Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ulice: Malá hora 4A
Psč: 036 01
Město: Martin
Kraj: Žilinský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 43 2633 121
E-mail: jlf.stud@uniba.sk
Web: www.jfmed.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001/2015

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešný absolvent – prof. MUDr. Ján Danko, CSc., bývalý dekan JLF UK, primátor mesta Martin
Doporučujeme maturovat biológia, fyzika, chémia
Počet přijatých 150 (všeobecné lekárstvo), 11 (zubné lekárstvo), 70 (ošetrovateľstvo), 20 (pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo)
Počet zájemců 1300
Poplatek za přihlášku 70€ (všeobecné lekárstvo), 100€ (zubné lekárstvo), 40€ (nelekárske študijné programy), 70€ (magisterské nelekárske študijné programy), 70€ (doktorandské študijné programy)
Pravděpodobnost přijetí 12%
Termín přihlášky 29. 2. 2024
Den otevřených dveří 22. 11. 2023; 2. 2. 2024
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ÁNO
Forma přijímacích zkoušek písomný, prezenčný alebo online test - SCIO; pre zubné lekárstvo aj skúška manuálnej zručnosti - prezenčne v priestoroch JLF
Termín přijímacích zkoušek všeobecné lekárstvo: test - 23. marca 2024, 1. mája 2024 alebo 25. mája 2024; zubné lekárstvo: test - 23. marca 2024, 1. mája 2024 alebo 25. mája 2024; a skúška manuálnej zručnosti – 22.-26. apríla 2024
Vzor přijímacích zkoušek www.scio.cz (test prírodných vied – biológia a chémia; test všeobecných študijných predpokladov)
Zaměření na předměty biológia, chémia, všeobecné študijné predpoklady, skúška manuálnej zručnosti (len zubné lekárstvo)

Další informace

U NÁS ŠTUDUJÚ NIELEN BUDÚCI LEKÁRI - Okrem všeobecného lekárstva (v slovenskom aj anglickom jazyku) a zubného lekárstva máme v ponuke aj nelekárske študijné programy: ošetrovateľstvo, pôrodnú asistenciu a verejné zdravotníctvo. Absolventmi našej fakulty sú mnohí úspešní lekári a vedci pôsobiaci na významných pracoviskách doma i v zahraničí. Martinský klub medikov pre študentov JLF UK organizuje rôzne workshopy a tréningy zamerané na zdokonaľovanie praktických zručností z oblasti medicíny, ako aj na rozširovanie poznatkov z iných odborov potrebných k vykonávaniu lekárskej profesie. Okrem toho sprostredkúva študentom odborné praxe a výmenné zahraničné pobyty v nemocniciach či na klinikách.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Anatómia, histológia a embryológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Anestéziológia a resuscitácia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Chirurgia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Farmakológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
General medicine
Magisterské Prezenční Angličtina
Gynekológia a pôrodníctvo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Klinická farmakológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Lekárska biofyzika
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Neurológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Normálna a patologická fyziológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ošetrovateľstvo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ošetrovateľstvo
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Patologická anatómia a súdne lekárstvo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Pediatria
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Pôrodná asistencia
Magisterské Kombinované Slovenština
Pôrodná asistencia
Bakalářské Prezenční Slovenština
Urológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Verejné zdravotníctvo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Verejné zdravotníctvo
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština