Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technická univerzita v Košiciach

Univerzita: Technická univerzita v Košiciach
Název: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Ulice: Letná 9
Psč: 042 00
Město: Košice
Kraj: Košický
Stát: Slovensko
Telefon: +421 55 633 0016
E-mail: sekretariat@sjf.tuke.sk
Web: http://www.sjf.tuke.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Odkaz na přihlášku https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Přijímací zkoušky

Zaměření na předměty technické

Další informace

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uznávanou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. Ponúka široké spektrum atraktívnych študijných programov technického, ekonomického a umeleckého zamerania. Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Poskytuje tiež zázemie pre viac ako 25 druhov športov. Na akademickej pôde pôsobí spevácky zbor, folklórne súbory, ale aj Symfonický orchester TUKE. Študenti sa môžu stať členmi spolkov, študentskej televízie a rádia.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Baníctvo a geotechnika
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Banská geológia a geologický prieskum
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vrtanie
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Banské meračstvo a geodézia
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Dopravná logistika podniku
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Ekonomika zemských zdrojov
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Geodézia a geografické informačné systémy
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Geodézia a kataster nehnutelností
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Geológia a regionálny rozvoj
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Geologické inžinierstvo
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Geoprieskum
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Geoturizmus
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Inžinierska geodézia a kataster nehnutelností
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Komerčná logistika
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Manažérstvo procesov
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Manažérstvo zemských zdrojov
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Mineralurgia a environmentálne technológie
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština