Technická univerzita v Košiciach

Název Technická univerzita v Košiciach
Ulice Letná 9
PSČ 042 00
Město Košice
Kraj Košický
Stát Slovensko
Telefon +421 55 602 1111
E-mail info@tuke.sk
Web https://www.objavtuke.sk/
Typ školy univerzita
Certifikát školy STN EN ISO 9001:2016

Další informace

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uznávanou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. Ponúka široké spektrum atraktívnych študijných programov technického, ekonomického a umeleckého zamerania. Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Poskytuje tiež zázemie pre viac ako 25 druhov športov. Na akademickej pôde pôsobí spevácky zbor, folklórne súbory, ale aj Symfonický orchester TUKE. Študenti sa môžu stať členmi spolkov, študentskej televízie a rádia.

Soubory ke stažení

Fakulty

Letecká fakulta

Rampová 7, Košice, Slovensko,

 • Avionické systémy
 • Letecká a kozmická technika
 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Pracovník riadenia letovej prevádzky
Detail fakulty

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Bayerova 1, Prešov, Slovensko,

 • Obnovitelné zdroje energie
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Smart technológie v priemysle
 • Technológie automobilovej výroby
Detail fakulty

Strojnícka fakulta

Letná 9, Košice, Slovensko,

 • Automobilová výroba
 • Počítačová podpora strojárskej výroby
 • Robotika a robotechnológie
 • Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, polnohospodárstvo a úpravníctvo
Detail fakulty

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Letná 9, Košice, Slovensko,

 • Geológia a regionálny rozvoj
 • Inžinierska geodézia a kataster nehnutelností
 • Riadenie procesov
 • tažba nerastov a inžinierske geotechnológie
Detail fakulty

Ekonomická fakulta

Němcovej 32, Košice, Slovensko,

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
Detail fakulty

Stavebná fakulta

Vysokoškolská 4, Košice, Slovensko,

 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
 • Pozemné stavby
 • Realizácia dopravných stavieb
 • Stavby pre udržatelné hospodárenie s vodou v krajine
Detail fakulty

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Letná 9, Košice, Slovensko,

 • Hutníctvo
 • Inžinierstvo kvality produkcie
 • Tepelná technika a plynárenstvo
 • Zlievarenstvo pre automobilový priemysel
Detail fakulty

Fakulta umení

Letná 9, Košice, Slovensko,

 • Architektúra a urbanizmus
 • Dizajn
 • Volné výtvarné umenie
Detail fakulty

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Letná 9, Košice, Slovensko,

 • Hospodárska informatika
 • Inteligentná elektronika
 • Multimediálne komunikačné technológie
 • Technológie v automobilovej elektronike
Detail fakulty

Studijní programy

Název studijního programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikovaná elektrotechnika Bakalářské Prezenční Slovenština
Aplikovaná informatika Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Aplikovaná mechanika Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Architektúra a urbanizmus Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Automatizácia a riadenie Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Automatizácia a riadenie strojov a procesov Navazující magisterské Prezenční Slovenština
Automatizované elektrotechnické systémy Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Automobilová elektronika Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Automobilová výroba Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Avionické systémy Bakalářské Prezenční Slovenština
Baníctvo a geotechnika Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Banská geológia a geologický prieskum Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vrtanie Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Banské meračstvo a geodézia Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Bezpečnost technických systémov Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Biomedicínske inžinierstvo Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Časti a mechanizmy strojov Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Digitálne inžinierstvo Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Dizajn Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace