Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní přírodovědný technický ekonomický umělecký
Název Univerzita Komenského v Bratislave
Ulice Šafárikovo nám. 6
PSČ 814 99
Město Bratislava
Kraj Bratislavský
Stát Slovensko
Telefon +421 2 592 44 442
E-mail infocentrum@uniba.sk
Web zaziden.uniba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy žádný

Další informace

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 2 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Nájdete u nás viac ako 800 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od lekárstva cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Soubory ke stažení

Fakulty

Pedagogická fakulta

Račianska 59, Bratislava, Slovensko,

 • liečebná pedagogika
 • logopédia
 • predškolská a elementárna pedagogika
 • sociálna práca
Detail fakulty

Farmaceutická fakulta

Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko,

 • farmaceutická chémia
 • farmakognózia
 • farmakológia
 • farmácia
Detail fakulty

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá hora 4A, Martin, Slovensko,

 • anatómia, histológia a embryológia
 • anesteziológia a resuscitácia
 • chirurgia
 • dermatovenerológia
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Gondova 2, Bratislava, Slovensko,

 • andragogika
 • archeológia
 • archívnictvo
 • dejiny umenia
Detail fakulty

Prírodovedecká fakulta

Ilkovičova 6, Bratislava, Slovensko,

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Antropológia
 • Aplikovaná a environmentálna geofyzika
Detail fakulty

Právnická fakulta

Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, Bratislava 1, Slovensko,

 • medzinárodné právo
 • obchodné a finančné právo
 • občianske právo
 • pracovné právo
Detail fakulty

Fakulta telesnej výchovy a športu

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava, Slovensko,

 • anesteziológia a resuscitácia
 • chirurgia
 • kondičné trénerstvo
 • kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Detail fakulty

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Mlynské luhy 4, Bratislava, Slovensko,

 • European Studies
 • Mediamatika
 • aplikovaná ekonómia
 • európske štúdiá
Detail fakulty

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Kapitulská 26, Bratislava, Slovensko,

 • Katolícka teológia
 • habilitačné konanie
Detail fakulty

Lekárska fakulta

Špitálska 24, Bratislava, Slovensko,

 • chirurgia
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • hygiena
 • klinická farmakológia
Detail fakulty

Fakulta managementu

Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko,

 • management
 • manažment
 • medzinárodný manažment
Detail fakulty

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Bartókova 8, Bratislava, Slovensko,

 • evanjelická teológia
 • evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Detail fakulty

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mlynská dolina F1, Bratislava, Slovensko,

 • Biofyzika a chemická fyzika
 • aplikovaná informatika (konverzný program)
 • aplikovaná matematika
 • astronómia a astrofyzika
Detail fakulty

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Analytická chémia
Magisterské Prezenční
anatómia, histológia a embryológia
Doktorské Kombinované
andragogika
Bakalářské Prezenční
anesteziológia a resuscitácia
Doktorské Kombinované
anesteziológia a resuscitácia
Doktorské Kombinované
Anorganická chémia
Magisterské Prezenční
Antropológia
Magisterské Prezenční
Aplikovaná a environmentálna geofyzika
Magisterské Prezenční
aplikovaná ekonómia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
aplikovaná informatika (konverzný program)
Magisterské Prezenční
aplikovaná matematika
Doktorské Kombinované
archeológia
archívnictvo
astronómia a astrofyzika
Doktorské Prezenční
Biofyzika a chemická fyzika
Magisterské Prezenční
Biochémia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Biológia
Bakalářské Prezenční
Biological Chemistry
Bakalářské Prezenční
Biotechnológie
Magisterské Prezenční
Botanika
Magisterské Prezenční

Školu uvidíte na těchto veletrzích

Gaudeamus Bratislava 2022

IV. ročník,
Incheba Expo Bratislava
04.10 - 06.10.2022

Gaudeamus Nitra 2022

X. ročník,
Agrokomplex Nitra
14.11 - 16.11.2022

Gaudeamus Brno 2022

IXXX. ročník,
Brněnské výstaviště
01.11 - 04.11.2022