Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Fakulta telesnej výchovy a športu
Ulice: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
Psč: 814 69
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 2 901 79 906
E-mail: ludmila.blatna@uniba.sk
Web: https://fsport.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

https://fsport.uniba.sk
Doporučujeme maturovat biológia
Počet přijatých 375
Počet zájemců 540
Poplatek za přihlášku 50€ + 20€ za každý ďalší študijný program
Pravděpodobnost přijetí 69%
Termín přihlášky 28.2.2021
Den otevřených dveří 22.1.2021
Odkaz na přihlášku https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/prihlaska-na-studium-na-univerzite-komenskeho/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky áno /teoretická a praktická časť/
Forma přijímacích zkoušek Uchádzač bude pozvaný na teoretickú a pohybovú čast prijímacej skúšky
Přípravné kurzy v apríli 2021
Termín přijímacích zkoušek 27.04. - 30.04.2021
Zaměření na předměty https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/studium/01_uchadzac/01-01_bc/pk_ar_2021-2022/Podmienky_prijatia_na_FTVS_UK_2021_2022_AS_FTVS_UK.pdf

Další informace

VYTRVALÁ KVALITA - Špičkoví tréneri, učitelia telesnej výchovy a desiatky úspešných slovenských reprezentantov v rozličných športoch – to všetko sú absolventi, ktorých za 60 rokov svojej existencie naša fakulta vychovala. Medzi najpopulárnejšie študijné programy patrí kondičné trénerstvo a jeho kombinácia s učiteľstvom telesnej výchovy. FTVŠ UK má k dispozícii takmer všetky športoviská a učebne v rámci jedného areálu na Lafranconi: golfové centrum, športovú halu, atletický štadión, futbalový areál, plaváreň, tenisové ihriská a ihriská na plážové športy, gymnastickú a úpolovú telocvičňu aj viacero posilňovní. Kurz turistiky a lyžovania absolvujete v Štiavnických vrchoch alebo v Tatrách. Surfovať sa naučíte v Jadranskom mori.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název studijního programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
anesteziológia a resuscitácia Doktorské Kombinované Slovenština
chirurgia Doktorské Kombinované Slovenština
kondičné trénerstvo Bakalářské
Magisterské
Kombinované
Prezenční
Slovenština
kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
organizácia a riadenie športu Magisterské Kombinované Slovenština
ošetrovateľstvo Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Šport pre zdravie Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
športová edukológia Doktorské Kombinované Slovenština
športová humanistika Doktorské Kombinované Slovenština
športová kinantropológia Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
športový manažment Bakalářské Prezenční Slovenština
trénerstvo Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
učiteľstvo telesnej výchovy a biológie Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
učiteľstvo telesnej výchovy a geografie Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
učiteľstvo telesnej výchovy a histórie Bakalářské Prezenční Slovenština
učiteľstvo telesnej výchovy a náboženskej výchovy Bakalářské Prezenční Slovenština
učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
verejné zdravotníctvo Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace