Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zpracování osobních údajů

VELETRHY GAUDEAMUS

INFORMACE O ZÁSADÁCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NÁVŠTĚVNÍKY WEBOVÝCH STRÁNEK WWW.GAUDEAMUS.CZ, WWW.SK.GAUDEAMUS.CZ, WWW.EN.GAUDEAMUS.CZ A NÁVŠTĚVNÍKY VELETRHŮ GAUDEAMUS

MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno

IČ: 440 14 040

Společnost MP-Soft, a.s., IČO: 440 14 040, se sídlem Příkop 4, 604 16 Brno („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

 

Za účelem analýzy návštěvnosti výše uvedených webů jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů:

 • IP adresa
 • Údaje o poloze
 • Obsah souborů cookie

, získané od subjektu údajů během návštěvy webů.

 

Za účelem dokumentace a propagace veletrhů Gaudeamus jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů:

 • Fotografie návštěvníků

, získané od subjektu údajů v průběhu veletrhů.

 

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny:

 • Google LLC.
 • Facebook Inc.
 • UVM, s.r.o. (provozovatel webových stránek veletrhu)
 • Další zpracovatelé, které v současnosti však správce nepoužívá.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu 3 let.

 

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

INFORMACE O ZÁSADÁCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO VYSTAVOVATELE VELETRHŮ GAUDEAMUS

MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno

IČ: 440 14 040

 

Společnost MP-Soft, a.s., IČO: 440 14 040, se sídlem Příkop 4, 604 16 Brno („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

 

Za účelem přípravy, organizace a zajištění průběhu účasti vystavovatele na veletrhu; související komunikace s vystavovateli jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů:

 • Jméno, příjmení a pozice statutárního zástupce vystavovatele
 • Jméno a příjmení kontaktní osoby vystavovatele
 • E-mail kontaktní osoby vystavovatele
 • Telefon kontaktní osoby vystavovatele
 • Poštovní adresa kontaktní osoby vystavovatele

, získané od subjektu údajů prostřednictvím objednávky služeb na výstavě nebo v rámci komunikace se subjektem údajů.

 

Za účelem realizace objednané propagace vystavovatele; realizace propagace veletrhu; jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů:

 • E-mail kontaktní osoby vystavovatele
 • Telefon kontaktní osoby vystavovatele

, získané od subjektu údajů prostřednictvím objednávky služeb na výstavě (pouze pokud jsou uvedé v části objednávky služeb na výstavě označené „Údaje uveřejněné v katalogu vystavovatelů a na www.gaudemaus.cz“).

 

Za účelem dokumentace průběhu veletrhu; vyhodnocení veletrhu; realizace propagace veletrhu jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů:

 • Fotografie osob přítomných v expozici vystavovatele a v prostorách veletrhu

, získané od subjektu údajů v průběhu veletrhu.

 

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny:

 • UVM, s.r.o. (provozovatel webových stránek veletrhu)
 • Česká Pošta
 • The Rocket Science Group LLC (Mailchimp)
 • Další zpracovatelé, které v současnosti však správce nepoužívá.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu 10 let.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

TEXT SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO STUDENTY REGISTROVANÉ NA VELETRHY GAUDEAMUS

MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno

IČ: 440 14 040

 

Tímto uděluji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti MP-Soft, a.s., IČO: 440 14 040,
se sídlem Příkop 4, 604 16 Brno („Správce“).

 

Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů:

 • E-mailová adresa

, uděluji za účelem zaslání potvrzení o registraci na vybraný veletrh Gaudeamus, a to na dobu 1 roku.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.  Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být Vaše osobní údaje zpřístupněny:

 • Google LLC.
 • Facebook Inc.
 • UVM, s.r.o. (provozovatel webových stránek veletrhu)
 • The Rocket Science Group LLC. (Mailchimp)
 • Další zpracovatelé, které v současnosti však správce nepoužívá.

 

Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů:

 • Pohlaví
 • Město, kraj a stát bydliště
 • Typ aktuálně studované školy
 • Aktuálně studovaný ročník
 • Preference při volbě vysokoškolského studia
 • Preference při volbě studia v zahraničí
 • Preference při plánování návštěvy veletrhu

 

v anonymizované podobě uděluji za účelem provádění marketingového výzkumu návštěvníků veletrhů Gaudeamus, a to na dobu 10 let.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů. Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být Vaše osobní údaje zpřístupněny:

 • UVM, s.r.o. (provozovatel webových stránek veletrhu)
 • Další zpracovatelé, které v současnosti však správce nepoužívá.

 

Poučení o právech Subjektu údajů vztahujících se k výše uvedenému souhlasu se zpracováním osobních údajů

Udělení souhlasu je dobrovolné. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a to pro kterýkoli z výše uvedených účelů zpracování. Odvolání souhlasu je možné provést zasláním zprávy na adresu mp-soft@mp-soft.cz.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Dále máte právo získat od Správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste Správci poskytnul/poskytla na základě tohoto souhlasu. Správce Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na Vaši žádost poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Pokud si přejete těchto práv využít, pošlete zprávu na adresu mp-soft@mp-soft.cz.

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

TEXT SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO PEDAGOGY REGISTROVANÉ NA VELETRHY GAUDEAMUS

MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno

IČ: 440 14 040

 

Tímto uděluji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti MP-Soft, a.s., IČO: 440 14 040,
se sídlem Příkop 4, 604 16 Brno („Správce“).

 

Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Poštovní adresa
 • Údaje o škole/organizaci na které působím (název a adresa)

, uděluji za účelem zaslání potvrzení o registraci na vybraný veletrh Gaudeamuszaslání volné vstupenky na vybraný veletrh Gaudeamus, zaslání informačního bulletinu o vybraném veletrhu Gaudeamus a to na dobu 3 let.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.  Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být Vaše osobní údaje zpřístupněny:

 • UVM, s.r.o. (provozovatel webových stránek veletrhu)
 • Česká Pošta
 • The Rocket Science Group LLC. (Mailchimp)
 • Další zpracovatelé, které v současnosti však správce nepoužívá.

 

Poučení o právech Subjektu údajů vztahujících se k výše uvedenému souhlasu se zpracováním osobních údajů

Udělení souhlasu je dobrovolné. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a to pro kterýkoli z výše uvedených účelů zpracování. Odvolání souhlasu je možné provést zasláním zprávy na adresu mp-soft@mp-soft.cz.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Dále máte právo získat od Správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste Správci poskytnul/poskytla na základě tohoto souhlasu. Správce Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na Vaši žádost poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Pokud si přejete těchto práv využít, pošlete zprávu na adresu mp-soft@mp-soft.cz.

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE:

MP-Soft, a.s.

Příkop 4

604 16 Brno

mp-soft@mp-soft.cz

+420 545 176 136