Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Právnická fakulta
Ulice: Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313
Psč: 810 00
Město: Bratislava 1
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 2 9012 1150
E-mail: SO-dl@flaw.uniba.sk
Web: www.flaw.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešný absolvent – JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM., advokát, predseda Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
Doporučujeme maturovat dejepis, náuka o spoločnosti
Počet přijatých Právo: 600 (denná forma štúdia), 200 (externá forma štúdia); Ekonómia a právo: 100 pre denné štúdium a 50 pre externé štúdium; Manažment a právo: 100
Poplatek za přihlášku 70 Eur
Termín přihlášky 31. 3. 2024 (ekonómia a právo), 15. 6. 2024
Den otevřených dveří 24. 11. 2023; 22. 11. 2023
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky https://www.flaw.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/
Forma přijímacích zkoušek Právo - bez prijímacej skúšky; Ekonómia a právo - písomný test; Manažment a právo - písomný test
Termín přijímacích zkoušek upresníme
Zaměření na předměty všeobecný prehľad v oblasti náuky o spoločnosti, dejín a logického myslenia, cudzieho jazyky (anglického alebo nemeckého), matematika

Další informace

Na bakalárskom stupni sa u nás dá študovať aj právo a manažment v anglickom jazyku, na magisterskom stupni vám v angličtine ponúkame štúdium práva EÚ a medzinárodného práva. Vyše storočnú tradíciu právnického vzdelávania prepájame s inovatívnymi prístupmi. Základným štandardom je riešenie simulovaných prípadov (tzv. moot courts) či výučba klinických predmetov. Osobitným prepojením štúdia s praxou je projekt študentskej právnej poradne realizovaný v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou. Našim študentom sprostredkúvame stáže na desiatkach inštitúcií, kde získajú reálnu predstavu o práci právnika a nepochybnú výhodu na trhu práce.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Administrate Law
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Canon Law
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Civil Law
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Comercial and Financial Law
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Constitutional Law
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Criminal Law
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Ekonómia a právo
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
International Law
Doktorské Prezenční
Kombinované
Angličtina
Kánonické právo
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština