Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pedagogická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní umělecký
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Pedagogická fakulta
Ulice: Račianska 59
Psč: 813 34
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 2 9015 1500
E-mail: so@fedu.uniba.sk
Web: www.fedu.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešná absolventka – Mariana Kováčová, zakladateľka a riaditeľka neziskovej organizácie Centrum Slniečko
Doporučujeme maturovat nemáme preferencie
Počet přijatých 810
Počet zájemců 1400
Poplatek za přihlášku 50 Eur
Pravděpodobnost přijetí 58%
Termín přihlášky 31.3.2022
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ÁNO
Forma přijímacích zkoušek talentové, ústne, písomné
Termín přijímacích zkoušek 9. - 13. mája 2022 (talentové), 6. - 10. júna 2022 (písomné), 13. – 17. júna 2022 (náhradný termín, len pre neúčasť na riadnom termíne z vážnych zdravotných dôvodov)

Další informace

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 2 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Nájdete u nás viac ako 800 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od lekárstva cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
liečebná pedagogika
Prezenční
logopédia
Prezenční
predškolská a elementárna pedagogika
Prezenční
Kombinované
sociálna práca
Prezenční
Kombinované
špeciálna pedagogika
Prezenční
Kombinované
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie
Prezenční
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia
Prezenční
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
Prezenční
Kombinované
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výtvarná edukácia
Prezenční
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry
Prezenční
učiteľstvo histórie a učiteľstvo hudobného umenia
Prezenční
učiteľstvo histórie a výtvarná edukácia
Prezenční
učiteľstvo hudobného umenia a výtvarná edukácia
Prezenční
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a histórie
Prezenční
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a hudobného umenia
Prezenční
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a výtvarná edukácia
Prezenční
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Prezenční
Kombinované
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
Prezenční
Kombinované
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie
Prezenční
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudobného umenia
Prezenční