Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Evanjelická bohoslovecká fakulta
Ulice: Bartókova 8
Psč: 811 02
Město: Bratislava
Kraj: bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421290202181
E-mail: so@fevth.uniba.sk
Web: www.fevth.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešný absolvent – Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Počet přijatých 32
Počet zájemců 34
Poplatek za přihlášku 40 Eur
Pravděpodobnost přijetí 94%
Termín přihlášky 31. 3. 2024; v prípade učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácií s učiteľstvom telesnej výchovy: do 28. 2. 2024
Den otevřených dveří Február 2024 (mesiac otvorených dverí)
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Forma přijímacích zkoušek písomná
Přípravné kurzy NIE
Termín přijímacích zkoušek upresníme
Zaměření na předměty náboženská výchova

Další informace

Okrem evanjelickej teológie môžete študovať učiteľstvo náboženskej výchovy v  kombinácii s  inými predmetmi (slovenským, anglickým, nemeckým či maďarským jazykom a literatúrou, históriou, filozofiou, geografiou a telesnou výchovou) aj evanjelickú teológiu so zameraním na sociálnu pomoc a jej riadenie.Na EBF UK vítame študentov všetkých vierovyznaní, ale aj záujemcov o štúdium bez
vyznania. Absolventi evanjelickej teológie sa môžu uplatniť v rôznych protestantských
cirkvách, ale i v humanitných organizáciách.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
evanjelická teológia
humanitní
Navazující magisterské Prezenční Slovenština
evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
Magisterské Kombinované Slovenština
evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
Bakalářské Kombinované Slovenština
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo filozofie
Bakalářské Prezenční Slovenština
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo geografie
Bakalářské Prezenční Slovenština
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo histórie
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry
Bakalářské Prezenční Jiný
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo pedagogiky
Magisterské Prezenční Slovenština
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo telesnej výchovy
humanitní
Bakalářské
Magisterské