Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Technická univerzita v Košiciach

Univerzita: Technická univerzita v Košiciach
Název: Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Ulice: Bayerova 1
Psč: 080 01
Město: Prešov
Kraj: Prešovský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 55 602 6452
E-mail: dekan.fvt@tuke.sk
Web: fvt.tuke.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO 9001:2009

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 250
Počet zájemců 250
Poplatek za přihlášku 20 EUR (elektronická prihláška), 30 EUR (papierová prihláška)
Pravděpodobnost přijetí 100 %
Termín přihlášky 31.3.2021
Odkaz na přihlášku https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky NIE
Forma přijímacích zkoušek prijímacie skúšky sa nekonajú
Termín přijímacích zkoušek prijímacie skúšky sa nekonajú
Zaměření na předměty technické

Další informace

Fakulta výrobních technologií je zárukou kvality, kde můžete studovat atraktivní studijní programy ve všech stupních studia. Je to jedna z devíti fakult Technické univerzity v Košicích. Její sídlo je ve třetím největším městě na Slovensku v Prešově, nazývaném také "město hudby", tedy i studentský život mimo fakultních lavic je zajímavý.
Fakulta se vypracovala na přední místa ve vědě, výzkumu i vzdělávání. Naši studenti studují v moderních prostorách a výuka se přesunula od tabule do laboratoří se špičkovým vybavením. V rámci programu Erasmus je možné strávit část studia v zahraničí.
Naši absolventi mají obrovské možnosti uplatnění se v slovenských i zahraničních firmách, protože dnešní doba potřebuje právě technicky vzdělaných lidí.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Inteligentné technológie v priemysle
Navazující magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Obnovitelné zdroje energie
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Počítačová podpora výrobných technológií
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Priemyselný manažment
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Smart technológie v priemysle
Bakalářské Prezenční Slovenština
Technológie automobilovej výroby
Bakalářské
Navazující magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština