Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Filozofická fakulta
Ulice: Gondova 2
Psč: 814 02
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: 00421 2 9013 1111
E-mail: so@fphil.uniba.sk
Web: https://fphil.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Doporučujeme maturovat Podľa študijného programu, výsledok maturitných skúšok nezohľadňujeme
Počet přijatých 1088 (963 v prvom kole + 125 v druhom kole)
Počet zájemců cca 1.700 (1665 v prvom kole + 134 v druhom kole = 1799)
Poplatek za přihlášku 20,- eur (aj je prihláška podaná aj v elektronickej podobe), 30,- (prihláška len v papierovej podobe)
Pravděpodobnost přijetí 60%
Termín přihlášky 28.2.2021
Den otevřených dveří 23.1.2021
Odkaz na přihlášku elektronická prihláška na štúdium bude aktivovaná v januári 2021

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky áno
Forma přijímacích zkoušek Test všeobecných študijných predpokladov, testy z AJ, NJ a ŠPJ u www.scio.cz, s. r. o. , testy špecifických študijných pre študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá, žurnalistika
Přípravné kurzy NIE
Termín přijímacích zkoušek termíny stanovené spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o., testy špecifických študijných predpokladov 8. a 9. júna na fakulte
Zaměření na předměty humanitné a spoločenskovedné odbory, cudzie jazyky so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo, učiteľstvo akademických predmetov

Další informace

FiF UK je slovenským lídrom v oblasti humanitných a spoločenských vied, s najširšou ponukou študijných programov v oblasti spoločenských a humanitných vied vrátanie cudzích jazykov. Ponuka je zostavená tak, aby si z nej dokázal vybrať prakticky každý, kto sa zaujíma o štúdium rozmanitých jazykov a kultúr, historických disciplín, psychologických, sociologických či politologických vied, humanitných či umenovedných odborov, žurnalistiky, marketingovej komunikácie atď. Nájdete v nej množstvo študijných programov zameraných na prekladateľstvo a tlmočníctvo, ale aj množstvo programov učiteľského štúdia. Fakulta ďalej ponúka široké možnosti zahraničných mobilít počas štúdia ako i možnosť pokračovania na všetkých stupňoch VŠ štúdia.Absolventi fakulty sa uplatňujú v najrozličnejších spoločensky dôležitých profesiách.

Soubory ke stažení

Studijní obory

Název oboru Typ studia Forma studia Jazyk studia
andragogika Bakalářské Prezenční Slovenština
archeológia Slovenština
archívnictvo Slovenština
dejiny umenia Bakalářské Prezenční Slovenština
dejiny umenia – história Slovenština
dejiny umenia – muzeológia Slovenština
estetika Slovenština
etnológia Slovenština
etnológia – filozofia Slovenština
etnológia – história Slovenština
etnológia – muzeológia Slovenština
etnológia – muzikológia Slovenština
etnológia – religionistika Slovenština
etnológia – slovanské štúdiá Slovenština
filozofia Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
filozofia – história Slovenština
filozofia – religionistika Slovenština
filozofia – sociológia Slovenština
germanistika – informačné štúdiá Slovenština
história Slovenština
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace