Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ulice: Malá hora 4A
Psč: 036 01
Město: Martin
Kraj: Žilinský
Stát: Slovensko
Telefon: +421432633309
E-mail: sdek@jfmed.uniba.sk
Web: www.jfmed.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001/2015

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Doporučujeme maturovat biológia, fyzika, chémia
Počet přijatých 150
Počet zájemců 1300
Poplatek za přihlášku 70 Eur
Pravděpodobnost přijetí 12%
Termín přihlášky 28.2.2021
Den otevřených dveří 1.2.2021
Odkaz na přihlášku www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/prijimacie-konanie

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ÁNO
Forma přijímacích zkoušek písomná, online test (pre zubné lekárstvo aj test manuálnej zručnosti
Přípravné kurzy predbežne plánované na apríl 2021
Termín přijímacích zkoušek jún 2021 (test manuálnej zručnostui pre zubné lekárstvo - apríl 2021)
Vzor přijímacích zkoušek www.scio.cz (zabezpečuje formu)
Zaměření na předměty biológia, chémia, test manuálnej zručnosti (len zubné lekárstvo)

Další informace

"Jesseniova lekárska fakulta je jednou z troch lekárskych fakúlt verejných vysokých skôl v Slovenskej republike. V roku 1969 bola zriadená ako samostatná fakulta, je integrálnou súčasťou Univerzity Komenského. Fakulta uskutočňuje vysokoškolské štúdium bakalárske, magisterské, doktorské, doktorandské a celoživotné vzdelávanie občanov. Poskytuje možnosť štúdia v študijnom programe Všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom i v jazyku anglickom, v študijnom programe Zubné lekárstvo a v nelekárskych študijných programoch (bakalárske štúdium) - Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia a Verejné zdravotníctvo, (magisterské štúdium) - Pôrodná asistencia a Verejné zdravotníctvo. Absolvent vysokoškolského štúdia všeobecného lekárstva pri promócii získa titul Doktor medicíny (MUDr.), absolvent vysokoškolského štúdia Zubné lekárstvo získava titul Doktor zubného lekárstva (MDDr.) a absolvent nelekárskych študijných programov pri promócii získa titul Bakalár (Bc.) alebo titul Magister (Mgr.). Fakulta zabezpečuje postgraduálne doktorandské štúdium v akreditovaných odboroch, absolvent získa titul PhD.. Vzdelávacia činnosť fakulty sa stala komplexnou po akreditácii špecializačného štúdia v rezorte zdravotníctva. Fakulta má akreditované odbory pre habilitačné a inauguračné konanie. Od akademického roku 2000/2001 sa študijné programy Jesseniovej lekárskej fakulty realizujú prostredníctvom kreditového systému štúdia podľa kritérií EÚ. Kreditový systém dáva študentom možnosť zapísať sa na štúdium na viacerých školách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a umožňuje vyššiu flexibilitu štúdia. Jesseniova lekárska fakulta patrí medzi popredné fakulty nielen v rámci Univerzity Komenského, ale aj medzi popredné inštitúcie pregraduálneho medicínskeho vzdelávania vo svete. Má k dispozícii vynikajúce pracoviská nielen v základných a predklinických disciplínach, ale aj v klinických výučbových bázach v Univerzitnej nemocnici Martin. Fakulta dlhoročne dosahuje solídne výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti a medzinárodných aktivitách. "

Soubory ke stažení

Studijní obory

Název oboru Typ studia Forma studia Jazyk studia
anatómia, histológia a embryológia Doktorské Kombinované Slovenština
anesteziológia a resuscitácia Doktorské Kombinované Slovenština
dermatovenerológia Doktorské Slovenština
farmakológia Doktorské Kombinované Slovenština
gynekológia a pôrodníctvo Doktorské Kombinované Slovenština
chirurgia Doktorské Kombinované Slovenština
klinická farmakológia Doktorské Kombinované Slovenština
lekárska biofyzika Doktorské Kombinované Slovenština
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia Doktorské Kombinované Slovenština
normálna a patologická fyziológia Doktorské Kombinované Slovenština
ošetrovateľstvo Magisterské Kombinované Slovenština
patologická anatómia a súdne lekárstvo Doktorské Kombinované Slovenština
pediatria Doktorské Kombinované Slovenština
pôrodná asistencia Bakalářské Prezenční Slovenština
urológia Doktorské Kombinované Slovenština
verejné zdravotníctvo Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
vnútorné choroby Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
zubné lekárstvo Doktorské Kombinované Slovenština
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace