Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Farmaceutická fakulta
Ulice: Odbojárov 10
Psč: 832 32
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: '+421-2-50117-145, -146, -147, -141, -142, -1
E-mail: faf.study@uniba.sk; faf.studijne@uniba.sk
Web: www.fpharm.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Doporučujeme maturovat biológia, chémia, fyzika, matematika, (prírodné vedy)
Počet přijatých 250
Poplatek za přihlášku 60 Eur
Termín přihlášky 01.12.2020 – 28.02.2021
Den otevřených dveří 5.11.2020 a 10.2.2021
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/prijimacky/elektronicka-prihlaska-na-studium-na-univerzite-komenskeho-na-akademicky-rok-20192020/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky www.fpharm.uniba.sk/prijimacky
Forma přijímacích zkoušek písomná (prípadne online); národné porovnávacie skúšky
Přípravné kurzy https://scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp
Termín přijímacích zkoušek 12.12.2020 – 17.04.2021
Vzor přijímacích zkoušek https://scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp
Zaměření na předměty biológia, chémia, všeobecné študijné predpoklady (SK, CZ)

Další informace

"Magisterské štúdium v študijnom programe Farmácia charakterizuje vyvážený pomer rozsahov jednotlivých foriem kontaktnej výučby Praktická výučba študentov je špecifická a zahŕňa absolvovanie 6-mesačnej praxe počas štúdia vo výučbových zariadeniach, ako aj vo verejných lekárňach doma i v zahraniční. Záverečné práce sú experimentálneho charakteru. Výsledky výskumu sú počas štúdia prezentované v rámci fakultných a nadnárodných konferencií študentskej vedeckej činnosti. Farmaceutické vzdelávanie vychováva originálneho odborníka, ktorý ako jediný v spoločnosti vie o lieku všetko. Farmaceutická fakulta UK má dlhodobo postavenie lídra farmaceutického vzdelávania v našom regióne. Absolventi, majú rozsiahle vedomosti o osude liečiva v organizme, jeho účinkoch, zdravotných a sociálnych aspektoch používania liekov, ovladajú farmaceutickú technológiu, farmaceutické, chemické, biologické skúšania liekov. Majú praktické zručnosti so širokým uplatnením, nielen v regulovanom povolaní farmaceut, ale aj v lekárenstve, pri výrobe a distribúcii liekov, klinickej praxi alebo farmaceutickom priemysle. Absolventi farmaceutického štúdia nachádzajú uplatnenie na Slovensku a v zahraničí predovšetkým ako lekárnici verejných a nemocničných lekární, klinickí farmaceuti na oddeleniach nemocníc, pracovníci farmaceutických spoločností vo výrobe, výskume a distribúcii liekov, v zdravotných poisťovniach, ďalej ako pracovníci vedeckých, výskumných a kontrolných ústavov a laboratórií, ale aj ako pedagogickí pracovníci na stredných a vysokých školách pri výchove a vzdelávaní študentov s farmaceutickým zameraním. Farmácia patrí medzi regulované odvetvia s najvyššími príjmami a absolventi FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou."

Soubory ke stažení

Studijní obory

Název oboru Typ studia Forma studia Jazyk studia
farmaceutická chémia Doktorské Kombinované Slovenština
farmácia Magisterské
Jiné
Prezenční Slovenština
farmakognózia Doktorské Kombinované Slovenština
farmakológia Doktorské Kombinované Slovenština
klinická farmácia Doktorské Kombinované Slovenština
lekárenstvo Jiné Slovenština
zdravotnícke a diagnostické pomôcky Bakalářské Prezenční Slovenština
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace