Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Ulice: Mlynská dolina F1
Psč: 842 48
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 2 602 95 111
E-mail: sd@fmph.uniba.sk
Web: https://fmph.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žiadne

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

FMFI UK ponúka študijné programy v oblastiach matematiky, fyziky a informatiky a zabezpečuje aj učiteľské študijné programy v týchto oblastiach. V spolupráci s ostatnými fakultami UK ponúka tiež niekoľko interdisciplinárnych študijných programov vrátane b
Doporučujeme maturovat matematika
Poplatek za přihlášku 15 Eur elektronická prihláška
Termín přihlášky 31. 3. 2021
Den otevřených dveří 5.11.2020, 10.2.2021 a 9.6.2021
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky https://fmph.uniba.sk/prihlasky/
Forma přijímacích zkoušek písomná
Termín přijímacích zkoušek jún 2021
Vzor přijímacích zkoušek https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/prihlasky/prijimacie-skusky-zadania-a-riesenia/
Zaměření na předměty informatika, matematika

Další informace

V  slovenských rebríčkoch sme hodnotení ako najlepšia fakulta v  oblasti prírodných vied a máme veľký vplyv na postavenie UK v celosvetových rebríčkoch. Disponujeme špičkovo zariadenými výskumnými pracoviskami, z fyziky máme unikátne centrum pre nukleárne a  urýchľovačové technológie, centrum komplexných systémov či astronomické a geofyzikálne observatórium. Z informatiky zase laboratórium budúcich technológii. Naši absolventi si nehľadajú prácu, ale práca hľadá ich. Matfyzáci sa uplatňujú vo výskumných a vývojových tímoch, bankovníctve, svetových IT firmách, energetike aj reklame či kreatívnom priemysle. Medzi naše štúdijné programy patrí napr. ekonomicka a finančná matematika, technická fyzika, biomedicínska fyzika, dátová veda či bioinformatika.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název studijního programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
aplikovaná informatika (konverzný program) Magisterské Prezenční Slovenština
aplikovaná matematika Doktorské Kombinované Slovenština
astronómia a astrofyzika Doktorské Prezenční Slovenština
Biofyzika a chemická fyzika Magisterské Prezenční Slovenština
diskrétna matematika Doktorské Prezenční Slovenština
ekonomicko-finančná matematika a modelovanie Magisterské Prezenční Slovenština
fyzika kondenzovaných látok a akustika Doktorské Prezenční Slovenština
fyzika tuhých látok Magisterské Prezenční Slovenština
geofyzika Doktorské Prezenční Slovenština
geometria a topológia Doktorské Slovenština
kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia Doktorské Prezenční Slovenština
manažérska matematika Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika Bakalářské Prezenční Slovenština
pravdepodobnosť a matematická štatistika Magisterské Prezenční Slovenština
teoretická fyzika a matematická fyzika Doktorské Prezenční Slovenština
teória vyučovania matematiky Doktorské Slovenština
učiteľstvo fyziky a informatiky Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo informatiky a biológie Magisterské Prezenční Slovenština
učiteľstvo matematiky a informatiky Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace