Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

fotografie
ke stažení

GAUDEAMUS BRNO 31. 10. - 3. 11. 2017

fotografie expozic ke stažení:

Akademie Sting, o.p.s. (expozice 135)
Alfa Agency (expozice 150)
Atlas školství (expozice 138)
ALBION – jazyková a vzdělávací agentura, spol. s r.o. (expozice 164)
Anglo-American University (expozice 100)
Business and Hotel Management School Switzerland (BHMS), Švýcarsko (expozice 104)
Česká zemědělská univerzita v Praze (expozice 27)
České vysoké učení technické v Praze (expozice 5)
Campus France Česká republika (expozice 173)

Centennial College Toronto, Kanada (expozice 169)

Centria University of Applied Sciences, Finsko (expozice 137)

Centrum vzdělávání všem (39)
CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc (expozice 130)
CEVRO Institut, z.ú. (expozice 35)
Coolagent Brno (expozice 18)
DAAD - Studium v Německu (expozice 136)
Dům zahraniční spolupráce (expozice 146)
EF Education First (expozice 132)
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní (expozice 145)
Evropský informační projekt, z. ú. (expozice 123)
Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko (expozice 154)
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko (expozice 140)
FestAD - Výukový festival Architektury a Designu (expozice 11)
Fulbright.cz - Education USA (expozice 142)
Fond dalšího vzdělávání (expozice 131)
Garanční systém finančního trhu (expozice 172)
GOODWILL - Vyšší odborná škola, s.r.o. (expozice 139)
HZ Learning, Čína (expozice 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118)
HTMi - Hotel and Tourism Management Institute, Švýcarsko (expozice 105)
Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice (expozice 9)
INTACT - studium v zahraničí, s.r.o. (expozice 21)

Institut vzdělávání Sokrates (expozice 175)

Janáčkova akademie múzických umění v Brně (expozice 151)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (expozice 28)
Kým čím být, z.s. - Kariérové poradenství (expozice 40)

Masarykova univerzita (expozice 3)
Mendelova univerzita v Brně (expozice 22, Z1)
Metropolitní univerzita Praha (expozice 163)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (expozice 127)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (expozice 156)
Národní ústav pro vzdělávání (expozice 171)
NEWTON College, a.s. (expozice 32)
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště (expozice 155)
Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace (expozice 143)
Ostravská univerzita (expozice 13)
Paneurópska vysoká škola, Slovensko (expozice 120)
Prague College (expozice 16)
Profesia (expozice 41)
Red Hat Czech s.r.o. (expozice 20)
Ročenkomat (expozice 157)
Skupina ČEZ (expozice 31)
STUDENT AGENCY k.s. (expozice 38)
STUDIUM V ĆÍNĚ (expozice 1)
Studium v Rakousku (expozice 108)
Scandinavian Study (expozice 25)
Slezská univerzita v Opavě (expozice 126)
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Slovensko (expozice 125)
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko (expozice 36)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. (expozice 122)
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. (expozice 168)
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s. (expozice 107)
Technická univerzita v Liberci (expozice 101)
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko (expozice 147)
Tutor, s.r.o. (expozice 129)
UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii (expozice 7)
University College Birmingham, Velká Británie (expozice 37)
University of New York in Prague (expozice 12, 15)
Univerzita Hradec Králové (expozice 174)
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. (expozice 103)
Univerzita Karlova (expozice 6, 34, Z4)
Univerzita obrany (expozice 8)
Univerzita Palackého v Olomouci (expozice 23)
Univerzita Pardubice (expozice 121)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (expozice 14)
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (expozice 33)
VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, Hradec Králové (expozice 134)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (expozice 4)
Vysoká škola ekonomická v Praze (expozice 119)
Vysoká škola finanční a správní, a.s. (expozice 128)
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. (expozice 106)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (expozice 29)
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. (expozice 149)
Vysoká škola logistiky, o.p.s. (expozice 141)
Vysoká škola obchodní a hotelová (expozice 124)
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (expozice 120)
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (expozice 120)
Vysoká škola polytechnická Jihlava (expozice 162)
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – Ambis, a.s. (expozice 10)
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (expozice 152)
VysokeSkoly.cz (expozice 26)
Vysoké učení technické v Brně (expozice 2, 24)
Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o. (expozice 165)
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace (expozice 166)
Vyšší odborná škola grafická, s.r.o. (expozice 19)
Vyšší odborná škola publicistiky (expozice 102)
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem (expozice 144)
Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace (expozice 153)
Willem de Kooning Academy Rotterdam, Nizozemí (expozice 170)
www.scio.cz, s.r.o. (expozice 17)
Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko (expozice 30)

ostatní fotografie ke stažení:

Společné fotografie

Slavnostní zahájení

Věda pro život

Poradenský servis a testovací centrum

Kariérové poradenství

Přednášky

Společenský večer

Pedagogické centrum

Výběr nejlepších fotografií

Galerie nejlepších expozic veletrhu

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU