Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Farmaceutická fakulta
Ulice: Odbojárov 10
Psč: 832 32
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 2 9016 9146, 145, 147
E-mail: faf.studijne@uniba.sk
Web: www.fpharm.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešný absolvent – Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory
Doporučujeme maturovat biológia, chémia, fyzika, matematika, (prírodné vedy)
Počet přijatých 250 (farmácia), 40 (zdravotnícke a diagnostické pomôcky), 80 (pharmacy)
Poplatek za přihlášku 50 Eur
Termín přihlášky Zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28. 6. 2024; Farmácia: 29. 02. 2024; Pharmacy (v anglickom jazyku): 31. 7. 2024
Den otevřených dveří 22. 11. 2023; 9. 2. 2024
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky https://www.fpharm.uniba.sk/prihlasky/
Forma přijímacích zkoušek písomná; národné porovnávacie skúšky
Termín přijímacích zkoušek termíny a miesta SCIO testov určuje samotná spoločnosť
Vzor přijímacích zkoušek https://scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp
Zaměření na předměty biológia, VŠP, (+ chémia v prípade študijného programu farmácia)

Další informace

Náš diplom v odbore Farmácia je uznávaný v celej EÚ v regulovanom zdravotníckom povolaní farmaceut, študijný plán je plne kompatibilný s európskymi univerzitami. Fakulta prevádzkuje dve lekárne, slúžiace aj na výučbu. Okrem odbornej lekárenskej praxe doma alebo v zahraničí, študenti absolvujú predmet Farmaceutická stáž v regulačných orgánoch, na klinických pracoviskách, či vo farmaceutickom priemysle. Farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími nástupnými platmi a absolventi nie sú ohrození nezamestnanosťou. Uplatníte sa v lekárenstve, v klinickej praxi, vo výrobe, v distribúcii, v kontrole kvality, vo vede a výskume a v ďalších oblastiach. Ako jediní na Slovensku máme okrem farmácie aj bakalársky študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky s perspektívou pokračovať v štúdiu.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Clinical pharmacy
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Farmaceutická chémia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Farmácia
Magisterské Prezenční Slovenština
Farmakognózia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Farmakológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Klinická farmácia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Pharmaceutical chemistry
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Pharmacognosy
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Pharmacology
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Pharmacy
Magisterské Prezenční Slovenština
Zdravotnícke a diagnostické pomôcky
Bakalářské Prezenční Slovenština