Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach

Univerzita: Technická univerzita v Košiciach
Název: Strojnícka fakulta
Ulice: Letná 9
Psč: 042 00
Město: Košice
Kraj: Košický
Stát: Slovensko
Telefon: +421 55 633 0016
E-mail: sekretariat@sjf.tuke.sk
Web: https://sjf.tuke.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Odkaz na přihlášku https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Přijímací zkoušky

Zaměření na předměty technické

Další informace

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uznávanou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. Ponúka široké spektrum atraktívnych študijných programov technického, ekonomického a umeleckého zamerania. Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Poskytuje tiež zázemie pre viac ako 25 druhov športov. Na akademickej pôde pôsobí spevácky zbor, folklórne súbory, ale aj Symfonický orchester TUKE. Študenti sa môžu stať členmi spolkov, študentskej televízie a rádia.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikovaná mechanika
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Automatizácia a riadenie
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Automatizácia a riadenie strojov a procesov
Navazující magisterské Prezenční Slovenština
Automobilová výroba
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Bezpečnost technických systémov
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Biomedicínske inžinierstvo
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Časti a mechanizmy strojov
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Digitálne inžinierstvo
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Dopravná technika a logistika
Navazující magisterské Prezenční Slovenština
Dopravné stroje a zariadenia
Doktorské Prezenční Slovenština
Energetické stroje a zariadenia
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Inžinierstvo kvality produkcie
Navazující magisterské Prezenční Slovenština
Inžinierstvo prostredia
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Kvalita a bezpečnost’
Bakalářské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Mechatronika
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Meranie
Navazující magisterské Prezenční Slovenština
Metrológia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Počítačová podpora strojárskej výroby
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Priemyselná automatizácia
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština