Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní ekonomický
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Fakulta managementu
Ulice: Odbojárov 10
Psč: 820 05
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 2 9021 2126, +421 2 9021 2023
E-mail: so@fm.uniba.sk
Web: www.fm.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešný absolvent – Igor Tóth, generálny riaditeľ O2
Doporučujeme maturovat matematika, anglický jazyk, nemecký alebo francúzsky jazyk
Počet přijatých 700
Poplatek za přihlášku 50€ (štúdium v slovenčine), 80€ (štúdium v angličtine)
Termín přihlášky 31. 3. 2024
Den otevřených dveří 22. 11. 2023
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky https://www.fm.uniba.sk/uchadzac/
Forma přijímacích zkoušek písomná - manažment a podnikanie, ústna - medzinárodný manažment
Termín přijímacích zkoušek Bakalárske štúdium: 14. – 15. 5. 2024 (medzinárodný manažment), 4. 6. 2024 (manažment, podnikanie); Magisterské štúdium: 25. 6. 2024
Zaměření na předměty Manažment a podnikanie - matematika, anglický jazyk; Medzinárodný manažment - nemecký alebo francúzsky jazyk

Další informace

Kvalitný tím pedagogických pracovníkov, ako aj dobré prepojenie s praxou zabezpečujú vo výučbe moderné a perspektívne témy v predmetoch s využitím aktuálnych softvérových aplikácií a produktov. Už od 3. ročníka ponúkame viacero špecializácií pre lepšie profilovanie v preferovanej oblasti záujmu. Ponúkame študijné programy manažment (aj v anglickom jazyku), podnikanie a medzinárodný manažment (s predmetmi v nemeckom alebo francúzskom jazyku). Nie je potrebné uvažovať o štúdiu v zahraničí. Máme akreditované študijné programy manažment v anglickom jazyku na bakalárskom, aj magisterskom stupni. Ponúkame aj študijný program právo a manažment, ktorý vyučujeme v spolupráci s Právnickou fakultou UK. Ak vás to stále láka von, využite potenciál zahraničných mobilít – až 80 % našich denných študentov využije šancu vyskúšať aspoň jeden semester na študijnom pobyte alebo stáži na zahraničnej univerzite.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
management

Doktorské

Kombinované
Angličtina
management
Bakalářské
Doktorské
Prezenční Angličtina
manažment
Bakalářské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
medzinárodný manažment
Bakalářské Prezenční Slovenština
podnikanie
Bakalářské Prezenční Slovenština
stratégia a podnikanie
Prezenční Slovenština