Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach

Univerzita: Technická univerzita v Košiciach
Název: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Ulice: Letná 9
Psč: 042 00
Město: Košice
Kraj: Košický
Stát: Slovensko
Telefon: +421 55 602 2023
E-mail: dekanat.fmmr@tuke.sk
Web: https://fmmr.tuke.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Odkaz na přihlášku https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Přijímací zkoušky

Zaměření na předměty technické

Další informace

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uznávanou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. Ponúka široké spektrum atraktívnych študijných programov technického, ekonomického a umeleckého zamerania. Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Poskytuje tiež zázemie pre viac ako 25 druhov športov. Na akademickej pôde pôsobí spevácky zbor, folklórne súbory, ale aj Symfonický orchester TUKE. Študenti sa môžu stať členmi spolkov, študentskej televízie a rádia.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Chemické procesy vo výrobe materiálov
Bakalářské Prezenční Slovenština
Environmentálna chémia
Bakalářské Prezenční Slovenština
Hutníctvo
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Integrované systémy riadenia
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Inžinierstvo kvality produkcie
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Konštrukčné materiály v automobilovom priemysle
Bakalářské Prezenční Slovenština
Materiálové inžinierstvo
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Materiály
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Metalurgia, materiály a recyklácia
Bakalářské Prezenční Slovenština
Náuka o materiáloch
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Plastické deformácie
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Progresívne materiály a technológie
Bakalářské Prezenční Slovenština
Riadenie a modelovanie metalurgických procesov
Bakalářské Prezenční Slovenština
Spracovanie a recyklácia odpadov
Bakalářské
Navazující magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Tepelná technika
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Tepelná technika a plynárenstvo
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Tvárnenie materiálov
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Zlievarenstvo
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Zlievarenstvo pre automobilový priemysel
Bakalářské Prezenční Slovenština