalšího vzdělávání, Centrum vzdělávání všem)
12.45 - 13.05
  Ostravská univerzita
13.10 - 13.30
  Možnosti vysokoškolského studia v Číně​
  (Veronika Peterová, Odbor mezinárodních vztahů MŠMT, Eva Jermanová, Dům zahraniční spolupráce MŠMT)
13.35 - 13.55
  Salmondo – jaké možnosti nabízí výchovným poradcům a studentům na SŠ?

 

Čtvrtek 2. 11. 2017
Pedagogické centrum
   9.00 - 9.20
  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Co nabízíme studentům
  (Ing. Jana Zapletalová, Oddělení komunikace)
  9.25 - 9.45
  Studenti a jejich volba aneb jak je podpořit v pojmenování toho, v čem jsou dobří​
  (Mgr. Andrea Csirke, kariérová poradkyně, KýmČímBýt)
9.50 - 10.10
  Novinky ve studijní nabídce a přijímacím řízení na Masarykově univerzitě
10.15 - 10.35
  Univerzita obrany v Brně Proč studovat na vojenské vysoké škole?
  (Dr. Pavel Pazdera, zástupce vedoucího oddělení marketingu)
10.40 - 11.00
  Konzultace k nabídce studia na Mendelově univerzitě v Brně
11.05 - 11.25
  MŠMT  – Vysoké školství ČR: „Povinné minimum“ pro budoucího studenta
  (Tomáš Fliegl, vedoucí koncepčního oddělení odboru vysokých škol)
11.30 - 11.50
  Ostravská univerzita
11.55 - 12.15
  Klíčové zdroje pro orientaci v tématech oblasti Člověk a svět práce
​  (
Mgr. Martin Majcík, poradce v oblasti dalšího vzdělávání, Centrum vzdělávání všem)
12.20 - 12.40
  Salmondo – jaké možnosti nabízí výchovným poradcům a studentům na SŠ?

 

Pátek 3. 11. 2017
Pedagogické centrum
  9.25 - 9.45   Metody a pomůcky v kariérovém poradenství
  (Mgr. Dana Sklenářová, kariérová poradkyně, Centrum vzdělávání všem)
9.50 - 10.10   Konzultace k nabídce studia na Mendelově univerzitě v Brně
10.15 - 10.35   Klíčové zdroje pro orientaci v tématech oblasti Člověk a svět práce
​  (
Mgr. Martin Majcík, poradce v oblasti dalšího vzdělávání, Centrum vzdělávání všem)
10.40 - 11.00   Salmondo – jaké možnosti nabízí výchovným poradcům a studentům na SŠ?

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU