Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný technický ekonomický
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Ulice: Mlynská dolina F1
Psč: 842 48
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 2 602 95 111
E-mail: so@fmph.uniba.sk
Web: https://fmph.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žiadne

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešný absolvent – Samuel Kováčik, zakladateľ projektu Vedátor
Doporučujeme maturovat matematika, fyzika, informatika
Počet přijatých 840
Poplatek za přihlášku 15€ (elektronická prihláška), 33€ (papierová prihláška)
Termín přihlášky 31. 3. 2024
Den otevřených dveří 7. 2. 2024 (pre maturantov) a 5. 6. 2024 (pre stredoškolákov z nižších ročníkov)
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/
Forma přijímacích zkoušek písomná
Termín přijímacích zkoušek Termíny a miesta určuje samotná spoločnosť SCIO.
Vzor přijímacích zkoušek https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/prihlasky/prijimacie-skusky-zadania-a-riesenia/
Zaměření na předměty informatika, matematika, fyzika, biológia, chémia - podľa študijného programu

Další informace

V odborných rebríčkoch sme hodnotení ako najlepšia fakulta v oblasti prírodných vied, čo vplýva na postavenie UK v celosvetových rebríčkoch. Máme špičkovo zariadené výskumné pracoviská, vlastné centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie, centrum komplexných systémov, astronomické a geofyzikálne observatórium či laboratórium počítačových technológii budúcnosti. Študujte dátovú vedu, bioinformatiku, ekonomickú a finančnú matematiku, obnoviteľné zdroje energie a environmentálnu fyziku či učiteľstvo a ďalšie študijné programy. Absolventi nehľadajú prácu, práca hľadá ich. Matfyzáci sa uplatňujú vo výskumných a vývojových tímoch, bankovníctve, svetových IT firmách, energetike aj reklame či kreatívnom priemysle. Viacerí naši absolventi to dotiahli do svetových vedeckých pracovísk (NASA, CERN, ...). Čaká vás pestrá ponuka aktivít vrátane netradičných športov ako headis, discgolf, jazda na kajaku či lezenie na umelej stene. Prihláste sa do vokálno-inštrumentálnej skupiny Vocalatté. Staňte sa súčasťou Trojstenu, občianskeho združenia, ktoré organizuje súťaže, rôzne workshopy a letnú školu matematiky, fyziky a informatiky pre žiakov základných a stredných škôl. Typická pre fakultu je atmosféra náročnosti, vzájomnej úcty a priateľských vzťahov, ktorá vytvára predpoklady na kvalitné vzdelanie, vynikajúce vedecké výsledky, ale aj pre všestranný rozvoj zamestnancov a študentov.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
aplikovaná informatika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
aplikovaná informatika (konverzný program)
Magisterské Prezenční Slovenština
aplikovaná matematika
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
applied informatics
Magisterské Prezenční Angličtina
applied mathematics
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
astronómia a astrofyzika
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
astronómia a astrofyzika
Magisterské Prezenční Slovenština
astronomy and astrophysics
Doktorské Prezenční Angličtina
biofyzika
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
biofyzika a chemická fyzika
Magisterské Prezenční Slovenština
bioinformatika
Bakalářské Prezenční Slovenština
bioinformatika (konverzný program)
Bakalářské Prezenční Slovenština
biomedical physics
Magisterské Prezenční Angličtina
biomedicínska fyzika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
cognitive science
Magisterské Prezenční Angličtina
computer graphics and geometry
Magisterské Prezenční Angličtina
computer graphics and geometry (konverzný program)
Magisterské Prezenční Angličtina
computer science
Magisterské Prezenční Angličtina
computer science
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
dátová veda
Bakalářské Prezenční Slovenština