Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Fakulta telesnej výchovy a športu
Ulice: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
Psč: 814 69
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 2 901 79 906
E-mail: ludmila.blatna@uniba.sk
Web: https://fsport.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešná absolventka – Naďa Bendová, trénerka Jána Volka
Doporučujeme maturovat biológia
Počet přijatých 375
Počet zájemců 540
Poplatek za přihlášku 50€
Pravděpodobnost přijetí 69%
Termín přihlášky 28.2.2022
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky áno /teoretická a praktická časť/
Forma přijímacích zkoušek Uchádzač bude pozvaný na teoretickú a pohybovú čast prijímacej skúšky
Termín přijímacích zkoušek 19. 04. - 22. 04. 2022 (1. čast), máj, jún 2022 (2. čast, učiteľstvo)
Zaměření na předměty https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/studium/01_uchadzac/01-01_bc/pk_ar_2021-2022/Podmienky_prijatia_na_FTVS_UK_2021_2022_AS_FTVS_UK.pdf

Další informace

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 2 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Nájdete u nás viac ako 800 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od lekárstva cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
anesteziológia a resuscitácia
Doktorské Kombinované
chirurgia
Doktorské Kombinované
kondičné trénerstvo
Bakalářské
Magisterské
Kombinované
Prezenční
kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
organizácia a riadenie športu
Magisterské Kombinované
ošetrovateľstvo
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Šport pre zdravie
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
športová edukológia
Doktorské Kombinované
športová humanistika
Doktorské Kombinované
športová kinantropológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
športový manažment
Bakalářské Prezenční
trénerstvo
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
učiteľstvo telesnej výchovy a biológie
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
učiteľstvo telesnej výchovy a geografie
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
učiteľstvo telesnej výchovy a histórie
Bakalářské Prezenční
učiteľstvo telesnej výchovy a náboženskej výchovy
Bakalářské Prezenční
učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
verejné zdravotníctvo
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční