Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

GAUDEAMUS V PRAZE
OD ROKU 2008

INFORMACE Z MINULÝCH ROČNÍKŮ VELETRHU

HISTORIE VELETRHU GAUDEAMUS V PRAZE

První ročník veletrhu Gaudeamus Praha proběhl od 9. do 10. dubna 2008 v Křižíkově pavilonu E na výstavišti Praha Holešovice. Veletrh navštívilo 5.459 návštěvníků. Prvního ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 89 vystavovatelů včetně 28 zahraničních ze čtrnácti zemí světa. Na veletrhu bylo zastoupeno více než 225 fakult z České republiky a zahraničí, 1860 českých a 595 zahraničních studijních oborů. Třetí ročník veletrhu probíhal již ve dvou Křižíkových pavilonech D a E. Veletrh navštívilo 7.204 návštěvníků a účastnilo se 140 vystavovatelů. 

Návštěvnost pátého ročníku veletrhu přesáhla 8 000 studentů. V. ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 156 vystavovatelů, včetně 20 zahraničních. Sedmý ročník veletrhu probíhal na dosud největší výstavní ploše o velikosti 984 m2 a byl posledním ročníkem pořádaným na výstavišti v Praze Holešovicích. 

V roce 2015 veletrh poprvé proběhl v areálu PVA Expo Praha Letňany, v hale č.1 a byl rekordní ve všech ohledech. Veletrh navštívilo 9 654 návštěvníků. VIII. ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 186 vystavovatelů, včetně 58 zahraničních z osmi zemí světa. Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše o velikosti 1 218 m2. 

Desátý ročník veletrhu Gaudeamus Praha proběhl od 25. do 26. ledna 2017 v areálu PVA Expo Praha Letňany, v nejnovější hale č.4. Na veletrhu byly překonány tři rekordy: veletrh navštívilo 10 018 studentů a účastnilo se 193 vystavovatelů. Veletrh byl také nejvíce mezinárodní. Zúčastnilo se 72 zahraničních vystavovatelů
z osmnácti zemí světa. Na veletrhu také proběhl první ročník soutěže o nejlepší expozici. První místo v soutěži obsadilo České vysoké učení technické v Praze,
na druhém místě se umístila expozice University of New York in Prague a třetí místo patřilo Newton College. 

Jedenáctý ročník veletrhu Gaudeamus Praha se konal v areálu PVA Expo Praha Letňany od 23. do 25. ledna 2018. Doba konání veletrhu byla poprvé prodloužena na tři dny. Veletrh navštívilo 10 670 studentů a rekordních 244 středoškolských pedagogů a výchovných poradců.  Veletrhu se účastnilo 213 vystavovatelů. Na veletrhu také proběhl druhý ročník soutěže o nejlepší expozici. První místo v soutěži obsadilo České vysoké učení technické v Praze, na druhém místě se umístila expozice University of New York in Prague a třetí místo patřilo Univerzitě Karlově.

Dvanáctý ročník veletrhu Gaudeamus Praha, konaný od 22. do 24. ledna 2019 byl ve všech parametrech ročníkem rekordním. Veletrh navštívilo 12 202 návštěvníků (meziroční nárůst o 1 532 návštěvníků) a 293 pedagogů a výchovných poradců (meziroční nárůst o 49). Rekordní byl i zájem vystavovatelů s dosud největším počtem 289 subjektů včetně 76 zahraničních. S čistou výstavní plochou 1 563 m2 byl dvanáctý ročník v Praze dosud největším.

Rok 2020 byl pro veletrh Gaudeamus Praha druhým ročníkem v řadě, který zaznamenal překonání rekordů ve všech zásadních ukazatelích veletrhu. Studentům se představilo 307 vystavovatelů v 96 expozicích. Tuto nabídku, která byla nejvyšší v historii veletrhu, si přišlo prohlédnout 13 136 studentů a 308 středoškolských pedagogů a výchovných poradců. Počet návštěvníků se ve srovnání s rokem 2019 zvýšil o 934 osob.

V roce 2021 byl veletrh Gaudeamus Praha přesunut do on-line prostředí. Veletrh Gaudeamus on-line 2021 sestával z živě vysílaných přednášek a prezentace vystavovatelů na informačních portálech Gaudeamus, na adresách Gaudeamus.cz a Gaudeamus-sk.sk. Vysílání přednášek v rámci on-line veletrhu probíhalo od 19. ledna 2021 do 14. dubna 2021. Během 21 vysílacích dní proběhlo celkem 137 přednášek, 7 univerzitních přednáškových dní a 4 vysílací dny v rámci projektu Fakulty on-line. Přednášky v roce 2021 celkem živě a ze záznamu sledovalo 47 443 diváků. Nejsledovanější přednáškový den zaznamenal 5 366 zhlédnutí a nejsledovanější přednášku zhlédlo 1 142 diváků. Na informačních portálech Gaudeamus se studentům prezentuje 1 065 vzdělávacích institucí ze 48 zemí světa, včetně 249 škol z Česka, 36 ze Slovenska, 460 zahraničních škol a 320 fakult.

Veletrh Gaudeamus Praha 2022 proběhl za stále platných protiepidemických opatření, které komplikovaly účast na veletrhu jak vystavovatelům, tak především návštěvníkům. Navzdory těmto okolnostem se veletrh podařilo uspořádat ve vysoké kvalitě při zajištění bezpečnosti a komfortu všech návštěvníků. Celková návštěvnost 9 753 návštěvníků znamenala pokles o 26 % oproti návštěvnosti předchozího ročníku v roce 2020. Rok 2020 byl však z pohledu návštěvnosti rekordním ročníkem. Návštěvnost pedagogů poklesla o 66 %. I přes tyto skutečnosti byl XIV. ročník veletrhu Gaudeamus Praha hodnocen jako úspěšný.

Jubilejní 15. ročník veletrhu Gaudeamus Praha se konal v tradičním lednovém termínu na výstavišti PVA Expo Praha. Veletrh, během tří dnů jeho konání, navštívilo 13 896 návštěvníků, včetně 329 středoškolských pedagogů a výchovných poradců. To představuje nárůst o 4 143 návštěvníků ve srovnání s minulým ročníkem. Současně se jedná o nejvyšší návštěvnost studentů i pedagogů za celou historii veletrhu Gaudeamus v Praze. Rekordní zájem návštěvníků hned v prvním ročníku po pandemii Covidu 19, potvrzuje zásadní roli veletrhu v informování studentů o možnostech pomaturitního studia.

V roce 2024 dosáhl veletrh Gaudeamus Praha již podruhé v řadě rekordního zájmu návštěvníků. Veletrh, během tří dnů jeho konání, navštívilo 15 857 návštěvníků, včetně 326 středoškolských pedagogů a výchovných poradců. To představuje nárůst o 14,1 % (o 1 961 návštěvníků v absolutním vyjádření) ve srovnání s minulým ročníkem. Současně se jedná, podruhé v řadě, o nejvyšší návštěvnost studentů i pedagogů za celou historii veletrhu Gaudeamus v Praze.

VÝVOJ VELETRHU V PRAZE V LETECH 2008-2024

Ročník Vystavovatelé  Návštěvnost
2008 89 5 459
2009 101 6 368
2010 140 7 204
2011 153 8 001
2012 156 8 362
2013 156 8 376
2014 148 8 604
2015 186 9 654
2016 185 9 719
2017 193 10 018
2018 213 10 670
2019 289 12 202
2020 307 13 136
2022 244 9 753
2023 317 13 896
2024 326 15 857

 

 

 

 

INFORMACE Z MINULÝCH ROČNÍKŮ VELETRHU V PRAZE

Vystavovatelé

Přednášky

Závěrečné zprávy

Soutěž o nejlepší expozici

Fotografie ke stažení

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRZÍCH