Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

seznam vystavovatelů

GAUDEAMUS PRAHA 22. - 24. 1. 2019

Aalborg University, Dánsko
Aarhus University, Dánsko
Aberystwyth University, Velká Británie
Academia Rerum Civilium - VŠ politických a společenských věd, s.r.o. 
agentura I-STUDY 
Akademická aliance
Anglia Ruskin University, Velká Británie
Arts University Bournemouth, Velká Británie
Asociace vyšších odborných škol 
Bakala Foundation 
Bangor University, Velká Británie
BENU Česká republika a.s. 
Birmingham City University, Velká Británie
BOHEMIA INSTITUT s.r.o. 
BPP University College, Velká Británie
British and Irish Modern Music Institute (BIMM), Velká Británie
Brunel University London, Velká Británie
Bucks New University, Velká Británie
Business Academy Aarhus, Dánsko
Business Academy South West Esbjerg, Dánsko
Canterbury Christ Church University, Velká Británie
CEVRO Institut, z.ú. 
Copenhagen Business Academy, Dánsko 
Copenhagen School of Design and Technology, Dánsko
Coventry University, Velká Británie
Czech-us v.o.s. 
Česká zemědělská univerzita v Praze
•    Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
•    Fakulta lesnická a dřevařská
•    Fakulta tropického zemědělství
•    Fakulta životního prostředí
•    Institut vzdělávání a poradenství
•    Provozně ekonomická fakulta
•    Technická fakulta
České vysoké učení technické v Praze
•    Fakulta architektury
•    Fakulta biomedicínského inženýrství
•    Fakulta dopravní
•    Fakulta elektrotechnická
•    Fakulta informačních technologií
•    Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
•    Fakulta stavební
•    Fakulta strojní
•    Masarykův ústav vyšších studií
DAAD - Studium v Německu 
Dania University of Applied Sciences, Dánsko
Dům zahraniční spolupráce 
EF Education First
FestAD - Výukový festival Architektury a Designu 
Garanční systém finančního trhu 
Glyndwr University, Velká Británie
HTMi Hotel and Tourism Management Institute in Singapore
HTMi Hotel and Tourism Management Institute, Švýcarsko
IBA – International Business Academy Kolding, Dánsko
ICN Business School ARTEM, Francie
Inholland University of Applied Sciences, Nizozemí
INTACT - studium v zahraničí, s.r.o. 
JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
JakVystudovat.cz 
Jönköping University, Švédsko
KÝM ČÍM BÝT, z.s. 
Lillebaelt Academy, Dánsko
Liverpool Hope University, Velká Británie
London Metropolitan University, Velká Británie
London School of Business and Finance, Velká Británie
London South Bank University, Velká Británie
Magistrát hl.m. Prahy - dotační program Pražský voucher
Maltalingua School of English, Malta    
Masarykova univerzita 
•    Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
•    Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
•    Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
•    Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity
•    Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
•    Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
•    Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
•    Právnická fakulta Masarykovy univerzity
•    Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
MCI Management Center Innsbruck, Rakousko
Mendelova univerzita v Brně 
•    Agronomická fakulta
•    Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
•    Institut celoživotního vzdělávání
•    Lesnická a dřevařská fakulta
•    Provozně ekonomická fakulta
•    Zahradnická fakulta
Metropolitní univerzita Praha
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)
Middlesex University, Velká Británie
Newton College, a.s. 
NEWTON College, a.s. 
PALESTRA – vysoká škola, vyšší odborná škola
Plymouth University, Velká Británie
Prague College 
Regent’s University London, Velká Británie
Richmond, The American International University in London
Royal Agricultural University, Velká Británie
Saxion University of Applied Sciences, Nizozemí 
Scandinavian Study s.r.o. 
SG Geotechnika a.s. 
Sheffield Hallam University, Velká Británie
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Started
SOAS, University of London, Velká Británie
Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.
Southampton Solent University, Velká Británie
Spěváček jazyková škola 
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky
STUDENT AGENCY k.s. 
Swansea University, Velká Británie
Škoda Auto vysoká škola, o.p.s. 
Teesside University, Velká Británie
Technická univerzita v Liberci
•    Ekonomická fakulta
•    Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
•    Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
•    Fakulta strojní
•    Fakulta textilní
•    Fakulta umění a architektury
•    Fakulta zdravotnických studií
Technische Universität Bergakademie Freiberg, Německo
TRIVIS SŠ a VOŠ prevence kriminality a krizového řízení Praha 
Tutor, s.r.o. 
TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. 
UCLAN, Velká Británie   
Unicorn College s.r.o. 
UniLink - Poradenské centrum pro VŠ studium ve Velké Británii 
University College Birmingham, Velká Británie
University College of Northern Denmark, Dánsko  
University for the Creative Arts, Velká Británie    
University of Bedfordshire, Velká Británie
University of Bradford, Velká Británie
University of Central Lancashire, Velká Británie
University of Cumbria, Velká Británie
University of Derby, Velká Británie 
University of Essex, Velká Británie
University of Falmouth, Velká Británie
University of Gloucestershire, Velká Británie
University of Greenwich, Velká Británie 
University of Groningen, Faculty of Law, Nizozemí   
University of Hertfordshire, Velká Británie 
University of Huddersfield, Velká Británie
University of Chichester, Velká Británie
University of Kent, Velká Británie
University of Lincoln, Velká Británie
University of Liverpool, Velká Británie
University of New York in Prague
University of Northampton, Velká Británie   
University of Northumbria, Velká Británie   
University of Portsmouth, Velká Británie
University of South Wales, Velká Británie
University of Suffolk, Velká Británie
University of Sunderland, Velká Británie
University of West London, Velká Británie
University of Winchester, Velká Británie
University of Worcester, Velká Británie 
Univerzita Hradec Králové
•    Fakulta informatiky a managementu
•    Filozofická fakulta
•    Pedagogická fakulta
•    Přírodovědecká fakulta
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
•    Fakulta sociálně ekonomická
•    Fakulta strojního inženýrství
•    Fakulta umění a designu
•    Fakulta zdravotnických studií
•    Fakulta životního prostředí
•    Filozofická fakulta
•    Pedagogická fakulta
•    Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova 
•    Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
•    lékařská fakulta
•    lékařská fakulta
•    lékařská fakulta
•    Evangelická teologická fakulta
•    Fakulta humanitních studií
•    Fakulta sociálních věd
•    Fakulta tělesné výchovy a sportu
•    Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
•    Filozofická fakulta
•    Husitská teologická fakulta
•    Katolická teologická fakulta
•    Lékařská fakulta v Hradci Králové
•    Lékařská fakulta v Plzni
•    Matematicko-fyzikální fakulta
•    Pedagogická fakulta
•    Právnická fakulta
•    Přírodovědecká fakulta
Univerzita obrany 
•    Fakulta vojenského leadershipu 
•    Fakulta vojenského zdravotnictví
•    Fakulta vojenských technologií 
•    Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Univerzita Palackého v Olomouci 
•    Cyrilometodějská teologická fakulta
•    Fakulta tělesné kultury
•    Fakulta zdravotnických věd
•    Filozofická fakulta
•    Lékařská fakulta
•    Pedagogická fakulta
•    Právnická fakulta
•    Přírodovědecká fakulta
Univerzita Pardubice 
•    Dopravní fakulta Jana Pernera
•    Fakulta ekonomicko-správní
•    Fakulta elektrotechniky a informatiky
•    Fakulta filozofická
•    Fakulta chemicko-technologická
•    Fakulta restaurování
•    Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
•    Fakulta aplikované informatiky
•    Fakulta humanitních studií
•    Univerzitní institut
•    Fakulta logistiky a krizového řízení
•    Fakulta managementu a ekonomiky
•    Fakulta multimediálních komunikací
•    Fakulta technologická
UWE Bristol, Velká Británie 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
•    Fakulta veterinárního lékařství
•    Fakulta veterinární hygieny a ekologie
•    Farmaceutická fakulta
VIA University College, Dánsko
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, příspěvková organizace 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
•    Ekonomická fakulta
•    Fakulta elektrotechniky a informatiky
•    Fakulta bezpečnostního inženýrství
•    Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
•    Fakulta stavební
•    Fakulta strojní
•    Hornicko-geologická fakulta
•    Univerzitní studijní programy
Vysoká škola ekonomická v Praze
•    Fakulta informatiky a statistiky
•    Fakulta financí a účetnictví
•    Fakulta managementu
•    Fakulta mezinárodních vztahů
•    Fakulta podnikohospodářská
•    Národohospodářská fakulta
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
•    Fakulta chemické technologie
•    Fakulta chemicko-inženýrská
•    Fakulta potravinářské a biochemické technologie
•    Fakulta technologie ochrany prostředí
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. 
Vysoká škola logistiky o.p.s 
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. 
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno 
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. 
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Příbram 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Slovensko
VysokeSkoly.cz 
Vysoké učení technické v Brně 
•    Fakulta architektury
•    Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
•    Fakulta chemická
•    Fakulta informačních technologií
•    Fakulta podnikatelská
•    Fakulta stavební
•    Fakulta strojního inženýrství
•    Fakulta výtvarných umění
•    Ústav soudního inženýrství
Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r. o. 
Vyšší odborná škola herecká, s.r.o. 
Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky 
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Praha 6 
Vyšší odborná škola publicistiky 
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6
www.scio.cz, s.r.o. 
Západočeská univerzita v Plzni
•    Fakulta aplikovaných věd
•    Fakulta ekonomická
•    Fakulta elektrotechnická
•    Fakulta filozofická
•    Fakulta pedagogická
•    Fakulta právnická
•    Fakulta strojní
•    Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara
•    Fakulta zdravotnických studií
ZIBAT – Zealand Institute of Business and Technology, Dánsko

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU