Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

seznam vystavovatelů

GAUDEAMUS PRAHA 24. - 26. 1. 2023

Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
Aarhus University, Dánsko
Avans University of Applied Sciences, Nizozemí
AMBIS vysoká škola, a.s.
Anglia Ruskin University, Velká Británie
Arts University Bournemouth, Velká Británie
Bangor University, Velká Británie
Birmingham City University, Velká Británie
Bmedic education s.r.o.
BOHEMIA INSTITUT s.r.o.
Bournemouth University, Velká Británie
Bournemouth University, Velká Británie
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Německo
Breda University of Applied Sciences, Nizozemí
Business Academy Aarhus, Dánsko
Business Academy Southwest, Dánsko
British and Irish Modern Music Institute (BIMM), Velká Británie
Brunel University London, Velká Británie
Buckinghamshire New University, Velká Británie
Campus France Česká Republika
CareerMarket
CEVRO Institut, z.ú
Copenhagen Business Academy, Dánsko
Coventry University, Velká Británie
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
    Fakulta architektury
    Fakulta biomedicínského inženýrství
    Fakulta dopravní
    Fakulta dopravní – Pracoviště Děčín
    Fakulta elektrotechnická (FEL ČVUT)
    Fakulta informačních technologií
    Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
    Fakulta stavební
    Fakulta strojní
    Masarykův ústav vyšších studií
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
De Montfort University, Velká Británie
Dundalk Institute of Technology, Irsko
    School of Business and Humanities
    School of Engineering
    School of Health and Science
    School of Informatics and Creative Arts
DZS - Dům zahraniční spolupráce
Edge Hotel School (University of Essex), Velká Británie
EF Education First
ESCP Business School
F AIR, spol. s r.o. – letecká škola
Falmouth University, Velká Británie
Fontys University of Applied Sciences, Nizozemí
Grada Publishing a.s.
Heriot Watt University Dubai, Spojené Arabské Emiráty
Hotelschool The Hague, Nizozemí
HAN University of Applied Sciences, Nizozemí
Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Nizozemí
HAS University of Applied Sciences, Nizozemí
Howest University of applied sciences, Belgie
HZ University of Applied Sciences, Nizozemí
Channel Crossings s.r.o.
IBA University, Německo
ILAC International Language Academy of Canada
Institute of Technology, Sligo, Irsko
Inholland University of Applied Sciences, Nizozemí
International Business Academy, Dánsko
ISM University of Management and Economics, Litva
JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
    Ekonomická fakulta
    Fakulta rybářství a ochrany vod
    Filozofická fakulta
    Pedagogická fakulta
    Přírodovědecká fakulta
    Teologická fakulta
    Zdravotně sociální fakulta
    Zemědělská fakulta
KDG University of Applied Sciences and Arts, Belgie
KU Leuven, Belgie
Kroužky.cz
Liverpool Hope University, Velká Británie
London Metropolitan University, Velká Británie
London South Bank University, Velká Británie
Masarykova univerzita
    Ekonomicko-správní fakulta
    Fakulta informatiky
    Fakulta sociálních studií
    Fakulta sportovních studií
    Farmaceutická fakulta
    Filozofická fakulta
    Lékařská fakulta
    Pedagogická fakulta
    Právnická fakulta
    Přírodovědecká fakulta
MCI / The Entrepreneurial School, Rakousko
Mendelova univerzita v Brně
    Agronomická fakulta
    Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
    Institut celoživotního vzdělávání
    Lesnická a dřevařská fakulta
    Provozně ekonomická fakulta
    Zahradnická fakulta
Metropolitní univerzita Praha
Middlesex University Dubai, Spojené Arabské Emiráty
Middlesex University, Velká Británie
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Národní pedagogický institut
Nadání a dovednosti o.p.s.
Německo: DAAD - Studium a stipendia
Newcastle University, Velká Británie
NEWTON University
Northumbria University, Velká Británie
Oxford Brookes University, Velká Británie
PALESTRA – vysoká škola
PANEVROPSKÁ UNIVERZITA, a.s.
    Fakulta vysoké školy obchodní
    Fakulta Vysoké školy podnikání a práva
Policie České republiky
Prague City University
    School of Art and Design
    School of Business
    School of Education
    School of Media and IT
Regent’s University London, Velká Británie
Royal Agricultural University, Velká Británie
Saxion University of Applied Sciences, Nizozemí
SEPIE- Spanish Service for the Internationalization of Education
Sheffield Hallam University, Velká Británie
Skupina UCP
SOAS, University of London, Velká Británie
Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o.
Southampton Solent University, Velká Británie
Spěváček jazyková škola
SRH Berlin University of Applied Sciences, Německo
SRH University Heidelberg, Německo
Státní zemědělský intervenční fond
Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Swansea University, Velká Británie
ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.
Teesside University, Velká Británie
Technická univerzita v Liberci
    Ekonomická fakulta
    Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
    Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
    Fakulta strojní
    Fakulta textilní
    Fakulta umění a architektury
    Fakulta zdravotnických studií
THE FIZZ Studentské bydlení Praha
The HAGUE University of Applied Sciences, Nizozemí
UCLL University of Applied Sciences, Belgie
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
University College Absalon, Dánsko
University for the Creative Arts, Velká Británie
University of Antwerp, Belgie
University of Bedfordshire, Velká Británie
University of Birmingham Dubai, Spojené Arabské Emiráty
University of Birmingham, Velká Británie
University of Bolton, Velká Británie
University of Bradford, Velká Británie
University of Central Lancashire, Velká Británie
University of Cumbria, Velká Británie
University of Derby, Velká Británie
University of Essex, Velká Británie
University of Gloucestershire, Velká Británie
University of Greenwich, Velká Británie
University of Hertfordshire, Velká Británie
    Business School
    Creative Arts School
    School of Education
    School of Engineering and Computer Science
    School of Health and Social Work
    Hertfordshire Law School
    School of Humanities
    School of Life and Medical Sciences
    School of Physics, Astronomy and Mathematics
University of Huddersfield, Velká Británie
University of Chichester, Velká Británie
University of Lincoln, Velká Británie
University of Liverpool, Velká Británie
University of New York in Prague
University of Northampton, Velká Británie
University of Plymouth, Velká Británie
University of Portsmouth, Velká Británie
University of Reading, Velká Británie
University of Southern Denmark, Dánsko
University of South Wales, Velká Británie
University of Suffolk, Velká Británie
University of Sunderland, Velká Británie
University of the West of England, Bristol, Velká Británie
University of West London, Velká Británie
University of Westminster, Velká Británie
University of Winchester, Velká Británie
University of Worcester, Velká Británie
Univerzita Hradec Králové
    Fakulta informatiky a managementu
    Filozofická fakulta
    Pedagogická fakulta
    Přírodovědecká fakulta
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
    Fakulta sociálně ekonomická
    Fakulta strojního inženýrství
    Fakulta umění a designu
    Fakulta zdravotnických studií
    Fakulta životního prostředí
    Filozofická fakulta
    Pedagogická fakulta
    Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
    1. lékařská fakulta
    2. lékařská fakulta
    3. lékařská fakulta
    Evangelická teologická fakulta
    Fakulta humanitních studií
    Fakulta sociálních věd
    Fakulta tělesné výchovy a sportu
    Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
    Filozofická fakulta
    Husitská teologická fakulta
    Katolická teologická fakulta
    Lékařská fakulta v Hradci Králové
    Lékařská fakulta v Plzni
    Matematicko-fyzikální fakulta
    Pedagogická fakulta
    Právnická fakulta
    Přírodovědecká fakulta
Univerzita obrany
    Fakulta vojenského leadershipu
    Fakulta vojenského zdravotnictví
    Fakulta vojenských technologií
Univerzita Palackého v Olomouci
    Cyrilometodějská teologická fakulta
    Fakulta tělesné kultury
    Fakulta zdravotnických věd
    Filozofická fakulta
    Lékařská fakulta
    Pedagogická fakulta
    Právnická fakulta
    Přírodovědecká fakulta
Univerzita Pardubice
    Dopravní fakulta Jana Pernera
    Fakulta chemicko-technologická
    Fakulta ekonomicko-správní
    Fakulta elektrotechniky a informatiky
    Fakulta filozofická
    Fakulta restaurování
    Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
    Fakulta aplikované informatiky
    Fakulta humanitních studií
    Fakulta logistiky a krizového řízení
    Fakulta managementu a ekonomiky
    Fakulta multimediálních komunikací
    Fakulta technologická
    Univerzitní institut
Veterinární univerzita Brno
    Fakulta veterinární hygieny a ekologie
    Fakulta veterinárního lékařství
VIA University College, Dánsko
Vrije University, Belgie
VOŠ Tlumočnictví českého znakového jazyka, Hradec Králové
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
    Ekonomická fakulta
    Fakulta bezpečnostního inženýrství
    Fakulta elektrotechniky a informatiky
    Fakulta materiálově-technologická
    Fakulta stavební
    Fakulta strojní
    Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola ekonomická v Praze
    Fakulta financí a účetnictví
    Fakulta informatiky a statistiky
    Fakulta managementu
    Fakulta mezinárodních vztahů
    Fakulta podnikohospodářská
    Národohospodářská fakulta
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
    Fakulta ekonomických studií
    Fakulta právních a správních studií
Vysoká škola hotelová a ekonomická, Znojmo
Vysoká škola hotelová a ekonomická
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
    Fakulta chemické technologie
    Fakulta chemicko-inženýrská
    Fakulta potravinářské a biochemické technologie
    Fakulta technologie ochrany prostředí
    Ústav ekonomiky a managementu
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.
Vysoká škola logistiky o.p.s
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Vysoké učení technické v Brně
    CEITEC - Středoevropský technologický institut
    Centrum sportovních aktivit
    Fakulta architektury
    Fakulta chemická
    Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
    Fakulta informačních technologií
    Fakulta podnikatelská
    Fakulta stavební
    Fakulta strojního inženýrství
    Fakulta výtvarných umění
    Ústav soudního inženýrství
Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r. o.
Vyšší odborná škola herecká, s.r.o.
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33
Vyšší odborná škola publicistiky
www.scio.cz, s.r.o.
Západočeská univerzita v Plzni
    Fakulta aplikovaných věd
    Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
    Fakulta ekonomická
    Fakulta elektrotechnická
    Fakulta filozofická
    Fakulta pedagogická
    Fakulta právnická
    Fakulta strojní
    Fakulta zdravotnických studií

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU