Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta umení Technická univerzita v Košiciach

Univerzita: Technická univerzita v Košiciach
Název: Fakulta umení
Ulice: Letná 9
Psč: 042 00
Město: Košice
Kraj: Košický
Stát: Slovensko
Telefon: +421 55 601 2177
E-mail: dekan.fu@tuke.sk
Web: https://fu.tuke.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Odkaz na přihlášku https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Přijímací zkoušky

Zaměření na předměty technické, umelecké

Další informace

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uznávanou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. Ponúka široké spektrum atraktívnych študijných programov technického, ekonomického a umeleckého zamerania. Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Poskytuje tiež zázemie pre viac ako 25 druhov športov. Na akademickej pôde pôsobí spevácky zbor, folklórne súbory, ale aj Symfonický orchester TUKE. Študenti sa môžu stať členmi spolkov, študentskej televízie a rádia.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Architektúra a urbanizmus
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční Slovenština
Dizajn
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Volné výtvarné umenie
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština