Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
O NEJLEPŠÍ EXPOZICI

GAUDEAMUS PRAHA 24. - 26. 1. 2023

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:

Pořadí

Soutěžící škola

Celkový průměr

1.

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

1,3269230769

2.

Univerzita Karlova

1,7678571429

3.

Univerzita obrany

1,8173076923

4.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

1,8653846154

5.

University of New York in Prague

2,0714285714

6.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

2,1415714286

7.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

2,2321428571

8.

Vysoká škola ekonomická v Praze

2,4107142857

9.

NEWTON University

2,4375000000

10.

Technická univerzita v Liberci

2,4464285714

11.

Masarykova univerzita

2,4821428571

12.

Grada Publishing / Bookport

2,6339285714

13.

MCI Management Center Innsbruck

2,8928571429

14.

Státní zemědělský intervenční fond

3,5803571429

HODNOTÍCÍ PROTOKOLY KE STAŽENÍ:

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU