Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Technická univerzita v Košiciach

Univerzita: Technická univerzita v Košiciach
Název: Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Ulice: Bayerova 1
Psč: 080 01
Město: Prešov
Kraj: Prešovský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 55 602 6452
E-mail: dekan.fvt@tuke.sk
Web: fvt.tuke.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO 9001:2009

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 250
Počet zájemců 250
Poplatek za přihlášku 20 EUR (elektronická prihláška), 30 EUR (papierová prihláška)
Pravděpodobnost přijetí 100 %
Termín přihlášky 31.3.2021
Odkaz na přihlášku https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky NIE
Forma přijímacích zkoušek prijímacie skúšky sa nekonajú
Termín přijímacích zkoušek prijímacie skúšky sa nekonajú
Zaměření na předměty technické

Další informace

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uznávanou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. Ponúka široké spektrum atraktívnych študijných programov technického, ekonomického a umeleckého zamerania. Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Poskytuje tiež zázemie pre viac ako 25 druhov športov. Na akademickej pôde pôsobí spevácky zbor, folklórne súbory, ale aj Symfonický orchester TUKE. Študenti sa môžu stať členmi spolkov, študentskej televízie a rádia.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Inteligentné technológie v priemysle
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Obnovitelné zdroje energie
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Počítačová podpora výrobných technológií
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Priemyselný manažment
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Smart technológie v priemysle
Bakalářské Prezenční Slovenština
Technológie automobilovej výroby
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština