Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Fakulta telesnej výchovy a športu
Ulice: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
Psč: 814 69
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 2 9017 9909
E-mail: ludmila.blatna@uniba.sk
Web: https://fsport.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešná absolventka – Mgr. Maroš Molnár, kondičný tréner a hviezda šou Extrémne premeny
Doporučujeme maturovat biológia
Počet přijatých 375
Počet zájemců 540
Poplatek za přihlášku 70€ (druhá prihláška 20€)
Pravděpodobnost přijetí 69%
Termín přihlášky 29. 2. 2024 (Bc.); 12. 7. 2024 (Mgr.); 10. 6. 2024 (PhD.)
Den otevřených dveří 22. 11. 2023; 19. 1. 2024
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky áno /teoretická a praktická časť/
Forma přijímacích zkoušek Uchádzač bude pozvaný na teoretickú a pohybovú čast prijímacej skúšky
Termín přijímacích zkoušek 23. 4. - 26. 4. 2024 (Bc.); 26. 8. 2024 (Mgr.); 1. - 2. 7. 2024 (PhD.)
Zaměření na předměty https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/studium/01_uchadzac/01-01_bc/pk_ar_2021-2022/Podmienky_prijatia_na_FTVS_UK_2021_2022_AS_FTVS_UK.pdf

Další informace

VYTRVALÁ KVALITA - Špičkoví tréneri, učitelia telesnej výchovy a desiatky úspešných slovenských reprezentantov v rozličných športoch – to všetko sú absolventi, ktorých za 60 rokov svojej existencie naša fakulta vychovala. Medzi najpopulárnejšie študijné programy patrí kondičné trénerstvo a jeho kombinácia s učiteľstvom telesnej výchovy. FTVŠ UK má k dispozícii takmer všetky športoviská a učebne v rámci jedného areálu na Lafranconi: golfové centrum, športovú halu, atletický štadión, futbalový areál, plaváreň, tenisové ihriská a ihriská na plážové športy, gymnastickú a úpolovú telocvičňu aj viacero posilňovní. Kurz turistiky a lyžovania absolvujete v Štiavnických vrchoch alebo v Tatrách. Surfovať sa naučíte v Jadranskom mori.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
anesteziológia a resuscitácia
Doktorské Kombinované Slovenština
chirurgia
Doktorské Kombinované Slovenština
kondičné trénerstvo
Bakalářské
Magisterské
Kombinované
Prezenční
Slovenština
kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
organizácia a riadenie športu
Magisterské Kombinované Slovenština
ošetrovateľstvo
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Šport pre zdravie
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
športová edukológia
Doktorské Kombinované Slovenština
športová humanistika
Doktorské Kombinované Slovenština
športová kinantropológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
športový manažment
Bakalářské Prezenční Slovenština
trénerstvo
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
učiteľstvo telesnej výchovy a biológie
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
učiteľstvo telesnej výchovy a geografie
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
učiteľstvo telesnej výchovy a histórie
Bakalářské Prezenční Slovenština
učiteľstvo telesnej výchovy a náboženskej výchovy
Bakalářské Prezenční Slovenština
učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
verejné zdravotníctvo
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština