Univerzita Komenského v Bratislave

Název Univerzita Komenského v Bratislave
Ulice Šafárikovo nám. 6
PSČ 818 06
Město Bratislava
Kraj Bratislavský
Stát Slovensko
Telefon +421 2 592 44 442
E-mail pr@uniba.sk
Web www.uniba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy žádný

Další informace

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je moderná európska univerzita. V roku 2019 oslavuje 100. výročie od založenia. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta. Na 13 fakultách poskytuje najširší výber študijných programov (vyše 800) v troch stupňoch, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. Na výber je zo širokej škály oblastí ľudského poznania – od medicíny cez humanitné a sociálne vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu. UK je výskumnou inštitúciou, ktorá zastrešuje stovky domácich i zahraničných vedeckovýskumných projektov. Viacerí študenti sú tak už počas štúdia súčasťou významného výskumu a môžu sa aktívne zapojiť do riešenia projektov a grantov či sa zúčastňovať na odborných stážach (aj v zahraničí). UK každoročne vysiela do zahraničia najvyšší počet študentov spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl a prijíma aj najviac študentov z celého sveta, napríklad z Nemecka, Nórska, Grécka, Iránu, Rakúska či Islandu.

Soubory ke stažení

Fakulty

Pedagogická fakulta

Račianska 59, Bratislava, Slovensko,

 • učiteľstvo histórie a učiteľstvo pedagogiky
 • učiteľstvo pedagogiky a výtvarná edukácia
 • učiteľstvo psychológie a španielskeho jazyka a literatúry
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu a hudby
Detail fakulty

Farmaceutická fakulta

Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko,

 • farmaceutická chémia
 • farmakognózia
 • farmácia
 • lekárenstvo
Detail fakulty

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá hora 4A, Martin, Slovensko,

 • anesteziológia a resuscitácia
 • lekárska biofyzika
 • lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
 • patologická anatómia a súdne lekárstvo
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Gondova 2, Bratislava, Slovensko,

 • estetika
 • filozofia – sociológia
 • germanistika – informačné štúdiá
 • slovakistické štúdiá (pre zahraničných uchádzačov)
Detail fakulty

Prírodovedecká fakulta

Ilkovičova 6, Bratislava, Slovensko,

 • fyzikálna chémia
 • geografia, geoinformatika a kartografia
 • pedológia
 • učiteľstvo environmentalistiky v kombinácii
Detail fakulty

Právnická fakulta

Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, Bratislava 1, Slovensko,

 • obchodné a finančné právo
 • právo a ekonómia
 • správne právo
 • ústavné právo
Detail fakulty

Fakulta telesnej výchovy a športu

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava, Slovensko,

 • organizácia a riadenie športu
 • ošetrovateľstvo
 • učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
 • Šport pre zdravie
Detail fakulty

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Mlynské luhy 4, Bratislava, Slovensko,

 • Mediamatika
 • európske štúdiá a politiky
 • sociálna a pracovná psychológia
 • sociálna antropológia
Detail fakulty

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Kapitulská 26, Bratislava, Slovensko,

 • Katolícka teológia
 • habilitačné konanie
Detail fakulty

Lekárska fakulta

Špitálska 24, Bratislava, Slovensko,

 • chirurgia
 • otorinolaryngológia
 • psychiatria
 • trestné právo
Detail fakulty

Fakulta managementu

Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko,

 • management
 • manažment
 • medzinárodný manažment
Detail fakulty

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Bartókova 8, Bratislava, Slovensko,

 • evanjelická teológia
 • evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo geografie
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Detail fakulty

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mlynská dolina F1, Bratislava, Slovensko,

 • aplikovaná informatika (konverzný program)
 • ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
 • fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • geometria a topológia
Detail fakulty

Studijní obory

Název oboru Typ studia Forma studia Jazyk studia
analytická chémia Magisterské Slovenština
anatómia, histológia a embryológia Doktorské Kombinované Slovenština
andragogika Bakalářské Prezenční Slovenština
anesteziológia a resuscitácia Doktorské Kombinované Slovenština
anesteziológia a resuscitácia Doktorské Kombinované Slovenština
anorganická chémia Magisterské Slovenština
antropológia Magisterské Slovenština
aplikovaná a environmentálna geofyzika Magisterské Slovenština
aplikovaná ekonómia Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
aplikovaná informatika (konverzný program) Magisterské Prezenční Slovenština
aplikovaná matematika Doktorské Kombinované Slovenština
archeológia Slovenština
archívnictvo Slovenština
astronómia a astrofyzika Doktorské Prezenční Slovenština
Biofyzika a chemická fyzika Magisterské Prezenční Slovenština
biochémia Magisterské Slovenština
biológia Slovenština
Biological Chemistry Bakalářské Angličtina
biomineralógia Magisterské Slovenština
biotechnológie Magisterské Slovenština

Školu uvidíte na těchto veletrzích

Gaudeamus Praha 2021

XIV. ročník,
www.gaudeamus.cz
19.01 - 30.04.2021

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace