Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

seznam vystavovatelů

GAUDEAMUS PRAHA 23. - 25. 1. 2024

Aarhus University, Dánsko

Agentura Scandinavian Study - studium v Dánsku dostupné všem

Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí, Slovensko

AMBIS vysoká škola, a.s.

Anglia Ruskin University, Velká Británie

Arts University Bournemouth, Velká Británie

Autoškola NOBE

Avans University of Applied Sciences, Nizozemí

Bangor University, Velká Británie

Birmingham City University, Velká Británie

Biskupské gymnázium v Ostravě

BOHEMIA INSTITUT s.r.o.

Bournemouth University, Velká Británie

Breda University of Applied Sciences, Nizozemí

British and Irish Modern Music Institute (BIMM), Velká Británie

Brunel University London, Velká Británie

Buckinghamshire New University, Velká Británie

Business Academy Aarhus, Dánsko

Business Academy South West, Dánsko

Canadian University Dubai (CUD), Spojené arabské emiráty

CareerMarket

Copenhagen Business Academy, Dánsko

Coventry University, Velká Británie

Curtin University Dubai, Spojené arabské emiráty

Czech-us v.o.s.

Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Provozně ekonomická fakulta

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

 • Fakulta architektury
 • Fakulta biomedicínského inženýrství
 • Fakulta dopravní
 • Fakulta dopravní – Pracoviště Děčín
 • Fakulta elektrotechnická (FEL ČVUT)
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojní
 • Masarykův ústav vyšších studií

Česko-bavorská vysokoškolská agentura, Německo

De Montfort University, Velká Británie

Dundalk Institute of Technology, Irsko

 • School of Business and Humanities
 • School of Engineering
 • School of Health and Science
 • School of Informatics and Creative Arts

DZS - Dům zahraniční spolupráce

Edge Hotel School (University of Essex), Velká Británie

EF Education First

EFG Educa, z.ú.

Emirates Academy of Hospitality Management (EAHM), Spojené arabské emiráty

ESCP Business School, Německo

European Trainee Academy, Španělsko

Farmářská škola – Vyšší odborná škola ekologického zemědělství

F AIR, spol. s r.o. – letecká škola

Falmouth University, Velká Británie

Fontys University of Applied Sciences, Nizozemí

Grada Publishing a.s.

HAN University of Applied Sciences, Nizozemí

Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Nizozemí

Heriot Watt University Dubai, Spojené Arabské Emiráty

Hochschule Coburg, Německo

Hotelschool The Hague, Nizozemí

Howest University of Applied Sciences, Belgie

HZ University of Applied Sciences, Nizozemí

IBA University, Německo

InHolland University of Applied Sciences, Nizozemí

Institute of Technology, Sligo, Irsko

International Business Academy, Dánsko

ISM University of Management and Economics, Litva

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jazyková škola Metropol, s.r.o.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta rybářství a ochrany vod
 • Fakulta zemědělská a technologická
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta
 • Teologická fakulta
 • Zdravotně sociální fakulta

Jipka moje jazykovka, s. r. o.

KU Leuven, Belgie

Liverpool Hope University, Velká Británie

London Metropolitan University, Velká Británie

London South Bank University, Velká Británie

Masarykova univerzita

 • Ekonomicko-správní fakulta
 • Fakulta informatiky
 • Fakulta sociálních studií
 • Fakulta sportovních studií
 • Farmaceutická fakulta
 • Filozofická fakulta
 • Lékařská fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

MCI Management Center Innsbruck, Rakousko

Mendelova univerzita v Brně

 • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 • Lesnická a dřevařská fakulta
 • Zahradnická fakulta

Metropolitní univerzita Praha

Middlesex University Dubai, Spojené Arabské Emiráty

Middlesex University, Velká Británie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Národní pedagogický institut

Německo: DAAD - Studium a stipendia

Newcastle University, Velká Británie

NEWTON University

Northumbria University, Velká Británie

Oxford Brookes University, Velká Británie

PALESTRA – vysoká škola

PANEVROPSKÁ UNIVERZITA, a.s.

 • Fakulta vysoké školy obchodní
 • Fakulta Vysoké školy podnikání a práva

Pilsen College

Policejní akademie České republiky v Praze

 • Fakulta bezpečnostně právní
 • Fakulta bezpečnostního managementu

Policie České republiky

Prague City University

 • School of Art and Design
 • School of Business
 • School of Education
 • School of Media and IT

Prague College

Prague Film Institute

Regent’s University London, Velká Británie

Rochester Institute of Technology (RIT), Spojené arabské emiráty

Royal Agricultural University, Velká Británie

Saxion University of Applied Sciences, Nizozemí

SEPIE- Spanish Service for the Internationalization of Education, Španělsko

Sheffield Hallam University, Velká Británie

Schiller University Spain, Španělsko

SOAS, University of London, Velká Británie

Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o.

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy, s.r.o.

Southampton Solent University, Velká Británie

Spěváček jazyková škola

SRH Berlin University of Applied Sciences, Německo

SRH University Heidelberg, Německo

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

SUPŠ a Voš Turnov

Swansea University, Velká Británie

Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.

Teesside University, Velká Británie

 

Technická univerzita v Liberci

 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • Fakulta strojní
 • Fakulta textilní
 • Fakulta umění a architektury
 • Fakulta zdravotnických studií

THE FIZZ Studentské bydlení Praha

The HAGUE University of Applied Sciences, Nizozemí

Tutor, s.r.o.

UCLL University of Applied Sciences, Belgie

UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí

Universität Würzburg, Německo

University College Absalon, Dánsko

University College Prague

University for the Creative Arts, Velká Británie

University of Antwerp, Belgie

University of Bedfordshire, Velká Británie

University of Birmingham Dubai, Spojené Arabské Emiráty

University of Birmingham, Velká Británie

University of Bolton, Velká Británie

University of Bradford, Velká Británie

University of Central Lancashire, Velká Británie

University of Cumbria, Velká Británie

University of Derby, Velká Británie

University of Essex, Velká Británie

University of Gloucestershire, Velká Británie

University of Greenwich, Velká Británie

University of Hertfordshire, Velká Británie

 • Business School
 • Creative Arts School
 • Education
 • Engineering and Computer Science
 • Health and Social Work
 • Hertfordshire Law School
 • Humanities
 • Life and Medical Sciences
 • Physics, Astronomy and Mathematics

University of Huddersfield, Velká Británie

University of Chichester, Velká Británie

University of Lincoln, Velká Británie

University of Liverpool, Velká Británie

University of Malta - UM, Malta

University of New York in Prague

University of Northampton, Velká Británie

University of Plymouth, Velká Británie

University of Portsmouth, Velká Británie

University of Reading, Velká Británie

University of Southern Denmark, Dánsko

University of South Wales, Velká Británie

University of Suffolk, Velká Británie

University of Sunderland, Velká Británie

University of the West of England, Bristol, Velká Británie

University of West London, Velká Británie

University of Westminster, Velká Británie

University of Winchester, Velká Británie

University of Wollongong (UOW), Spojené arabské emiráty

University of Worcester, Velká Británie

Univerzita Hradec Králové

 • Fakulta informatiky a managementu
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 • Fakulta sociálně ekonomická
 • Fakulta strojního inženýrství
 • Fakulta umění a designu
 • Fakulta zdravotnických studií
 • Fakulta životního prostředí
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova

 • lékařská fakulta
 • lékařská fakulta
 • lékařská fakulta
 • Evangelická teologická fakulta
 • Fakulta humanitních studií
 • Fakulta sociálních věd
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • Filozofická fakulta
 • Husitská teologická fakulta
 • Katolická teologická fakulta
 • Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • Lékařská fakulta v Plzni
 • Matematicko-fyzikální fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

Univerzita obrany

 • Fakulta vojenského leadershipu
 • Fakulta vojenských technologií
 • Vojenská lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

 • Cyrilometodějská teologická fakulta
 • Fakulta tělesné kultury
 • Fakulta zdravotnických věd
 • Filozofická fakulta
 • Lékařská fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

Univerzita Pardubice

 • Dopravní fakulta Jana Pernera
 • Fakulta chemicko-technologická
 • Fakulta ekonomicko-správní
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta filozofická
 • Fakulta restaurování
 • Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Fakulta aplikované informatiky
 • Fakulta humanitních studií
 • Fakulta logistiky a krizového řízení
 • Fakulta managementu a ekonomiky
 • Fakulta multimediálních komunikací
 • Fakulta technologická
 • Univerzitní institut

Velvyslanectví Kanady v ČR

Veterinární univerzita Brno

 • Fakulta veterinární hygieny a ekologie
 • Fakulta veterinárního lékařství

VIA University College, Dánsko

VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, Hradec Králové

Vrije Universiteit Brussel, Belgie

Vyber správně - CANONADA s.r.o.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta bezpečnostního inženýrství
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta materiálově-technologická
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojní
 • Hornicko-geologická fakulta

Vysoká škola CEVRO

Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Fakulta financí a účetnictví
 • Fakulta informatiky a statistiky
 • Fakulta managementu
 • Fakulta mezinárodních vztahů
 • Fakulta podnikohospodářská
 • Národohospodářská fakulta

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Fakulta ekonomických studií
 • Fakulta právních a správních studií

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)

 • Fakulta chemické technologie
 • Fakulta chemicko-inženýrská
 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie
 • Fakulta technologie ochrany prostředí
 • Ústav ekonomiky a managementu

Vysoká škola logistiky o.p.s

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Vysoké učení technické v Brně

 • CEITEC - Středoevropský technologický institut
 • Centrum sportovních aktivit
 • Fakulta architektury
 • Fakulta chemická
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta podnikatelská
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojního inženýrství
 • Fakulta výtvarných umění
 • Ústav soudního inženýrství

Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r. o.

Vyšší odborná škola herecká, s.r.o.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33

Vyšší odborná škola publicistiky

www.scio.cz, s.r.o.

Západočeská univerzita v Plzni

 • Fakulta aplikovaných věd
 • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
 • Fakulta ekonomická
 • Fakulta elektrotechnická
 • Fakulta filozofická
 • Fakulta pedagogická
 • Fakulta právnická
 • Fakulta strojní
 • Fakulta zdravotnických studií

 

ZPĚT NA INFORMACE O VELETRHU