Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

seznam vystavovatelů

GAUDEAMUS PRAHA 21. - 23. 1. 2020

Austrade
Aberystwyth University, Wales 
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd
Anglia Ruskin University  
Arts University Bournemouth 
Avans University of Applied Sciences  
Bakala Foundation 
Bangor University 
BENU Česká republika a.s. 
Birmingham City University  
BOHEMIA INSTITUT s.r.o.  
BPP University College  
British and Irish Modern Music Institute (BIMM) 
Brunel University London  
Bucks New University  
Business Academy Aarhus 
Business Academy South West Esbjerg 
CEVRO Institut, z.ú.   
Copenhagen Business Academy 
Coventry University 
Czech-us v.o.s. 
Česká zemědělská univerzita v Praze  
•    Provozně ekonomická fakulta
•    Fakulta životního prostředí
•    Technická fakulta
•    Institut vzdělávání a poradenství
•    Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
•    Fakulta lesnická a dřevařská
•    Fakulta tropického zemědělství
České vysoké učení technické v Praze   
•    Fakulta architektury
•    Fakulta biomedicínského inženýrství
•    Fakulta dopravní
•    Fakulta elektrotechnická
•    Fakulta informačních technologií
•    Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
•    Fakulta stavební
•    Fakulta strojní
•    Masarykův ústav vyšších studií
Dania University of Applied Sciences  
De Monfort University 
Dundalk institute of technology, Irsko
DZS - Dům zahraniční spolupráce 
Education.cz  
EF Education First   
FestAD - Výukový festival Architektury a Designu   
Fontys - University of Applied Sciences 
Garanční systém finančního trhu 
GEA College, Faculty of Entrepreneurship  
HAMK University of Applied Sciences 
HZ University of Applied Sciences 
IBA – International Business Academy Kolding  
Inholland University of Applied Sciences  
INTACT - studium v zahraničí, s.r.o.   
JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
•    Ekonomická fakulta
•    Fakulta rybářství a ochrany vod
•    Filozofická fakulta
•    Pedagogická fakulta
•    Přírodovědecká fakulta
•    Teologická fakulta
•    Ústav fyzikální biologie
•    Zdravotně sociální fakulta
•    Zemědělská fakulta
Jönköping University  
Lauder Business School  
Liverpool Hope University 
London Metropolitan University  
London School of Business and Finance 
London South Bank University  
Masarykova univerzita  
•    Ekonomicko-správní fakulta    
•    Fakulta informatiky    
•    Fakulta sociálních studií   
•    Fakulta sportovních studií   
•    Filozofická fakulta     
•    Lékařská fakulta   
•    Pedagogická fakulta    
•    Právnická fakulta   
•    Přírodovědecká fakulta   
MCI Management Center Innsbruck  
Mendelova univerzita v Brně  
•    Agronomická fakulta   
•    Institut celoživotního vzdělávání
•    Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií  
•    Lesnická a dřevařská fakulta 
•    Provozně ekonomická fakulta  
•    Zahradnická fakulta   
Metropolitní univerzita Praha 
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) 
Middlesex University  
Milestone College 
Newton College, a.s. – Pobočka Praha
NEWTON College, a.s. – Pobočka Brno 
NHTV Breda University of Applied Science  
Nottingham Trent University 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT ČR  
PALESTRA – vysoká škola, vyšší odborná škola tělesné výchovy a sportu 
Plymouth University 
Prague College   
Rascal Industry 
Regent´s University London  
Richmond, The American International University in London 
Royal Agricultural University 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze  
Saxion University of Applied Sciences 
Scandinavian Study s.r.o. 
Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s. 
Sheffield Hallam University 
Slezská univerzita v Opavě
•    Filozoficko-přírodovědecká fakulta  
SOAS, University of London  
Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o. 
Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o. 
Southampton Solent University 
Spěváček jazyková škola  
Start-ed, poradenství pro uchazeče na top univerzity v Británii a USA 
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. 
STUDENT AGENCY Travel k.s.  
Swansea University  
Škoda Auto vysoká škola, o.p.s.  
Teesside University 
Technická univerzita v Liberci   
•    Ekonomická fakulta   
•    Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií   
•    Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická   
•    Fakulta strojní  
•    Fakulta textilní   
•    Fakulta umění a architektury   
•    Fakulta zdravotnických studií  
Technische Universität Bergakademie Freiberg  
THE FIZZ Studentské bydlení Praha 
TRIVIS SŠ a VOŠ prevence kriminality a krizového řízení Praha s.r.o.
Tutor, s.r.o. 
TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. 
Unicorn College s.r.o.  
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii
University College Birmingham  
University College Lillebaelt 
University College of Northern Denmark  
University for the Creative Arts  
University of Applied Sciences Upper Austria  
University of Bedfordshire  
University of Bradford  
University of Central Lancashire  
University of Cumbria 
University of Derby 
University of Essex 
University of Falmouth  
University of Gloucestershire 
University of Greenwich 
University of Groningen
•    Faculty of Law 
University of Hertfordshire 
University of Huddersfield  
University of Chichester  
University of Lincoln 
University of Liverpool 
University of New York in Prague   
University of Northampton 
University of Northumbria 
University of Portsmouth  
University of South Wales 
University of St Andrews  
University of Suffolk 
University of Sunderland  
University of West London 
University of Winchester  
University of Worcester 
Univerzita Hradec Králové  
•    Fakulta informatiky a managementu
•    Filozofická fakulta
•    Pedagogická fakulta
•    Přírodovědecká fakulta
•    Ústav sociální práce
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.  
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem   
•    Fakulta strojního inženýrství
•    Fakulta životního prostředí
•    Fakulta umění a designu
•    Filozofická fakulta
•    Fakulta zdravotnických studií
•    Přírodovědecká fakulta
•    Pedagogická fakulta
•    Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita Karlova   
•    1. lékařská fakulta
•    2. lékařská fakulta
•    3. lékařská fakulta
•    Evangelická teologická fakulta
•    Fakulta humanitních studií
•    Fakulta sociálních věd
•    Fakulta tělesné výchovy a sportu
•    Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
•    Filozofická fakulta
•    Husitská teologická fakulta
•    Katolická teologická fakulta
•    Lékařská fakulta v Hradci Králové
•    Lékařská fakulta v Plzni
•    Matematicko-fyzikální fakulta
•    Pedagogická fakulta
•    Právnická fakulta
•    Přírodovědecká fakulta
Univerzita obrany v Brně
•    Fakulta vojenského leadershipu
•    Fakulta vojenského zdravotnictví
•    Fakulta vojenských technologií
•    Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Univerzita Palackého v Olomouci  
•    Cyrilometodějská teologická fakulta
•    Fakulta tělesné kultury   
•    Fakulta zdravotnických věd 
•    Filozofická fakulta   
•    Lékařská fakulta  
•    Pedagogická fakulta   
•    Právnická fakulta   
•    Přírodovědecká fakulta  
Univerzita Pardubice   
•    Dopravní fakulta Jana Pernera
•    Fakulta ekonomicko-správní
•    Fakulta elektrotechniky a informatiky
•    Fakulta filozofická
•    Fakulta chemicko-technologická
•    Fakulta restaurování
•    Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  
•    Fakulta aplikované informatiky 
•    Fakulta humanitních studií 
•    Fakulta logistiky a krizového řízení 
•    Fakulta managementu a ekonomiky
•    Fakulta multimediálních komunikací
•    Fakulta technologická   
•    Univerzitní institut  
USA Sport & Study 
UWE Bristol 
Velvyslanectví SRN
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  
•    Fakulta veterinární hygieny a ekologie
•    Fakulta veterinárního lékařství
•    Farmaceutická fakulta 
VIA University College  
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, příspěvková organizace  
VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, Hradec Králové  
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava   
•    Ekonomická fakulta  
•    Fakulta bezpečnostního inženýrství  
•    Fakulta elektrotechniky a informatiky  
•    Fakulta materiálově-technologická  
•    Fakulta stavební  
•    Fakulta strojní  
•    Hornicko-geologická fakulta  
•    Univerzitní studijní programy  
Vysoká škola ekonomická v Praze  
•    Fakulta informatiky a statistiky
•    Fakulta financí a účetnictví
•    Fakulta managementu
•    Fakulta mezinárodních vztahů
•    Fakulta podnikohospodářská
•    Národohospodářská fakulta
Vysoká škola finanční a správní, a.s.  
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  
•    Fakulta chemické technologie
•    Fakulta chemicko-inženýrská
•    Fakulta potravinářské a biochemické technologie
•    Fakulta technologie ochrany prostředí
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. 
Vysoká škola logistiky o.p.s. 
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. 
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno  
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.  
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.   
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s. 
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích  
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Příbram 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety  
VysokeSkoly.cz  
Vysoké učení technické v Brně 
•    Centrum sportovních aktivit  
•    Fakulta architektury    
•    Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 
•    Fakulta chemická    
•    Fakulta informačních technologií   
•    Fakulta podnikatelská  
•    Fakulta stavební   
•    Fakulta strojního inženýrství  
•    Fakulta výtvarných umění   
•    Ústav soudního inženýrství  
Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r. o.   
Vyšší odborná škola herecká, s.r.o. 
Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky 
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Praha 6, Evropská 33  
Vyšší odborná škola publicistiky  
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6  
www.scio.cz, s.r.o. 
Západočeská univerzita v Plzni  
•    Fakulta aplikovaných věd
•    Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
•    Fakulta ekonomická
•    Fakulta elektrotechnická
•    Fakulta filozofická
•    Fakulta pedagogická
•    Fakulta právnická
•    Fakulta strojní
•    Fakulta zdravotnických studií
ZIBAT – Zealand Institute of Business and Technology

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU