Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

výsledky soutěže
o nejlepší expozici

GAUDEAMUS BRNO 1. - 4. 11. 2022

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ EXPOZICI:

Pořadí

Soutěžící škola

Celkový průměr

1.

Vysoké učení technické v Brně

1,5178571429

2.

České vysoké učení technické v Praze

1,7053571429

3.

Univerzita obrany

1,7115384615

4.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

1,7500000000

5.

Mendelova univerzita v Brně

1,7767857143

6.

University of New York in Prague

1,8750000000

7.

Masarykova univerzita

1,9196428571

8.

Ostravská univerzita

2,0000000000

9.

Univerzita Karlova

2,0357142857

10.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

2,0535714286

11.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

2,1607142857

12.

Prague City University

2,2678571429

13.

NEWTON University

2,2767857143

14.

NEWTON University (Vysoká škola STING, o.p.s.)

3,1071428571

 

HODNOTÍCÍ PROTOKOLY KE STAŽENÍ:

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU