Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Prírodovedecká fakulta
Ulice: Ilkovičova 6
Psč: 842 15
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 918 598 245
E-mail: prif.so@uniba.sk
Web: https://fns.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS, Chemistry Eurobachelor (R)

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešný absolvent – Slavomíra Mašurová, diplomatka, aktuálne veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo Fínsku a v Estónsku
Doporučujeme maturovat biológia, chémia
Poplatek za přihlášku papierová prihláška 50 Eur, elektronická prihláška 15 Eur
Termín přihlášky 15. 3. 2024
Den otevřených dveří 22. 11. 2023; 9. 2. 2024
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/
Forma přijímacích zkoušek bez prijímacej skúšky ak počet nepresiahne kapacitné možnosti programu
Termín přijímacích zkoušek presný termín zverejníme už čoskoro
Zaměření na předměty biológia (biológia a chémia); systematická biológia (biológia); medicínska biológia (biológia a chémia); chémia a chémia (konverzný) (chémia); biochémia a biochémia (konverzný) (chémia a biológia); environmentalistika (biológia, chémia, geografia a ek

Další informace

Rozmanitosť biológie na našej fakulte takmer nepozná hraníc. Namixujeme Ti to najlepšie z botaniky, ekológie, fyziológie rastlín,  fyziológie živočíchov a etológie, antropológie, genetiky, mikrobiológie a virológie, molekulárnej biológie a aj zoológie. Po štúdiu geografie budeš výborný vo využívaní geografických informačných systémov. Naučíme ťa pochopiť vývoj regiónov, ich riadenie. Môžeš byť expert v oblasti klimatickej zmeny alebo v oblasti cestovného ruchu či populačného vývoja. Chémia u nás Ťa bude baviť. Naučíš sa moderné laboratórne postupy, spoznáš ako sa s nami „rozprávajú“ molekuly. Využi počítače, chemickú informatiku, a vylepši fotovoltaické články, objav nové zlúčeniny, liečivá,  materiály. Geológovia skúmajú stavbu a vývoj zemskej litosféry a paleobiosféry, vyhľadávajú nerastné suroviny, riešia sanáciu environmentálnych záťaží, zaoberajú sa ochranou vôd a skúmajú podmienky pri zakladaní stavieb. Zaži rôzne exkurzie a prácu v teréne. Naši environmentalisti skúmajú komplexne prírodné systémy, učia sa aké procesy v nich prebiehajú a akú úlohu v tom zohráva človek. Naučte sa ako zlepšiť kvalitu životného prostredia či ako bojovať s klimatickou zmenou. Nezabudni, že u nás na fakulte môžeš študovať aj rôzne učiteľské kombinácie.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Analytická chémia
Magisterské Prezenční Slovenština
Anorganická chémia
Magisterské Prezenční Slovenština
Antropológia
Magisterské Prezenční Slovenština
Aplikovaná a environmentálna geofyzika
Magisterské Prezenční Slovenština
Biochémia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Biológia
Bakalářské Prezenční Slovenština
Biological Chemistry
Bakalářské Prezenční Angličtina
Biotechnológie
Magisterské Prezenční Slovenština
Botanika
Magisterské Prezenční Slovenština
Chémia (medzinárodný certifikát „EUROBAKALÁR“)
Bakalářské Prezenční Slovenština
Dynamická geológia
Magisterské Prezenční Slovenština
Ekológia
Magisterské Prezenční Slovenština
Ekonomická, sociálna a politická geografia
Bakalářské Prezenční Slovenština
Environmental Studies
Bakalářské Prezenční Angličtina
Environmentalistika
Bakalářské Prezenční Slovenština
Environmentálna ekológia
Magisterské Prezenční Slovenština
Environmentálna geochémia
Magisterské Prezenční Slovenština
Environmentálne plánovanie a manažment
Magisterské Prezenční Slovenština
Fyzická geografia a geoinformatika
Magisterské Prezenční Slovenština
Fyzikálna chémia
Magisterské Prezenční Slovenština