Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Letecká fakulta Technická univerzita v Košiciach

Univerzita: Technická univerzita v Košiciach
Název: Letecká fakulta
Ulice: Rampová 7
Psč: 041 21
Město: Košice
Kraj: Košický
Stát: Slovensko
Telefon: +421 55 602 6102
E-mail: studijne.lf@tuke.sk
Web: https://lf.tuke.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Odkaz na přihlášku https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Přijímací zkoušky

Zaměření na předměty technické, letectvo

Další informace

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uznávanou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. Ponúka široké spektrum atraktívnych študijných programov technického, ekonomického a umeleckého zamerania. Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Poskytuje tiež zázemie pre viac ako 25 druhov športov. Na akademickej pôde pôsobí spevácky zbor, folklórne súbory, ale aj Symfonický orchester TUKE. Študenti sa môžu stať členmi spolkov, študentskej televízie a rádia.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Avionické systémy
Bakalářské Prezenční Slovenština
Letecká a kozmická technika
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Letecké a kozmické inžinierstvo
Navazující magisterské Prezenční Slovenština
Letecké a kozmické systémy
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Letecké a priemyselné elektronické systémy
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Manažérstvo leteckej dopravy
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Pilot
Bakalářské Prezenční Slovenština
Pracovník riadenia letovej prevádzky
Bakalářské Prezenční Slovenština
Prevádzka lietadiel
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Profesionálny pilot
Bakalářské Prezenční Slovenština
Riadenie leteckej dopravy
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Riadenie letovej prevádzky
Bakalářské Prezenční Slovenština
Senzorika a avionické systémy
Navazující magisterské Prezenční Slovenština