Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Lekárska fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Název: Lekárska fakulta
Ulice: Špitálska 24
Psč: 813 72
Město: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 2 9011 9462
E-mail: katarina.mazancova@fmed.uniba.sk, lucia.magdolenova@fmed.uniba.sk
Web: www.fmed.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Úspešný absolvent – Ivan Fuljer, pôsobiaci na Klinike plastickej chirurgie v Bratislave
Doporučujeme maturovat biológia, chémia
Počet přijatých 240 na všeobecné lekárstvo a 35 na zubné lekárstvo
Počet zájemců cca 2 000
Poplatek za přihlášku 95,- Eur
Pravděpodobnost přijetí 18,5%
Termín přihlášky 29. 2. 2024 - SK programy, 4. 7. 2024 - EN programy
Den otevřených dveří 10. 11. 2023; 22. 11. 2023
Odkaz na přihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky https://www.fmed.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov/prijimacie-konanie/
Forma přijímacích zkoušek hybridne - prezenčnou a online formou písomného testu v spolupráci so zmluvným partnerom www.scio.cz, s.r.o.; test prírodných vied z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok) v rozsahu stredoškolského učiva
Přípravné kurzy https://www.fmed.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov/pripravny-kurz/
Termín přijímacích zkoušek 15. jún 2024 (študijný program všeobecné lekárstvo); 16. jún 2024 (študijný program zubné lekárstvo); 19. jún 2024 (náhradný termín pre oba študijné programy)
Vzor přijímacích zkoušek https://www.fmed.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov/prijimacie-konanie/
Zaměření na předměty biológia, chémia

Další informace

DO PRAXE PRIPRAVUJEME LEKÁROV A ZUBÁROV - V ponuke máme dva študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, v slovenskom aj v anglickom jazyku. Oba vo forme denného 6-ročného štúdia. Jeho kvalitu garantujú pedagógovia s kontaktmi na renomovaných partnerov z najvýznamnejších európskych a amerických univerzít. Kladieme dôraz na moderné a inovatívne prístupy. Samozrejmosťou je simulačná výučba na sofistikovaných pacientskych simulátoroch, máme vlastnú 3D biotlačiareň a náš anatomický ústav ako jediný na Slovensku disponuje 3D virtuálnou pitevňou. Našu fakultu vyhľadávajú záujemcovia spoza hraníc, ktorí v súčasnosti tvoria takmer tretinu našich študentov. V ročníku budete mať až 150 spolužiakov zo zahraničia, napríklad z Nemecka, Japonska, Poľska, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva, Grécka a iných krajín.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Anatómia, histológia a embryológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Chirurgia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Dentistry
Magisterské Prezenční Angličtina
Dermatovenerológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
General Medicine
Magisterské Prezenční Angličtina
Gynekológia a pôrodníctvo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Hygiena
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Klinická farmakológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Lekárska biológia a klinická genetika
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Lekárska mikrobiológia a imunológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Lekárske neurovedy
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Neurológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Normálna a patologická fyziológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Oftalmológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Onkológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ortopédia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Otorinolaryngológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Patologická anatómia a súdne lekárstvo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Pediatria
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština