Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Prírodovedecká fakulta
Ulice: Ilkovičova 6
Psč: 842 15
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 2 602 961 11
E-mail: www-admin@fns.uniba.sk
Web: https://fns.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS, Chemistry Eurobachelor (R)

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Na PriF UK v rámci študijných odborov biológia, chémia, geológia, geografia, ochrana a využívanie krajiny, environmentálny manažment a učiteľstvo prírodovedných predmetov ponúka 28 bakalárskych a 47 magisterských študijných programov vrátane učiteľských k
Doporučujeme maturovat biológia, chémia
Poplatek za přihlášku papierová prihláška 50 Eur, elektronická prihláška 15 Eur
Termín přihlášky 31.3.2021
Den otevřených dveří 5.11.2020 a 5.2.2021
Odkaz na přihlášku https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/bakalarsky-stupen-studia/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/
Forma přijímacích zkoušek bez prijímacej skúšky ak počet nepresiahne kapacitné možnosti programu
Termín přijímacích zkoušek jún 2021
Zaměření na předměty podľa študijného programu

Další informace

Rozmanitosť biológie na našej fakulte takmer nepozná hraníc. Namixujeme Ti to najlepšie z botaniky, ekológie, fyziológie rastlín,  fyziológie živočíchov a etológie, antropológie, genetiky, mikrobiológie a virológie, molekulárnej biológie a aj zoológie. Po štúdiu geografie budeš výborný vo využívaní geografických informačných systémov. Naučíme ťa pochopiť vývoj regiónov, ich riadenie. Môžeš byť expert v oblasti klimatickej zmeny alebo v oblasti cestovného ruchu či populačného vývoja. Chémia u nás Ťa bude baviť. Naučíš sa moderné laboratórne postupy, spoznáš ako sa s nami „rozprávajú“ molekuly. Využi počítače, chemickú informatiku, a vylepši fotovoltaické články, objav nové zlúčeniny, liečivá,  materiály. Geológovia skúmajú stavbu a vývoj zemskej litosféry a paleobiosféry, vyhľadávajú nerastné suroviny, riešia sanáciu environmentálnych záťaží, zaoberajú sa ochranou vôd a skúmajú podmienky pri zakladaní stavieb. Zaži rôzne exkurzie a prácu v teréne. Naši environmentalisti skúmajú komplexne prírodné systémy, učia sa aké procesy v nich prebiehajú a akú úlohu v tom zohráva človek. Naučte sa ako zlepšiť kvalitu životného prostredia či ako bojovať s klimatickou zmenou. Nezabudni, že u nás na fakulte môžeš študovať aj rôzne učiteľské kombinácie.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název studijního programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Analytická chémia Magisterské Prezenční Slovenština
Anorganická chémia Magisterské Prezenční Slovenština
Antropológia Magisterské Prezenční Slovenština
Aplikovaná a environmentálna geofyzika Magisterské Prezenční Slovenština
Biochémia Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Biológia Bakalářské Prezenční Slovenština
Biological Chemistry Bakalářské Prezenční Angličtina
Biotechnológie Magisterské Prezenční Slovenština
Botanika Magisterské Prezenční Slovenština
Dynamická geológia Magisterské Prezenční Slovenština
Ekológia Magisterské Prezenční Slovenština
Ekonomická, sociálna a politická geografia Bakalářské Prezenční Slovenština
Environmental Studies Bakalářské Prezenční Angličtina
Environmentalistika Bakalářské Prezenční Slovenština
Environmentálna ekológia Magisterské Prezenční Slovenština
Environmentálna geochémia Magisterské Prezenční Slovenština
Environmentálne plánovanie a manažment Magisterské Prezenční Slovenština
Fyzická geografia a geoinformatika Magisterské Prezenční Slovenština
Fyzikálna chémia Magisterské Prezenční Slovenština
Fyziológia rastlín Magisterské Prezenční Slovenština
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace