Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Prírodovedecká fakulta
Ulice: Ilkovičova 6
Psč: 842 15
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 918 598 245
E-mail: prif.so@uniba.sk
Web: https://fns.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS, Chemistry Eurobachelor (R)

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešný absolvent – Slavomíra Mašurová, diplomatka, aktuálne veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo Fínsku a v Estónsku
Doporučujeme maturovat biológia, chémia, geografia
Poplatek za přihlášku papierová prihláška 50 Eur, elektronická prihláška 15 Eur
Termín přihlášky 15. 3. 2024
Den otevřených dveří 22. 11. 2023; 9. 2. 2024
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky https://fns.uniba.sk/studium/informacie-pre-uchadzacov/
Forma přijímacích zkoušek bez prijímacej skúšky ak počet nepresiahne kapacitné možnosti programu
Termín přijímacích zkoušek 13. 6. 2024 (v prípade prekročenia kapacity pre vybrané študijné programy - podľa počtu prihlášok)
Zaměření na předměty podľa študijného programu

Další informace

Rozmanitosť biológie na našej fakulte takmer nepozná hraníc. Namixujeme Ti to najlepšie z botaniky, ekológie, fyziológie rastlín,  fyziológie živočíchov a etológie, antropológie, genetiky, mikrobiológie a virológie, molekulárnej biológie a aj zoológie. Po štúdiu geografie budeš výborný vo využívaní geografických informačných systémov. Naučíme ťa pochopiť vývoj regiónov, ich riadenie. Môžeš byť expert v oblasti klimatickej zmeny alebo v oblasti cestovného ruchu či populačného vývoja. Chémia u nás Ťa bude baviť. Naučíš sa moderné laboratórne postupy, spoznáš ako sa s nami „rozprávajú“ molekuly. Využi počítače, chemickú informatiku, a vylepši fotovoltaické články, objav nové zlúčeniny, liečivá,  materiály. Geológovia skúmajú stavbu a vývoj zemskej litosféry a paleobiosféry, vyhľadávajú nerastné suroviny, riešia sanáciu environmentálnych záťaží, zaoberajú sa ochranou vôd a skúmajú podmienky pri zakladaní stavieb. Zaži rôzne exkurzie a prácu v teréne. Naši environmentalisti skúmajú komplexne prírodné systémy, učia sa aké procesy v nich prebiehajú a akú úlohu v tom zohráva človek. Naučte sa ako zlepšiť kvalitu životného prostredia či ako bojovať s klimatickou zmenou. Nezabudni, že u nás na fakulte môžeš študovať aj rôzne učiteľské kombinácie.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Analytická chémia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Analytická chémia
Magisterské Prezenční Slovenština
Anorganická chémia
Magisterské Prezenční Slovenština
Anorganická chémia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Aplikovaná geofyzika
Magisterské
Doktorské
Prezenční Slovenština
Biochémia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Biochémia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Biochémia (konverzný)
Bakalářské Prezenční Slovenština
Biológia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Biológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Biological Chemistry
Bakalářské Prezenční Angličtina
Biotechnológie
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Biotechnológie
Magisterské Prezenční Slovenština
Botanika
Magisterské Prezenční Slovenština
Botanika
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Chémia
Bakalářské Prezenční Slovenština
Chémia (konverzný)
Bakalářské Prezenční Slovenština
Didaktika biológie
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Dynamická geológia
Magisterské Prezenční Slovenština
Ekológia a ochrana životného prostredia
Magisterské Prezenční Slovenština