Univerzita Komenského v Bratislave

Název Univerzita Komenského v Bratislave
Ulice Šafárikovo nám. 6
PSČ 818 06
Město Bratislava
Kraj Bratislavský
Stát Slovensko
Telefon +421 2 592 44 442
E-mail pr@uniba.sk
Web www.uniba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy žádný

Další informace

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je moderná európska univerzita. V roku 2019 oslavuje 100. výročie od založenia. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta. Na 13 fakultách poskytuje najširší výber študijných programov (vyše 800) v troch stupňoch, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. Na výber je zo širokej škály oblastí ľudského poznania – od medicíny cez humanitné a sociálne vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu. UK je výskumnou inštitúciou, ktorá zastrešuje stovky domácich i zahraničných vedeckovýskumných projektov. Viacerí študenti sú tak už počas štúdia súčasťou významného výskumu a môžu sa aktívne zapojiť do riešenia projektov a grantov či sa zúčastňovať na odborných stážach (aj v zahraničí). UK každoročne vysiela do zahraničia najvyšší počet študentov spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl a prijíma aj najviac študentov z celého sveta, napríklad z Nemecka, Nórska, Grécka, Iránu, Rakúska či Islandu.

Soubory ke stažení

Fakulty

Pedagogická fakulta

Račianska 59, Bratislava, Slovensko,

 • učiteľstvo histórie a učiteľstvo pedagogiky
 • učiteľstvo pedagogiky a výtvarná edukácia
 • učiteľstvo psychológie a španielskeho jazyka a literatúry
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu a hudby
Detail fakulty

Farmaceutická fakulta

Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko,

 • farmaceutická chémia
 • farmakognózia
 • farmácia
 • lekárenstvo
Detail fakulty

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá hora 4A, Martin, Slovensko,

 • anesteziológia a resuscitácia
 • lekárska biofyzika
 • lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
 • patologická anatómia a súdne lekárstvo
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Gondova 2, Bratislava, Slovensko,

 • estetika
 • filozofia – sociológia
 • germanistika – informačné štúdiá
 • slovakistické štúdiá (pre zahraničných uchádzačov)
Detail fakulty

Prírodovedecká fakulta

Ilkovičova 6, Bratislava, Slovensko,

 • fyzikálna chémia
 • geografia, geoinformatika a kartografia
 • pedológia
 • učiteľstvo environmentalistiky v kombinácii
Detail fakulty

Právnická fakulta

Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, Bratislava 1, Slovensko,

 • obchodné a finančné právo
 • právo a ekonómia
 • správne právo
 • ústavné právo
Detail fakulty

Fakulta telesnej výchovy a športu

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava, Slovensko,

 • organizácia a riadenie športu
 • ošetrovateľstvo
 • učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
 • Šport pre zdravie
Detail fakulty

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Mlynské luhy 4, Bratislava, Slovensko,

 • Mediamatika
 • európske štúdiá a politiky
 • sociálna a pracovná psychológia
 • sociálna antropológia
Detail fakulty

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Kapitulská 26, Bratislava, Slovensko,

 • Katolícka teológia
 • habilitačné konanie
Detail fakulty

Lekárska fakulta

Špitálska 24, Bratislava, Slovensko,

 • chirurgia
 • otorinolaryngológia
 • psychiatria
 • trestné právo
Detail fakulty

Fakulta managementu

Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko,

 • management
 • manažment
 • medzinárodný manažment
Detail fakulty

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Bartókova 8, Bratislava, Slovensko,

 • evanjelická teológia
 • evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo geografie
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Detail fakulty

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mlynská dolina F1, Bratislava, Slovensko,

 • aplikovaná informatika (konverzný program)
 • ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
 • fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • geometria a topológia
Detail fakulty

Studijní obory

Název oboru Typ studia Forma studia Jazyk studia
analytická chémia Magisterské Slovenština
anatómia, histológia a embryológia Doktorské Kombinované Slovenština
andragogika Bakalářské Prezenční Slovenština
anesteziológia a resuscitácia Doktorské Kombinované Slovenština
anesteziológia a resuscitácia Doktorské Kombinované Slovenština
anorganická chémia Magisterské Slovenština
antropológia Magisterské Slovenština
aplikovaná a environmentálna geofyzika Magisterské Slovenština
aplikovaná ekonómia Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
aplikovaná informatika (konverzný program) Magisterské Prezenční Slovenština
aplikovaná matematika Doktorské Kombinované Slovenština
archeológia Slovenština
archívnictvo Slovenština
astronómia a astrofyzika Doktorské Prezenční Slovenština
Biofyzika a chemická fyzika Magisterské Prezenční Slovenština
biochémia Magisterské Slovenština
biológia Slovenština
Biological Chemistry Bakalářské Angličtina
biomineralógia Magisterské Slovenština
biotechnológie Magisterské Slovenština
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace