Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pedagogická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní umělecký
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Pedagogická fakulta
Ulice: Račianska 59
Psč: 813 34
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 2 9015 1500, +421 2 9015 9367
E-mail: so@fedu.uniba.sk
Web: www.fedu.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešná absolventka – Zdenka Magulicová, riaditeľka RC Hlohovec
Doporučujeme maturovat nemáme preferencie
Počet přijatých 798 (denná forma štúdia), 320 (externá forma štúdia)
Počet zájemců 1457
Poplatek za přihlášku 50 Eur
Pravděpodobnost přijetí 58%
Termín přihlášky 31. 3. 2024
Den otevřených dveří 22. 11. 2023; 27. 1. 2024
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky Prijímacia skúška sa vykonáva pri študijných programoch: Liečebná pedagogika; Špeciálna pedagogika; Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii; Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii; Učiteľstvo psychológie v kombinácii; Učit
Forma přijímacích zkoušek talentové, ústne, písomné
Termín přijímacích zkoušek Termín konania talentových/ústnych prijímacích skúšok: 13. - 17. 5. 2024. * Termín konania písomných prijímacích skúšok: 10. - 14. 6. 2024. * Termín doručenia maturitného vysvedčenia: 14. 6. 2024. * Náhradný termín konania prijímacích skúšok: 18. - 19.

Další informace

Už vyše 77 rokov kvalitne pripravujeme nielen budúcich učiteľov, ale aj ďalších odborníkov na prácu v školstve, zdravotníctve a sociálnych službách. Môžete u nás študovať napríklad predškolskú a elementárnu pedagogiku, výtvarnú edukáciu, slovenčinu i cudzie jazyky, históriu či výchovu k občianstvu. Okrem toho sme jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré ponúka štúdium logopédie a liečebnej pedagogiky. Lepšie učenie = lepšie školstvo = lepší svet. Štúdium prepájame s reálnymi požiadavkami trhu práce. príprave našich študentov kladieme dôraz nielen na vedomosti, ale aj zručnosti. Zabezpečujeme im široké možnosti kvalifikovanej pedagogickej alebo odbornej praxe, zahraničných študijných pobytov aj stáží.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
didaktika cudzích jazykov s literatúr
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
didaktika dejepisu
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
didaktika umelecko-výchovných programov
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
liečebná pedagogika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
logopédia
Bakalářské Prezenční Slovenština
logopédia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
predškolská a elementárna pedagogika
Bakalářské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
sociálna práca
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
špeciálna pedagogika
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia
Bakalářské Prezenční Slovenština
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a pedagogiky
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výtvarná edukácia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo histórie a pedagogiky
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo histórie a talianskeho jazyka a literatúry
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo histórie a výtvarná edukácia
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
učiteľstvo hudobného umenia a talianskeho jazyka a literatúry
Bakalářské Prezenční Slovenština
učiteľstvo hudobného umenia a výtvarná edukácia
Bakalářské Prezenční Slovenština