Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Filozofická fakulta
Ulice: Gondova 2
Psč: 814 02
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 2 9013 1111, + 421 2 9013 1324
E-mail: so@fphil.uniba.sk
Web: https://fphil.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešný absolvent – Michal Pastier, spolumajiteľ a kreatívny riaditeľ reklamných agentúr Zaraguza Bratislava, Zaraguza Praha a prvej slovenskej naming agentúry GoBigname
Doporučujeme maturovat podľa študijného programu, výsledok maturitných skúšok nezohľadňujeme
Počet přijatých 1088 (963 v prvom kole + 125 v druhom kole)
Počet zájemců cca 1.700 (1665 v prvom kole + 134 v druhom kole = 1799)
Poplatek za přihlášku 20,- Eur (elektronická); 30,- Eur (písomná)
Pravděpodobnost přijetí 60%
Termín přihlášky 29. 2. 2024
Den otevřených dveří 22. 11. 2023; 27. 1. 2024
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky áno
Forma přijímacích zkoušek Test všeobecných študijných predpokladov, testy z AJ, NJ a ŠPJ u www.scio.cz, s. r. o. , testy špecifických študijných pre študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá, žurnalistika
Přípravné kurzy NIE
Termín přijímacích zkoušek Termíny a miesta SCIO testov určuje samotná spoločnosť
Zaměření na předměty humanitné a spoločenskovedné odbory, cudzie jazyky so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo, učiteľstvo akademických predmetov

Další informace

ŠTUDUJTE, ČO VÁS NAOZAJ BAVÍ - Ak chcete vyniknúť, vyberte si z jedinečných študijných programov, ktoré na Slovensku ponúkame len my. Máme tiež najväčší výber študijných programov v oblasti humanitných a spoločenských vied vrátane cudzích jazykov.
Špičkoví odborníci, prestížne vedecké granty, moderné učebne tlmočenia, laboratórium na výskum stresu, dendrochronologické laboratórium na výučbu archeológie – to a mnoho ďalších výhod vám ponúka štúdium na najväčšej filozofickej fakulte na Slovensku.
Zamestnanosť našich absolventov je 97 %*. Sú úspešní v komerčnej sfére, manažmente, súkromnom podnikaní, ako prekladatelia a tlmočníci, v médiách, nadnárodných spoločnostiach, inštitúciách EÚ, vedeckých inštitúciách, v oblasti vzdelávania, vo verejnej správe či mimovládnom sektore. Nájdete u nás študentské divadlá a spolky, môžete tvoriť celofakultný časopis Pod čiarou, aktívne sa zapájať do diskusií o aktuálnych témach, užiť si výstavy, podujatia, filmy. Budujeme aj moderné komunitné centrum UniverSaal!
*Podľa údajov z ÚPSVaR

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra
Bakalářské Prezenční Slovenština
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra
Bakalářské Prezenční Slovenština
anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra
Bakalářské Prezenční Slovenština
anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra
Bakalářské Prezenční Slovenština
anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra
Bakalářské Prezenční Slovenština
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
Bakalářské Prezenční Slovenština
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra
Bakalářské Prezenční Slovenština
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
Bakalářské Prezenční Slovenština
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
Bakalářské Prezenční Slovenština
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
Bakalářské Prezenční Slovenština
archeológia
Bakalářské Prezenční Slovenština
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva
Bakalářské Prezenční Slovenština
bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
Bakalářské Prezenční Slovenština
bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
Bakalářské Prezenční Slovenština
bulharský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
Bakalářské Prezenční Slovenština
central european studies
Bakalářské Prezenční Angličtina
dejiny umenia
Bakalářské Prezenční Slovenština
estetika
Bakalářské Prezenční Slovenština
etnológia
Bakalářské Prezenční Slovenština
filozofia
Bakalářské Prezenční Slovenština