Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Evanjelická bohoslovecká fakulta
Ulice: Bartókova 8
Psč: 811 02
Město: Bratislava
Kraj: bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421290202181
E-mail: so@fevth.uniba.sk
Web: www.fevth.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešný absolvent – Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Počet přijatých 28
Poplatek za přihlášku 40 Eur
Pravděpodobnost přijetí 94%
Termín přihlášky 31. 3. 2024; v prípade učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácií s učiteľstvom telesnej výchovy: do 28. 2. 2024
Den otevřených dveří Február 2024 (mesiac otvorených dverí)
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přípravné kurzy NIE
Termín přijímacích zkoušek nevykonáva sa
Zaměření na předměty náboženská výchova

Další informace

Okrem evanjelickej teológie môžete študovať učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s inými predmetmi (slovenským, anglickým, nemeckým či maďarským jazykom a literatúrou, históriou, filozofiou, geografiou a telesnou výchovou), ale aj evanjelickú teológiu so zameraním na sociálnu pomoc a jej riadenie. Staň sa jedným z nás! Spoločnosť ťa potrebuje! Na EBF UK vítame študentov všetkých vierovyznaní, avšak aj uchádzačov bez vyznania so záujmom o teológiu. Absolventi evanjelickej teológie sa môžu uplatniť v rôznych protestantských cirkvách, ale i v medzinárodných humanitárnych a neziskových organizáciách.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
evangelical theology

Doktorské
Prezenční
Kombinované
Angličtina
evanjelická teológia
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo filozofie
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo geografie
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo histórie
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo maďarského jazyka
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Jiný
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo telesnej výchovy
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština