Univerzita Komenského v Bratislave

Název Univerzita Komenského v Bratislave
Ulice Šafárikovo nám. 6
PSČ 818 06
Město Bratislava
Kraj Bratislavský
Stát Slovensko
Telefon +421 2 592 44 442
E-mail infocentrum@uniba.sk
Web www.uniba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy žádný

Další informace

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 2 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Nájdete u nás viac ako 800 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od lekárstva cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Soubory ke stažení

Fakulty

Pedagogická fakulta

Račianska 59, Bratislava, Slovensko,

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudobného umenia
 • učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
Detail fakulty

Farmaceutická fakulta

Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko,

 • farmaceutická chémia
 • farmakognózia
 • farmácia
 • lekárenstvo
Detail fakulty

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá hora 4A, Martin, Slovensko,

 • anesteziológia a resuscitácia
 • lekárska biofyzika
 • lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
 • patologická anatómia a súdne lekárstvo
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Gondova 2, Bratislava, Slovensko,

 • estetika
 • filozofia – sociológia
 • germanistika – informačné štúdiá
 • slovakistické štúdiá (pre zahraničných uchádzačov)
Detail fakulty

Prírodovedecká fakulta

Ilkovičova 6, Bratislava, Slovensko,

 • Fyziológia rastlín
 • Genetika
 • Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
 • Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje
Detail fakulty

Právnická fakulta

Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, Bratislava 1, Slovensko,

 • obchodné a finančné právo
 • právo a ekonómia
 • správne právo
 • ústavné právo
Detail fakulty

Fakulta telesnej výchovy a športu

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava, Slovensko,

 • organizácia a riadenie športu
 • ošetrovateľstvo
 • učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
 • Šport pre zdravie
Detail fakulty

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Mlynské luhy 4, Bratislava, Slovensko,

 • Mediamatika
 • európske štúdiá a politiky
 • sociálna a pracovná psychológia
 • sociálna antropológia
Detail fakulty

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Kapitulská 26, Bratislava, Slovensko,

 • Katolícka teológia
 • habilitačné konanie
Detail fakulty

Lekárska fakulta

Špitálska 24, Bratislava, Slovensko,

 • chirurgia
 • otorinolaryngológia
 • psychiatria
 • trestné právo
Detail fakulty

Fakulta managementu

Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko,

 • management
 • manažment
 • medzinárodný manažment
Detail fakulty

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Bartókova 8, Bratislava, Slovensko,

 • evanjelická teológia
 • evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo geografie
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Detail fakulty

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mlynská dolina F1, Bratislava, Slovensko,

 • aplikovaná informatika (konverzný program)
 • ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
 • fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • geometria a topológia
Detail fakulty

Studijní programy

Název studijního programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Analytická chémia Magisterské Prezenční Slovenština
anatómia, histológia a embryológia Doktorské Kombinované Slovenština
andragogika Bakalářské Prezenční Slovenština
anesteziológia a resuscitácia Doktorské Kombinované Slovenština
anesteziológia a resuscitácia Doktorské Kombinované Slovenština
Anorganická chémia Magisterské Prezenční Slovenština
Antropológia Magisterské Prezenční Slovenština
Aplikovaná a environmentálna geofyzika Magisterské Prezenční Slovenština
aplikovaná ekonómia Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
aplikovaná informatika (konverzný program) Magisterské Prezenční Slovenština
aplikovaná matematika Doktorské Kombinované Slovenština
archeológia Slovenština
archívnictvo Slovenština
astronómia a astrofyzika Doktorské Prezenční Slovenština
Biofyzika a chemická fyzika Magisterské Prezenční Slovenština
Biochémia Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Biológia Bakalářské Prezenční Slovenština
Biological Chemistry Bakalářské Prezenční Angličtina
Biotechnológie Magisterské Prezenční Slovenština
Botanika Magisterské Prezenční Slovenština

Školu uvidíte na těchto veletrzích

Gaudeamus Brno 2021

XXVIII. ročník,
Brněnské výstaviště
23.11 - 26.11.2021

Gaudeamus Bratislava 2021

XXV. ročník,
Incheba Expo
12.10 - 15.10.2021

Gaudeamus Nitra 2021

IX. ročník,
Agrokomplex Nitra
02.11 - 04.11.2021

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace