Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

GAUDEAMUS BRNO 31. 10. - 3. 11. 2023

Přijďte si poslechnout naše zajímavé přednášky! 
Dozvíte se maximum informací o školách, oborech, přijímačkách i studentském životě!

Program přednášek

úterý 31. 10. 2023
Sál A - pavilon V
9:00 - 9:30
Slavnostní zahájení veletrhu
9:45 - 9:55
Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.
10:00 - 10:20
JCMM, z. s. p. o., kariérové poradenství
10:25 - 10:45
Vysoké učení technické v Brně
10:50 - 11:10
Univerzita Karlova
11:15 - 11:35
Univerzita obrany
11:40 - 12:00
University of New York in Prague
12:05 - 12:25
Televizní institut
12:30 - 12:50
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
12:55 - 13:25
Masarykova univerzita
13:30 - 13:50
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
13:55 - 14:15
VOLNÝ TERMÍN
14:20 - 14:40
VOLNÝ TERMÍN
Sál B - pavilon V
9:00 - 9:10
VOLNÝ TERMÍN
9:15 - 9:45
České vysoké učení technické v Praze
9:50 - 10:10
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
10:15 - 10:35
Mendelova univerzita v Brně
10:40 - 11:00
Univerzita Palackého v Olomouci
11:05 - 11:35
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11:40 - 12:00
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:05 - 12:25
Univerzita Pardubice
12:30 - 12:50
Policie České republiky
12:55 - 13:05
Prague City University
13:10 - 13:30
Letecká škola F AIR, s.r.o.
13:35 - 13:45
VOLNÝ TERMÍN
13:50 - 14:10
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
14:15 - 14:35
VOLNÝ TERMÍN
středa 1. 11. 2023
Sál A - pavilon V
8:55 - 9:05
VOLNÝ TERMÍN
9:10 - 9:30
University of New York in Prague
9:35 - 9:55
Univerzita Palackého v Olomouci
10:00 - 10:20
JCMM, z. s. p. o., kariérové poradenství
10:25 - 10:45
Vysoké učení technické v Brně
10:50 - 11:10
Univerzita Karlova
11:15 - 11:35
Univerzita obrany
11:40 - 12:00
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:05 - 12:25
Ostravská univerzita
12:30 - 12:50
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
12:55 - 13:25
Masarykova univerzita
13:30 - 13:50
Dům zahraniční spolupráce
13:55 - 14:15
VOLNÝ TERMÍN
14:20 - 14:40
VOLNÝ TERMÍN
Sál B - pavilon V
9:00 - 9:10
VOLNÝ TERMÍN
9:15 - 9:45
České vysoké učení technické v Praze
9:50 - 10:10
Odborná přednáška
10:15 - 10:35
Mendelova univerzita v Brně
10:40 - 11:10
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11:15 - 11:35
Univerzita Komenského a STU v Bratislave
11:40 - 12:00
Univerzita Pardubice
12:05 - 12:15
Prague City University
12:20 - 12:40
NEWTON University
12:45 - 13:05
Letecká škola F AIR, s.r.o.
13:10 - 13:30
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
13:35 - 13:55
VOLNÝ TERMÍN
14:00 - 14:20
VOLNÝ TERMÍN
čtvrtek 2. 11. 2023
Sál A - pavilon V
9:10 - 9:30
VOLNÝ TERMÍN
9:35 - 9:55
University of New York in Prague
10:00 - 10:20
JCMM, z. s. p. o., kariérové poradenství
10:25 - 10:45
Vysoké učení technické v Brně
10:50 - 11:10
Univerzita Karlova
11:15 - 11:35
Univerzita obrany
11:40 - 12:00
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:05 - 12:25
Ostravská univerzita
12:30 - 12:50
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
12:55 - 13:25
Masarykova univerzita
13:30 - 13:40
Prague City University
13:45 - 14:05
VOLNÝ TERMÍN
14:10 - 14:30
VOLNÝ TERMÍN
Sál B - pavilon V
9:10 - 9:20
VOLNÝ TERMÍN
9:25 - 9:45
Slezská univerzita v Opavě
9:50 - 10:10
Odborná přednáška
10:15 - 10:35
Mendelova univerzita v Brně
10:40 - 11:00
Univerzita Palackého v Olomouci
11:05 - 11:35
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11:40 - 12:00
Univerzita Komenského a STU v Bratislave
12:05 - 12:25
Univerzita Pardubice
12:30 - 12:50
Veterinární univerzita Brno
12:55 - 13:15
Letecká škola F AIR, s.r.o.
13:20 - 13:40
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
13:45 - 14:05
VOLNÝ TERMÍN
14:10 - 14:30
VOLNÝ TERMÍN
pátek 3. 11. 2023
Sál A - pavilon V
9:10 - 9:30
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
9:35 - 9:55
Univerzita Palackého v Olomouci
10:00 - 10:20
Odborná přednáška
10:25 - 10:45
Vysoké učení technické v Brně
10:50 - 11:10
Univerzita Karlova
11:15 - 11:35
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11:40 - 12:00
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
12:05 - 12:25
VOLNÝ TERMÍN
12:30 - 12:50
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
12:55 - 13:25
Masarykova univerzita
13:30 - 13:50
VOLNÝ TERMÍN
Sál B - pavilon V
9:10 - 9:20
VOLNÝ TERMÍN
9:25 - 9:45
University of New York in Prague
9:50 - 10:10
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
10:15 - 10:35
Mendelova univerzita v Brně
10:40 - 11:10
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11:15 - 11:35
Letecká škola F AIR, s.r.o.
11:40 - 12:00
VOLNÝ TERMÍN
12:05 - 12:25
VOLNÝ TERMÍN
12:30 - 12:50
VOLNÝ TERMÍN
13:00 - 13:30
Závěrečná schůzka vystavovatelů

Program Pedagogického centra

úterý 31. 10. 2023
Pedagogické centrum - pavilon V
9:10 - 9:30
VOLNÝ TERMÍN
9:35 - 9:55
Vysoké učení technické v Brně
10:00 - 10:20
Odborná přednáška
10:25 - 10:45
JCMM, z. s. p. o., kariérové poradenství
10:50 - 11:10
Univerzita obrany
11:15 - 11:35
Mendelova univerzita v Brně
11:40 - 12:00
Univerzita Karlova
12:05 - 12:25
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
12:30 - 12:50
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
12:55 - 13:15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
13:20 - 13:40
Odborná přednáška
13:45 - 14:05
VOLNÝ TERMÍN
středa 1. 11. 2023
Pedagogické centrum - pavilon V
9:10 - 9:30
Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.
9:35 - 9:55
Vysoké učení technické v Brně
10:00 - 10:20
Odborná přednáška
10:25 - 10:45
JCMM, z. s. p. o., kariérové poradenství
10:50 - 11:10
Univerzita obrany
11:15 - 11:35
Masarykova univerzita
11:40 - 12:00
Univerzita Karlova
12:05 - 12:25
České vysoké učení technické v Praze
12:30 - 12:50
Univerzita Komenského a STU v Bratislave
12:55 - 13:15
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
13:20 - 13:40
Odborná přednáška
13:45 - 13:55
Prague City University
čtvrtek 2. 11. 2023
Pedagogické centrum - pavilon V
9:20 - 9:30
Prague City University
9:35 - 9:55
Vysoké učení technické v Brně
10:00 - 10:20
Odborná přednáška
10:25 - 10:45
JCMM, z. s. p. o., kariérové poradenství
10:50 - 11:10
Masarykova univerzita
11:15 - 11:35
Mendelova univerzita v Brně
11:40 - 12:00
Univerzita Karlova
12:05 - 12:25
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
12:30 - 12:50
Univerzita Komenského a STU v Bratislave
12:55 - 13:15
Odborná přednáška
13:20 - 13:40
Odborná přednáška
13:45 - 14:05
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
pátek 3. 11. 2023
Pedagogické centrum - pavilon V
9:10 - 9:30
VOLNÝ TERMÍN
9:35 - 9:55
Vysoké učení technické v Brně
10:00 - 10:20
Odborná přednáška
10:25 - 10:45
JCMM, z. s. p. o., kariérové poradenství
10:50 - 11:10
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
11:15 - 11:35
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
11:40 - 12:00
Univerzita Karlova
12:05 - 12:25
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
12:30 - 12:50
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
12:55 - 13:15
Odborná přednáška
13:20 - 13:40
Odborná přednáška
13:45 - 14:05
VOLNÝ TERMÍN