Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

GAUDEAMUS BRNO 23. - 26. 10. 2018

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

Úterý 23. 10. 2018

Sál A
  9.10 -   9.30    Prague College
  9.35 -  9.55    Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
10.00 - 10.30    Univerzita Palackého v Olomouci
10:35 - 10:55    Mendelova univerzita v Brně
11.00 -   11.30    Univerzita Karlova
11.35 -  12.05    Masarykova univerzita
12.10 -  12.30    Vysoká škola finanční a správní, a.s.
12.35 - 12.45    Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
12.50 - 13.20    EF Education First
13.25 - 13.35    Vysoká škola polytechnická Jihlava
13.40 - 14.00    Anglo-American University
14.05 - 14.25    Neusoft Institute Guangdong
14.30 - 14.50    Jinan University

Sál B
  8.30 -  9.30    Slavnostní zahájení veletrhu
  9.35 -  9.45    ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
  9.50 -  10.10    Ostravská univerzita
10.15. -  10.55    České vysoké učení technické v Praze
11.00 -   11.30    Vysoké učení technické v Brně
11.35 -   11.55    Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12.00 - 12.30    Univerzita Pardubice
12.35 - 12.55    University of New York in Prague
13.00 - 13.20    Vysokeskoly.cz
13.25 - 13.45    Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK v Bratislave
13.50 -  14.10    Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
14.15 -  15.00    Studium v Číně

 

Středa 24. 10. 2018

Sál A
  9.10 -   9.30    University of New York in Prague
  9.35 -  9.55    Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
10.00 - 10.30    Univerzita Palackého v Olomouci
10:35 - 10:55    Mendelova univerzita v Brně
11.00 -   11.30    Univerzita Karlova
11.35 -  12.05    Masarykova univerzita
12.10 -  12.30    Ostravská univerzita
12.35 - 13.05    Vysoká škola ekonomická v Praze
13.10 -  13.20    Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
13.25 - 13.45    Právní rady nad zlato aneb Co se mění po střední škole
13.50 -  14.10    Právnická fakulta, UK v Bratislave 
14.15 -  14.35    Anglo-American University

Sál B
  9.15 -    9.35    Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  9.40 -  10.10     Česká zemědělská univerzita v Praze
10.15 -   10.55    České vysoké učení technické v Praze
11.00 -   11.30    Vysoké učení technické v Brně
11.35 -   11.55    Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12.00 - 12.30    Univerzita Pardubice
12.35 - 12.55    Univerzita obrany v Brně
13.00 - 14.00    Jak se efektivně učit aneb jak zvládnout přípravu na maturitu bez stresu? - NEWTON College, a.s.
14.05 - 14.25    Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
14.30 - 14.50    Engramo Group

 

Čtvrtek 25. 10. 2018

Sál A
  9.20 -   9.30    ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
  9.35 -   9.55    Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
10.00 -  10.30    Univerzita Palackého v Olomouci
10:35 -  10:55    Mendelova univerzita v Brně
11.00 -    11.30    Univerzita Karlova
11.35 -   12.05    Masarykova univerzita
12.10 -   12.20    Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
12.25 -  12.45    Prague College
12.50 -   13.10    Univerzita Karlova – Juniorská univerzita
13.15 -    13.35    Právnická fakulta, UK v Bratislave
13.40 -   14.00    Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
14.05 -    14.15    TU Bergakademie Freiberg

Sál B
  9.00 -   9.20    Anglo-American University
  9.25 -   9.55    Univerzita Pardubice
10.00 -  10.20    Ostravská univerzita
10.25 -  10.55    Česká zemědělská univerzita v Praze
11.00 -    11.30    Vysoké učení technické v Brně
11.35 -    11.55    Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12.00 -  12.20    Univerzita obrany v Brně
12.25 -  12.45    University of New York in Prague
12.50 -   13.10    DAAD - Studium v Německu
13.15 -   13.35    Jak být úspěšný u přijímacích zkoušek a ve studiu na VŠ(E) - doc. Ing. Petr, Dvořák, Ph.D., prorektor 
13.40 -  14.00    Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK v Bratislave

 

Pátek 26. 10. 2018

Sál A
  9.35 -   9.55    University of New York in Prague
10.00 -  10.30    Univerzita Palackého v Olomouci
10:35 -  10:55    Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11.00 -    11.30    Univerzita Karlova 
11.35 -   12.05    Masarykova univerzita

Sál B
  9.25 -   9.55    Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
10.00 -  10.30    Vysoké učení technické v Brně
10.35 -  10.45    Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
10.50 -    11.10    Prague College
11.15 -     11.25    Vysoká škola logistiky, o.p.s.
11.30 -    11.50    Vysoká škola podnikání a práva
11.55 -    12.15    Vysokeskoly.cz
13.00 -  14.00    Závěrečná schůzka vystavovatelů


Program pedagogického centra


Úterý 23. 10. 2018

  9.00 -   9.20    Možnosti studia na Univerzitě Pardubice
    se zaměřenímna Fakultu ekonomicko-
    správní
  9.25 -   9.45    Novinky ve studijní nabídce a přijímacím
    řízení na Masarykově univerzitě
  9.50 - 10.10    Inspirace pro výchovné a kariérové     poradce
    Centrum vzdělávání všem
    PaedDr. Miluše Těthalová, kariérová poradkyně
10.15 - 10.35    Okružní jízda po MENDELU
10.40 - 11.00    Studium na Univerzitě Karlově
11.05 - 11.25    „Povinné minimum“ pro budoucí
    studenty a studentky vysoké školy
    Tomáš Fliegl - vedoucí koncepčního oddělení
    odboru vysokých škol MŠMT ČR
11.30 - 11.50    Nová nabídka studijních programů
    pro akademický rok 2019/2020
    Univerzita Palackého v Olomouci
11.55 - 12.15    Vyber si svou barvu. Studuj, co Tě baví.
    Studuj Ostravskou
12.20 - 12.40    Studium na VŠB-TUO v kontextu novely zákona o vysokých školách
    RNDr. Jana Vrtková – vedoucí útvaru Správa
    a rozvoj vzdělávání
12.45 - 13.05    Klíčové zdroje pro orientaci v tématech Člověk a svět práce
    Centrum vzdělávání všem, Mgr. Jana Holubová
13.10 - 13.30    Proč studovat na vojenské vysoké škole
    Univerzita obrany v Brně, RSDr. Pavel Pazdera - zástupce vedoucího oddělení marketingu
13:35 - 13:55    Sdílení poznatku z praxe poradenství
    na Vysokých školách
    VŠCHT Praha
14.00 - 14.20    3 kroky, jak efektivně zvládnout
    kariérové poradenství na střední škole
    Tibor Kučera - Salmondo CZ
14.25 - 14.45    Výhody Europass a EQF pro učitele,
    studenty i absolventy
    Národní ústav pro vzdělávání

 

Středa 24. 10. 2018

  9.00 -   9.20    Možnosti studia na Univerzitě Pardubice se zaměřením na Fakultu ekonomicko-správní
  9.25 -   9.45    Proč studovat na ČVUT v Praze - Jan Škvařil
  9.50 -  10.10     Inspirace pro výchovné a kariérové poradce Centrum vzdělávání všem - Mgr. Pavla Frňková, kariérová poradkyně
10.15 -   10.35    VUT – studium, praxe a zábava - Mgr. Soňa Baranová–marketingová specialistka
10.40 -  11.00    Univerzita Karlova – Juniorská univerzita
11.05 -   11.25    „Povinné minimum“ pro budoucí studenty a studentky vysoké školy - Tomáš Fliegl - vedoucí koncepčního oddělení odboru vysokých škol MŠMT ČR
11.30 -   11.50    Nová nabídka studijních programů pro akademický rok 2019/2020 - Univerzita Palackého v Olomouci
11.55 -   12.15    Okružní jízda po MENDELU
12.20 - 12.40    Studium na VŠB-TUO v kontextu novely zákona o vysokých školách - RNDr. Jana Vrtková – vedoucí útvaru Správa a rozvoj vzdělávání
12.45 - 13.05    Klíčové zdroje pro orientaci v tématech Člověk a svět práce - Centrum vzdělávání všem, Mgr. Jana Holubová
13.10 -  13.30    Novinky ve studijní nabídce a přijímacím řízení na Masarykově univerzitě
13:35 - 13:55    Studium na ČZU v Praze
14.00 - 14.20    Proč studovat na vojenské vysoké škole Univerzita obrany v Brně, RSDr. Pavel Pazdera – zástupce vedoucího oddělení marketingu
14.25 - 14.45    3 kroky, jak efektivně zvládnout kariérové poradenství na střední škole - Tibor Kučera - Salmondo CZ

 

Čtvrtek 25. 10. 2018

  9.00 -   9.20    Možnosti studia na Univerzitě Pardubice se zaměřením na Fakultu ekonomicko-správní
  9.25 -   9.45    Vyber si svou barvu. Studuj, co Tě baví. Studuj Ostravskou
  9.50 -  10.10    Inspirace pro výchovné a kariérové poradce - Centrum vzdělávání všem, Mgr. Dana Sklenářová, metodička kariérového poradenství
10.15 -   10.35    Okružní jízda po MENDELU
10.40 -  11.00    Studium na Univerzitě Karlově
11.05 -   11.25    „Povinné minimum“ pro budoucí studenty a studentky vysoké školy - Tomáš Fliegl - vedoucí koncepčního oddělení odboru vysokých škol MŠMT ČR
11.30 -   11.50    Nová nabídka studijních programů pro akademický rok 2019/2020 - Univerzita Palackého v Olomouci
11.55 -   12.15    Studium na ČZU v Praze
12.20 - 12.40    Studium na VŠB-TUO v kontextu novely zákona o vysokých školách - RNDr. Jana Vrtková – vedoucí útvaru Správa a rozvoj vzdělávání
12.45 - 13:05    Klíčové zdroje pro orientaci v tématech Člověk a svět práce - Centrum vzdělávání všem, Mgr. Jana Holubová
13.10 -  13.30    Novinky ve studijní nabídce a přijímacím řízení na Masarykově univerzitě
13.35 - 13.55    Proč studovat na vojenské vysoké škole - Univerzita obrany v Brně, RSDr. Pavel Pazdera – zástupce vedoucího oddělení marketingu
14.00 - 14.20    3 kroky, jak efektivně zvládnout kariérové poradenství na střední škole - Tibor Kučera - Salmondo CZ
14.25 - 14.45    NEWTON College, a.s.

 

Pátek 26. 10. 2018

9.25 -  9.45    Výhody Europass a EQF pro učitele, studenty i absolventy - Národní ústav pro vzdělávání
9.50 -  10.10    Inspirace pro výchovné a kariérové poradce - Centrum vzdělávání všem, Mgr. Dana Sklenářová, metodička kariérového poradenství
10.15 - 10.35    3 kroky, jak efektivně zvládnout kariérové poradenství na střední škole - Tibor Kučera - Salmondo CZ
11.05 - 11.25     Klíčové zdroje pro orientaci v tématech Člověk a svět práce - Centrum vzdělávání všem, Mgr. Jana Holubová
11.30 - 11.50    „Povinné minimum“ pro budoucí studenty a studentky vysoké školy - Tomáš Fliegl - vedoucí koncepčního oddělení odboru vysokých škol MŠMT ČR

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU