Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

fotografie
ke stažení

GAUDEAMUS BRNO 23. - 26. 10. 2018

fotografie expozic ke stažení:

 

Akademie Sting, o.p.s. (stánek č. 69)

Alfa Agency (stánek č. 67)

Atlas školství (stánek č. 80)

Anglo-American University (stánek č. 73)

Campus France Česká republika (stánek č. 45)

Centrum vzdělávání všem (stánek č. 1) 

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc (stánek č. 33)

CEVRO Institut, z.ú. (stánek č. 3)

China Scholarship Council (stánek č. 130 - 154)

Coolagent Brno (stánek č. 72)

Czech China Education Asociation (stánek č. 68, 110 - 129)

Česká zemědělská univerzita v Praze (stánek č. 23)

České vysoké učení technické v Praze (stánek č. 13)

DAAD - Studium v Německu (stánek č. 18)

Dům zahraniční spolupráce (stánek č. 41)

EF Education First (stánek č. 88)

Engramo Group (stánek č. 161)

EU Business School, Španělsko (stánek č. 66)

Evropský parlament – Kancelář v ČR (stánek č. 79)

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní (stánek č. 28)

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko (stánek č. 85)

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko (stánek č. 84)

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko (stánek č. 87)

FestAD - Výukový festival Architektury a Designu (stánek č. 52)

Fulbrightova komise - Education USA (stánek č. 10)

Garanční systém finančního trhu (stánek č. 162)

GOODWILL - Vyšší odborná škola, s.r.o. (stánek č. 48)

HTMi - Hotel and Tourism Management Institute, Švýcarsko (stánek č. 63)

INTACT - studium v zahraničí, s.r.o. (stánek č. 49)   

Institut vzdělávání Sokrates (stánek č. 64)

Janáčkova akademie múzických umění v Brně (stánek č. 70)

Jiangsu Province Delegation (stánek č. 165)

Jinan University, Čína (stánek č. 158)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (stánek č. 43)

Jihomoravský kraj - prezentace zaměstnavatelů (stánek č. 90 - 109)

Knihovna Jiřího Mahena a Europe Direct Brno (stánek č. 35)

KB Port Brno (stánek č. 89)

Masarykova univerzita (stánek č. 56)

Mendelova univerzita v Brně (stánek č. 57)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (stánek č. 40)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Eurocentrum Brno (stánek č. 81)

Národní ústav pro vzdělávání (stánek č. 83)

Neusoft Institute Guangdong (stánek č. 159)

NEWTON College, a.s. (stánek č. 47)  

Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace (stánek č. 86)

Ostravská univerzita (stánek č. 14, Z1) 

Paneurópska vysoká škola, Slovensko (stánek č. 46)

Prague College (stánek č. 51)

Ročenkomat (stánek č. 6)

Scholastika  – Vyšší odborná škola vizuální komunikace s. r. o. (stánek č. 61)

Skupina ČEZ (stánek č. 19)

START ED (stánek č. 26)

STUDENT AGENCY k.s. (stánek č. 78)

Studyline (stánek č. 164)

Scandinavian Study (stánek č. 31)

Slezská univerzita v Opavě (stánek č. 38)

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko (stánek č. 21)

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. (stánek č. 5)

Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o. (stánek č. 20)

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. (stánek č. 71)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská 1 (stánek č. 59)

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s. (stánek č. 7)

Technická univerzita v Liberci (stánek č. 15)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko (stánek č. 65)

TU Bergakademie Freiberg, Německo (stánek č. 175)

UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii (stánek č. 55)

University College Birmingham, Velká Británie (stánek č. 30)

University of New York in Prague (stánek č. 37)

University of Groningen, Nizozemí (stánek č. 163)

University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies, Slovinsko (stánek č. 160) 

Univerzita Hradec Králové (stánek č. 62)

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. (stánek č. 25)

Univerzita Karlova (stánek č. 12, 2)

Univerzita obrany v Brně (stánek č. 24, Z2)

Univerzita Palackého v Olomouci (stánek č. 54)

Univerzita Pardubice (stánek č. 36)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (stánek č. 50)

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (stánek č. 82)

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s. r. o. (stánek č. 32)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (stánek č. 53)

Vysoká škola ekonomická v Praze (stánek č. 58)

Vysoká škola finanční a správní, a.s. (stánek č. 44)

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. (stánek č. 8)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (stánek č. 16)

Vysoká škola logistiky, o.p.s. (stánek č. 4)

Vysoká škola obchodní a hotelová (stánek č. 34)

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (stánek č. 74)

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (stánek č. 75)

Vysoká škola polytechnická Jihlava (stánek č. 27)

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – Ambis, a.s. (stánek č. 60)

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (stánek č. 9)

Vysoké učení technické v Brně (stánek č. 22, 17)

Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o. (stánek č. 76)

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace (stánek č. 77)

Vyšší odborná škola publicistiky (stánek č. 42)

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace (stánek č. 39)

www.scio.cz, s.r.o. (stánek č. 29)

Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko (stánek č. 11)

ostatní fotografie ke stažení:

Společné fotografie

Slavnostní zahájení

Věda pro život

Poradenský servis a testovací centrum

Přednášky

Společenský večer

Pedagogické centrum

Výběr nejlepších fotografií

Galerie nejlepších expozic veletrhu

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU