Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Technická univerzita v Košiciach

technický ekonomický umělecký
Název Technická univerzita v Košiciach
Ulice Letná 9
PSČ 042 00
Město Košice
Kraj Košický
Stát Slovensko
Telefon +421 55 602 1111
E-mail info@tuke.sk
Web https://www.tuke.sk/
Typ školy univerzita
Certifikát školy STN EN ISO 9001:2016

Další informace

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uznávanou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. Ponúka široké spektrum atraktívnych študijných programov technického, ekonomického a umeleckého zamerania. Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Poskytuje tiež zázemie pre viac ako 25 druhov športov. Na akademickej pôde pôsobí spevácky zbor, folklórne súbory, ale aj Symfonický orchester TUKE. Študenti sa môžu stať členmi spolkov, študentskej televízie a rádia.

Soubory ke stažení

Fakulty

Letecká fakulta

Rampová 7, Košice, Slovensko,

 • Avionické systémy
 • Letecká a kozmická technika
 • Letecké a kozmické inžinierstvo
 • Letecké a kozmické systémy
Detail fakulty

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Bayerova 1, Prešov, Slovensko,

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Priemyselný manažment
Detail fakulty

Strojnícka fakulta

Letná 9, Košice, Slovensko,

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a riadenie
 • Automatizácia a riadenie strojov a procesov
 • Automobilová výroba
Detail fakulty

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Letná 9, Košice, Slovensko,

 • Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
 • Banská geológia a geologický prieskum
 • Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vrtanie
 • Banské meračstvo a geodézia
Detail fakulty

Ekonomická fakulta

Němcovej 32, Košice, Slovensko,

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
Detail fakulty

Stavebná fakulta

Vysokoškolská 4, Košice, Slovensko,

 • Environmentálne inžinierstvo
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie budov
Detail fakulty

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Letná 9, Košice, Slovensko,

 • Chemické procesy vo výrobe materiálov
 • Environmentálna chémia
 • Hutníctvo
 • Integrované systémy riadenia
Detail fakulty

Fakulta umení

Letná 9, Košice, Slovensko,

 • Architektúra a urbanizmus
 • Dizajn
 • Volné výtvarné umenie
Detail fakulty

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Letná 9, Košice, Slovensko,

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
 • Automatizované elektrotechnické systémy
 • Automobilová elektronika
Detail fakulty

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikovaná elektrotechnika
Bakalářské Prezenční Slovenština
Aplikovaná informatika
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Aplikovaná mechanika
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Architektúra a urbanizmus
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Automatizácia a riadenie
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Automatizácia a riadenie strojov a procesov
Navazující magisterské Prezenční Slovenština
Automatizované elektrotechnické systémy
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Automobilová elektronika
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Automobilová výroba
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Avionické systémy
Bakalářské Prezenční Slovenština
Baníctvo a geotechnika
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Banská geológia a geologický prieskum
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vrtanie
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Banské meračstvo a geodézia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Bezpečnost technických systémov
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Biomedicínske inžinierstvo
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Časti a mechanizmy strojov
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Chemické procesy vo výrobe materiálov
Bakalářské Prezenční Slovenština
Digitálne inžinierstvo
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština