Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Farmaceutická fakulta
Ulice: Odbojárov 10
Psč: 832 32
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 2 9016 9146, 145, 147
E-mail: faf.studijne@uniba.sk
Web: www.fpharm.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešný absolvent – Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory
Doporučujeme maturovat biológia, chémia, fyzika, matematika, (prírodné vedy)
Počet přijatých 250
Poplatek za přihlášku 50 Eur
Termín přihlášky Zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28. 6. 2024; Farmácia: 29. 02. 2024; Pharmacy (v anglickom jazyku): 31. 7. 2024
Den otevřených dveří 22. 11. 2023; 9. 2. 2024
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky https://www.fpharm.uniba.sk/prijimacky/
Forma přijímacích zkoušek písomná; národné porovnávacie skúšky
Přípravné kurzy https://scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp
Vzor přijímacích zkoušek https://scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp
Zaměření na předměty biológia, VŠP, (+ chémia v prípade študijného programu farmácia)

Další informace

LÍDER V REGIÓNE - Sme jedinou farmaceutickou fakultou na Slovensku a okrem farmácie máme v ponuke aj študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky. Náš diplom je uznávaný v celej EÚ v regulovanom zdravotníckom povolaní farmaceut, študijný plán je plne kompatibilný s európskymi univerzitami.Fakulta prevádzkuje dve vlastné lekárne, ktoré slúžia aj na výučbu. Na vzdelávacích projektoch fakulta spolupracuje so spoločnosťami z farmaceutického priemyslu. Vďaka celosvetovým kontaktom s farmaceutickými fakultami a študentskými organizáciami (EAFP, FIP, EPSA, IPSF) sa dostanete na kongresy či stáže takmer na celom svete.
Farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími nástupnými príjmami a absolventi FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou. Uplatníte sa v lekárenstve, ale napr. aj v klinickej praxi, farmaceutickom priemysle, vo výrobe, kontrole a distribúcii liekov, v poisťovniach a na rôznych pozíciách v zdravotníctve.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
farmaceutická chémia
Doktorské Kombinované Slovenština
farmácia
Magisterské
Jiné
Prezenční Slovenština
farmakognózia
Doktorské Kombinované Slovenština
farmakológia
Doktorské Kombinované Slovenština
klinická farmácia
Doktorské Kombinované Slovenština
lekárenstvo
Jiné Slovenština
zdravotnícke a diagnostické pomôcky
Bakalářské Prezenční Slovenština