Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Filozofická fakulta
Ulice: Gondova 2
Psč: 814 02
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: 00421 2 9013 1111
E-mail: so@fphil.uniba.sk
Web: https://fphil.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Doporučujeme maturovat Podľa študijného programu, výsledok maturitných skúšok nezohľadňujeme
Počet přijatých 1088 (963 v prvom kole + 125 v druhom kole)
Počet zájemců cca 1.700 (1665 v prvom kole + 134 v druhom kole = 1799)
Poplatek za přihlášku 20,- eur (aj je prihláška podaná aj v elektronickej podobe), 30,- (prihláška len v papierovej podobe)
Pravděpodobnost přijetí 60%
Termín přihlášky 28.2.2021
Den otevřených dveří 23.1.2021
Odkaz na přihlášku elektronická prihláška na štúdium bude aktivovaná v januári 2021

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky áno
Forma přijímacích zkoušek Test všeobecných študijných predpokladov, testy z AJ, NJ a ŠPJ u www.scio.cz, s. r. o. , testy špecifických študijných pre študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá, žurnalistika
Přípravné kurzy NIE
Termín přijímacích zkoušek termíny stanovené spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o., testy špecifických študijných predpokladov 8. a 9. júna na fakulte
Zaměření na předměty humanitné a spoločenskovedné odbory, cudzie jazyky so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo, učiteľstvo akademických predmetov

Další informace

ŠTUDUJTE, ČO VÁS NAOZAJ BAVÍ - Ak chcete vyniknúť, vyberte si z jedinečných študijných programov, ktoré na Slovensku ponúkame len my. Máme tiež najväčší výber študijných programov v oblasti humanitných a spoločenských vied vrátane cudzích jazykov. Špičkoví odborníci, prestížne vedecké granty, moderné učebne tlmočenia, laboratórium na výskum stresu, dendrochronologické laboratórium na výučbu archeológie – to a mnoho ďalších výhod vám ponúka štúdium na najväčšej filozofickej fakulte na Slovensku. Zamestnanosť našich absolventov je 97 %*. Sú úspešní v komerčnej sfére, manažmente, súkromnom podnikaní, ako prekladatelia a tlmočníci, v médiách, nadnárodných spoločnostiach, inštitúciách EÚ, vedeckých inštitúciách, v oblasti vzdelávania, vo verejnej správe či mimovládnom sektore. Nájdete u nás študentské divadlá a spolky, môžete tvoriť celofakultný časopis Pod čiarou, aktívne sa zapájať do diskusií o aktuálnych témach, užiť si výstavy, podujatia, filmy. Budujeme aj moderné komunitné centrum UniverSaal! *Podľa údajov z ÚPSVaR

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název studijního programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
andragogika Bakalářské Prezenční Slovenština
archeológia Slovenština
archívnictvo Slovenština
dejiny umenia Bakalářské Prezenční Slovenština
dejiny umenia – história Slovenština
dejiny umenia – muzeológia Slovenština
estetika Slovenština
etnológia Slovenština
etnológia – filozofia Slovenština
etnológia – história Slovenština
etnológia – muzeológia Slovenština
etnológia – muzikológia Slovenština
etnológia – religionistika Slovenština
etnológia – slovanské štúdiá Slovenština
filozofia Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
filozofia – história Slovenština
filozofia – religionistika Slovenština
filozofia – sociológia Slovenština
germanistika – informačné štúdiá Slovenština
história Slovenština
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace