Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný technický ekonomický
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Ulice: Mlynská dolina F1
Psč: 842 48
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 2 602 95 111
E-mail: so@fmph.uniba.sk
Web: https://fmph.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žiadne

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešný absolvent – Samuel Kováčik, zakladateľ projektu Vedátor
Doporučujeme maturovat matematika
Poplatek za přihlášku 15€ (elektronická prihláška), 33€ (papierová prihláška)
Termín přihlášky 31. 3. 2024
Den otevřených dveří 7. 2. 2024 (pre maturantov) a 5. 6. 2024 (pre stredoškolákov z nižších ročníkov)
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky https://fmph.uniba.sk/prihlasky/
Forma přijímacích zkoušek písomná
Termín přijímacích zkoušek Termíny a miesta určuje samotná spoločnosť SCIO. Bližšie podmienky pre konkrétne programy: https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/bakalarske-studium/.
Vzor přijímacích zkoušek https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/prihlasky/prijimacie-skusky-zadania-a-riesenia/
Zaměření na předměty informatika, matematika

Další informace

V  slovenských rebríčkoch sme hodnotení ako najlepšia fakulta v  oblasti prírodných vied a máme veľký vplyv na postavenie UK v celosvetových rebríčkoch. Disponujeme špičkovo zariadenými výskumnými pracoviskami, z fyziky máme unikátne centrum pre nukleárne a  urýchľovačové technológie, centrum komplexných systémov či astronomické a geofyzikálne observatórium. Z informatiky zase laboratórium budúcich technológii. Naši absolventi si nehľadajú prácu, ale práca hľadá ich. Matfyzáci sa uplatňujú vo výskumných a vývojových tímoch, bankovníctve, svetových IT firmách, energetike aj
reklame či kreatívnom priemysle. Medzi naše štúdijné programy patrí napr. ekonomicka a finančná matematika, technická fyzika, biomedicínska fyzika, dátová veda či bioinformatika.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
aplikovaná informatika (konverzný program)
Magisterské Prezenční Slovenština
aplikovaná matematika
Doktorské Kombinované Slovenština
astronómia a astrofyzika
Doktorské Prezenční Slovenština
Biofyzika a chemická fyzika
Magisterské Prezenční Slovenština
diskrétna matematika
Doktorské Prezenční Slovenština
ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
Magisterské Prezenční Slovenština
fyzika kondenzovaných látok a akustika
Doktorské Prezenční Slovenština
fyzika tuhých látok
Magisterské Prezenční Slovenština
geofyzika
Doktorské Prezenční Slovenština
geometria a topológia
Doktorské Slovenština
kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Doktorské Prezenční Slovenština
manažérska matematika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
Bakalářské Prezenční Slovenština
pravdepodobnosť a matematická štatistika
Magisterské Prezenční Slovenština
teoretická fyzika a matematická fyzika
Doktorské Prezenční Slovenština
teória vyučovania matematiky
Doktorské Slovenština
učiteľstvo fyziky a informatiky
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo informatiky a biológie
Magisterské Prezenční Slovenština
učiteľstvo matematiky a informatiky
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština