Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Stavebná fakulta Technická univerzita v Košiciach

Univerzita: Technická univerzita v Košiciach
Název: Stavebná fakulta
Ulice: Vysokoškolská 4
Psč: 042 00
Město: Košice
Kraj: Košický
Stát: Slovensko
Telefon: +421 55 602 4003
E-mail: sekretariat.svf@tuke.sk
Web: https://svf.tuke.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Odkaz na přihlášku https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Přijímací zkoušky

Zaměření na předměty technické, stavebníctvo

Další informace

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uznávanou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. Ponúka široké spektrum atraktívnych študijných programov technického, ekonomického a umeleckého zamerania. Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Poskytuje tiež zázemie pre viac ako 25 druhov športov. Na akademickej pôde pôsobí spevácky zbor, folklórne súbory, ale aj Symfonický orchester TUKE. Študenti sa môžu stať členmi spolkov, študentskej televízie a rádia.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Environmentálne inžinierstvo
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Bakalářské Prezenční Slovenština
Nosné konštrukcie a dopravné stavby
Navazující magisterské Prezenční Slovenština
Nosné konštrukcie budov
Navazující magisterské Prezenční Slovenština
Pozemné stavby
Navazující magisterské Prezenční Slovenština
Pozemné stavby a architektúra
Bakalářské Prezenční Slovenština
Realizácia dopravných stavieb
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Stavby pre udržatelné hospodárenie s vodou v krajine
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Stavby s environmentálnym určením
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Technické zariadenia budov
Navazující magisterské Prezenční Slovenština
Technológia a manažment v stavebníctve
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Teória technológie a riadenia v stavebníctve
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Teória tvorby budov a prostredia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština