Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Právnická fakulta
Ulice: Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313
Psč: 810 00
Město: Bratislava 1
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 2 592 44 143
E-mail: studium@flaw.uniba.sk
Web: www.flaw.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešný absolvent – Oszkár Világi, generálny riaditeľ Slovnaftu, a. s.
Doporučujeme maturovat dejepis, náuka o spoločnosti
Počet přijatých 700
Poplatek za přihlášku 70 Eur
Termín přihlášky 30.4.2022
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky www.flaw.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium
Forma přijímacích zkoušek Bez prijímacej skúšky
Přípravné kurzy www.flaw.uniba.sk/pripravny_kurz
Termín přijímacích zkoušek Bez prijímacej skúšky
Zaměření na předměty Bez prijímacej skúšky

Další informace

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 2 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Nájdete u nás viac ako 800 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od lekárstva cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
medzinárodné právo
Doktorské Kombinované
občianske právo
Doktorské Kombinované
obchodné a finančné právo
Doktorské Kombinované
pracovné právo
Doktorské Kombinované
právo
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
právo a ekonómia
Magisterské Prezenční
správne právo
Doktorské Kombinované
ústavné právo
Doktorské Kombinované