Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Ulice: Kapitulská 26
Psč: 814 58
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: + 421 911 206 395
E-mail: sd@frcth.uniba.sk
Web: https://frcth.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešný absolvent – Mons. Prof. ICODr. Cyril Vasil’, PhD., arcibiskup, eparcha Košickej eparchie
Doporučujeme maturovat slovenský jazyk, cudzí jazyk, náboženská výchova
Počet přijatých 30
Poplatek za přihlášku 45 Eur
Termín přihlášky 30. 4. 2024
Den otevřených dveří 21. 4. 2024 v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/
Forma přijímacích zkoušek písomná, ústna
Termín přijímacích zkoušek uchádzač bude na skúšku pozvaný
Zaměření na předměty náboženská výchova

Další informace

Naši absolventi sa uplatnia predovšetkým ako rímskokatolícki kňazi, ale aj ako učitelia náboženskej výchovy, pracovníci redakcií v kresťanských médiách, členovia farských rád či ako notári na cirkevnom tribunáli a pod. Naším cieľom je vzbudiť u bohoslovcov i laikov tvorivý záujem a vedeckú kompetenciu k hlbšiemu skúmaniu Svätého písma a katolíckej teológie, a to prostredníctvom štúdia filozofie, biblických vied, biblickej hebrejčiny a gréčtiny, pedagogiky a početných teologických disciplín systematickej a praktickej povahy. Každý kňazský seminár má svoju vlastnú schólu, ktorá má v repertoári gregoriánske spevy i moderné náboženské piesne.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Katolícka teológia
Magisterské Prezenční Slovenština
Katolícka teológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština