Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

seznam vystavovatelů

GAUDEAMUS PRAHA 25. - 27. 1. 2022

AMBIS vysoká škola, a.s.
Anglia Ruskin University, Velká Británie
Anglo-American University
    John H. Carey II School of Law
    School of Business Administration
    School of Humanities and Social Sciences
    School of International Relations and Diplomacy
    School of Journalism, Media and Visual Arts
Arts and Research Bt., Maďarsko
Arts University Bournemouth, Velká Británie
Bangor University, Velká Británie
Běžící češtinář
Birmingham City University, Velká Británie
Bournemouth University, Velká Británie
Bournemouth University, Velká Británie
British and Irish Modern Music Institute (BIMM), Velká Británie
Brunel University London, Velká Británie
Buckinghamshire New University, Velká Británie
Campus France Česká Republika
CEVRO Institut
Czechitas
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
    Fakulta architektury
    Fakulta biomedicínského inženýrství
    Fakulta dopravní
    Fakulta dopravní – Pracoviště Děčín
    Fakulta elektrotechnická (FEL ČVUT)
    Fakulta informačních technologií
    Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
    Fakulta stavební
    Fakulta strojní
    Masarykův ústav vyšších studií
De Montfort University, Velká Británie
Do Rakouska na zkušenou
Dundalk Institute of Technology, Irsko
    School of Business and Humanities
    School of Engineering
    School of Health and Science
    School of Informatics and Creative Arts
DZS - Dům zahraniční spolupráce
Edge Hotel School (University of Essex), Velká Británie
EF Education First
ESCP Business School, Německo
Falmouth University, Velká Británie
Heriot Watt University Dubai, Spojené Arabské Emiráty
IBA University, Německo
Institute of Technology, Sligo, Irsko
JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Jacobs University, Německo
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
    Ekonomická fakulta
    Fakulta rybářství a ochrany vod
    Filozofická fakulta
    Pedagogická fakulta
    Přírodovědecká fakulta
    Teologická fakulta
    Zdravotně sociální fakulta
    Zemědělská fakulta
Letecká škola F-Air
Masarykova univerzita
    Ekonomicko-správní fakulta
    Fakulta informatiky
    Fakulta sociálních studií
    Fakulta sportovních studií
    Farmaceutická fakulta
    Filozofická fakulta
    Lékařská fakulta
    Pedagogická fakulta
    Právnická fakulta
    Přírodovědecká fakulta
MCI / The Entrepreneurial School ®, Rakousko
Mendelova univerzita v Brně
    Agronomická fakulta
    Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
    Institut celoživotního vzdělávání
    Lesnická a dřevařská fakulta
    Provozně ekonomická fakulta
    Zahradnická fakulta
Metropolitní univerzita Praha
Middlesex University Dubai, Spojené Arabské Emiráty
Middlesex University, Velká Británie
Národní pedagogický institut
Newcastle University, Velká Británie
NEWTON University
Německo: DAAD - Studium a stipendia
Northumbria University, Velká Británie
PALESTRA – vysoká škola, vyšší odborná škola tělesné výchovy a sportu
Policie České republiky
Prague City University
    School of Art and Design
    School of Business
    School of Education
    School of Media and IT
Ruský dům v Praze
Saltpay
Sheffield Hallam University, Velká Británie
Scholastika – Vyšší odborná škola vizuální komunikace s. r. o.
SOAS, University of London, Velká Británie
Soukromé střední odborné učiliště Athoz
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o.
Southampton Solent University, Velká Británie
Spěváček jazyková škola
SRH Berlin University of Applied Sciences, Německo
SRH University Heidelberg, Německo
Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Swansea University, Velká Británie
ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.
Technická univerzita v Liberci
    Ekonomická fakulta
    Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
    Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
    Fakulta strojní
    Fakulta textilní
    Fakulta umění a architektury
    Fakulta zdravotnických studií
THE FIZZ Studentské bydlení Praha
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
University of Birmingham Dubai, Spojené Arabské Emiráty
University of Birmingham, Velká Británie
University of Bradford, Velká Británie
University of Central Lancashire, Velká Británie
University of Cumbria, Velká Británie
University of Derby, Velká Británie
University of Essex, Velká Británie
University of Gloucestershire, Velká Británie
University of Greenwich, Velká Británie
University of Hertfordshire, Velká Británie
    Business School
    Creative Arts School
    Education
    Engineering and Computer Science
    Health and Social Work
    Hertfordshire Law School
    Humanities
    Life and Medical Sciences
    Physics, Astronomy and Mathematics
University of Huddersfield, Velká Británie
University of Chichester, Velká Británie
University of Lincoln, Velká Británie
University of Liverpool, Velká Británie
University of New York in Prague
University of Northampton, Velká Británie
University of Plymouth, Velká Británie
University of Portsmouth, Velká Británie
University of Reading, Velká Británie
University of South Wales, Velká Británie
University of Suffolk, Velká Británie
University of Sunderland, Velká Británie
University of the West of England, Bristol, Velká Británie
University of West London, Velká Británie
University of Westminster, Velká Británie
University of Westminster, Velká Británie
University of Winchester, Velká Británie
University of Worcester, Velká Británie
Univerzita Hradec Králové
    Fakulta informatiky a managementu
    Filozofická fakulta
    Pedagogická fakulta
    Přírodovědecká fakulta
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.
Univerzita Karlova
    Matematicko-fyzikální fakulta
    Přírodovědecká fakulta
Univerzita obrany
    Fakulta vojenského leadershipu
    Fakulta vojenského zdravotnictví
    Fakulta vojenských technologií
Univerzita Palackého v Olomouci
    Cyrilometodějská teologická fakulta
    Fakulta tělesné kultury
    Fakulta zdravotnických věd
    Filozofická fakulta
    Lékařská fakulta
    Pedagogická fakulta
    Právnická fakulta
    Přírodovědecká fakulta
Univerzita Pardubice
    Dopravní fakulta Jana Pernera
    Fakulta ekonomicko-správní
    Fakulta elektrotechniky a informatiky
    Fakulta filozofická
    Fakulta chemicko-technologická
    Fakulta restaurování
    Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
    Fakulta aplikované informatiky
    Fakulta humanitních studií
    Fakulta logistiky a krizového řízení
    Fakulta managementu a ekonomiky
    Fakulta multimediálních komunikací
    Fakulta technologická
    Univerzitní institut
Veterinární univerzita Brno
    Fakulta veterinární hygieny a ekologie
    Fakulta veterinárního lékařství
VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
    Ekonomická fakulta
    Fakulta bezpečnostního inženýrství
    Fakulta elektrotechniky a informatiky
    Fakulta materiálově-technologická
    Fakulta stavební
    Fakulta strojní
    Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola ekonomická v Praze
    Fakulta financí a účetnictví
    Fakulta informatiky a statistiky
    Fakulta managementu
    Fakulta mezinárodních vztahů
    Fakulta podnikohospodářská
    Národohospodářská fakulta
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
    Fakulta chemické technologie
    Fakulta chemicko-inženýrská
    Fakulta potravinářské a biochemické technologie
    Fakulta technologie ochrany prostředí
    Ústav ekonomiky a managementu
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.
Vysoká škola logistiky o.p.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
    Mezinárodní vztahy a diplomacie
    Public Relations
    Veřejná správa
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r. o.
Vyšší odborná škola herecká, s.r.o.
Vyšší odborná škola informačních studií
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
Vyšší odborná škola publicistiky
www.scio.cz, s.r.o.
Západočeská univerzita v Plzni
    Fakulta aplikovaných věd
    Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
    Fakulta ekonomická
    Fakulta elektrotechnická
    Fakulta filozofická
    Fakulta pedagogická
    Fakulta právnická
    Fakulta strojní
    Fakulta zdravotnických studií

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU