Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

fotografie
ke stažení

GAUDEAMUS PRAHA 21. - 23. 1. 2020

fotografie expozic ke stažení:

ARC-Vysoká škola politických a společenských věd (expozice č. 28)

ATEP s.r.o. (expozice č. 2)

Bakala Foundation (expozice č. 39)

BENU Česká republika (expozice č. 21)

BOHEMIA INSTITUT s.r.o. (expozice č. 18)

CEVRO Institut, z.ú. (expozice č. 55)

Coaching Agency & Academy (expozice č. 26)

Czech-us studium v zahraničí, s.r.o. (expozice č. 35)

Dundalk Institute of Technology, Irsko (expozice č. 94)

Dům zahraniční spolupráce (expozice č. 78)

Česká zemědělská univerzita v Praze (expozice č. 83)

České vysoké učení technické v Praze (expozice č. 68)

Education.cz (expozice č. 32)

EF Education First (expozice č. 11)

FestAD - Výukový festival Architektury a Designu (expozice č. 10)

Garanční systém finančního trhu (expozice č. 6)

GEA College, Slovinsko (expozice č. 89)

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta (expozice č. 76)

INTACT - studium v zahraničí, s.r.o. (expozice č. 75)

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická (expozice č. 38)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (expozice č. 47)

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s. - Centrum kariérového poradenství (expozice č. 29)

Lauder Business School, Rakousko (expozice č. 34)

Masarykova univerzita (expozice č. 88)

Mendelova univerzita v Brně (expozice č. 67)

Metropolitní univerzita Praha (expozice č. 54)

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) (expozice č. 24)

MCI Management Center Innsbruck, Rakousko (expozice č. 85)

NEWTON College, a.s. (expozice č. 92, 61)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT ČR (expozice č. 41)

PALESTRA - vysoká škola, vyšší odborná škola (expozice č. 9)

Prague College (expozice č. 50)

Rascal Industry, Polsko (expozice č. 53)

Milestone College, Kanada (expozice č. 37)

Ruské středisko vědy a kultury v Praze (expozice č. 5)

Scandinavian Study (expozice č. 62)

Success Education (expozice č. 43)

Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o. (expozice č. 51)

SPĚVÁČEK vzdělávací centrum s.r.o. (expozice č. 31)

START-ED (expozice č. 23)

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná (expozice č. 44)

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. (expozice č. 30)

Student Agency, k.s. (expozice č. 74)

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s. (expozice č. 77)

Technická univerzita v Liberci (expozice č. 66)

THE FIZZ Studentské bydlení Praha (expozice č. 3)

TRIVIS SŠ a VOŠ prevence kriminality a krizového řízení Praha s.r.o. (expozice č. 56)

TU Bergakademie Freiberg, Německo (expozice č. 49)

Tyrkys, škola kultury podnikání v cestovních ruchu, s.r.o. (expozice č. 93)

Unicorn College (expozice č. 48)

UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí (expozice č. 81)

University College Birmingham, Velká Británie (expozice č. 52)

University of Applied Sciences Upper Austria, Rakousko (expozice č. 25)

University of Groningen, Faculty of Law, Nizozemí (expozice č. 36)

University of Hertfordshire, Velká Británie (expozice č. 95)

University of New York in Prague (expozice č. 71)

University of St Andrews, Velká Británie (expozice č. 59)

Univerzita Hradec Králové (expozice č. 80)

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. (expozice č. 91)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (expozice č. 73)

Univerzita Karlova (expozice č. 82)

Univerzita obrany v Brně (expozice č. 64)

Univerzita Palackého v Olomouci (expozice č. 65)

Univerzita Pardubice (expozice č. 1)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (expozice č. 58)

USA Sport & Study (expozice č. 60)

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo (expozice č. 96)

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (expozice č. 15)

VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky (expozice č. 14)

VOŠ pedagogická a sociální, Praha 6, Evropská 33 (expozice č. 27)

VOŠ tlumočnictví znakového jazyka, Hradec Králové (expozice č. 4)

VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha 1 (expozice č. 19)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (expozice č. 84)

Vysoká škola ekonomická v Praze (expozice č. 72)

Vysoká škola finanční a správní, a.s. (expozice č. 69)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (expozice č. 79)

Vysoká škola kreativní komunikace (expozice č. 87)

Vysoká škola logistiky, o.p.s. v Přerově (expozice č. 8)

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. (expozice č. 90)

Vysoká škola obchodní a hotelová (expozice č. 20)

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (expozice č. 12)

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (expozice č. 13)

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS (expozice č. 33)

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (expozice č. 86)

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (expozice č. 40)

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - pobočka Příbram (expozice č. 16)

Vysoké učení technické v Brně (expozice č. 63)

Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o. (expozice č. 17)

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most (expozice č. 7)

Vyšší odborná škola grafická Jihlava (expozice č. 22)

Vyšší odborná škola herecká, s.r.o. (expozice č. 42)

Vyšší odborná škola publicistiky (expozice č. 45)

Západočeská univerzita v Plzni (expozice č. 70)

www.scio.cz (expozice č. 57)

ostatní fotografie ke stažení:

Společné fotografie

Slavnostní zahájení

Poradenský servis a Testovací centrum

Přednášky

Společenský večer

Pedagogické centrum

Zázemí pro vystavovatele

Výběr nejlepších fotografií

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU