Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Ulice: Kapitulská 26
Psč: 814 58
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: 02 32 777 130
E-mail: sd@frcth.uniba.sk
Web: https://frcth.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešný absolvent – Cyril Vasil’, arcibiskup, apoštolský administrátor Košickej gréckokatolíckej eparchie
Doporučujeme maturovat slovenský jazyk, cudzí jazyk, náboženská výchova
Poplatek za přihlášku 45 Eur
Termín přihlášky 30. 4. 2022
Den otevřených dveří 8.5.2022
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/studijne_oddelenie/prijimacie_konanie/Podmienky_prijimania_Mgr_2019-2020_2.pdf
Forma přijímacích zkoušek písomná, ústna
Termín přijímacích zkoušek uchádzač bude na skúšku pozvaný
Zaměření na předměty náboženská výchova

Další informace

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 2 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Nájdete u nás viac ako 800 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od lekárstva cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
habilitačné konanie
Jiné
Katolícka teológia
Magisterské
Doktorské
Prezenční