Žilinská univerzita v Žiline

Název Žilinská univerzita v Žiline
Ulice Univerzitná 8215/1
PSČ 010 26
Město Žilina
Kraj Žilinský
Stát Slovensko
Telefon +421 41 513 5134
E-mail katarina.taranova@uniza.sk
Web www.uniza.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy CAF 2008, CAF 2010

Další informace

Žilinská univerzita v Žiline patrí k popredným slovenským univerzitám. Na jej 7 fakultách (prevádzky ekonomiky dopravy a spojov, stavebná, strojnícka, elektrotechnická, riadenia a informatiky, špeciálneho inžinierstva, humanitných vied) študuje aktuálne 9 000 študentov.

Soubory ke stažení

Seznam fakult

Celouniverzitný študijný program

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Alpínska a vysokohorská ekológia
 • Stráž prírody
 • Súdne inžinierstvo
Detail fakulty

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

ul. 1. Mája 32, Žilina, Slovensko,

 • Bezpečnostný manažment
 • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
Detail fakulty

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Aplikovaná telematika
 • Digitálne technológie
 • Riadenie procesov
 • Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
Detail fakulty

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Dopravné služby
 • Dopravné služby v osobnej doprave
 • Ekonomika dopravy, spojov a služieb
 • Finančný manažment
Detail fakulty

Fakulta humanitných vied

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
 • Sociálna pedagogika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu
Detail fakulty

Fakulta riadenia a informatiky

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Informačné systémy
 • Informačný manažment
 • Manažment
Detail fakulty

Strojnícka fakulta

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Automatizované výrobné systémy
 • Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
 • Strojárstvo
 • Údržba dopravných prostriedkov
Detail fakulty

Stavebná fakulta

Univerzitná 8215/1, Žilina, Slovensko,

 • Civil Engineering
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Plánovanie dopravnej infraštruktúry
 • Pozemné staviteľstvo
Detail fakulty

Seznam studijních oborů

Alpínska a vysokohorská ekológia
Aplikovaná informatika
Aplikovaná mechanika
Aplikovaná telematika
Aplikované sieťové inžinierstvo
Automatizácia
Automatizované výrobné systémy
Autotronika
Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
Bezpečnostný manažment
Biomedicínská informatika
Biomedicínske inžinierstvo
Cestná doprava
Civil Engineering
Časti a mechanizmy strojov
Digitálne technológie
Dopravná technika a technológia
Dopravné služby
Dopravné služby v osobnej doprave
Ekonomika a manažment podniku
Ekonomika dopravy, spojov a služieb
Elektrické pohony
Elektroenergetika
Elektronický obchod a manažment
Elektrotechnika
Elektrotechnológie a materiály
Energetická a environmentálna technika
Energetické stroje a zariadenia
Finančný manažment
Fotonika
Geodézia a kartografia
Informačné systémy
Informačný manažment
Informatika
Informatika a riadenie
Inteligentné informačné systémy
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Koľajové vozidlá
Konštrukcia strojov a zariadení
Krízový manažment
Letecká doprava
Manažment
Materiály a technológie v automobilovej výrobe
Mediamatika a kultúrne dedičstvo
Multimediálne inžinierstvo
Multimediálne technológie
Nosné konštrukcie budov
Obrábanie a ložisková výroba
Plánovanie dopravnej infraštruktúry
Počítačové inžinierstvo
Počítačové konštruovanie a simulácie
Počítačové modelovanie a mechanika strojov
Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
Poštové inžinierstvo
Poštové technológie
Poštové technológie a služby
Pozemné staviteľstvo
Priemyselné inžinierstvo
Profesionálny pilot
Riadenie procesov
Silnoprúdová elektrotechnika
Sociálna pedagogika
Staviteľstvo
Stráž prírody
Strojárske technológie
Strojárstvo
Súdne inžinierstvo
Technické materiály
Technika prostredia
Technológia a manažment stavieb
Technológia údržby lietadiel
Telekomunikácie
Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
Teoretická elektrotechnika
Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Teória a konštrukcie pozemných stavieb
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
Učiteľstvo výchovy k občianstvu
Údržba dopravných prostriedkov
Vodná doprava
Vozidlá a motory
Výkonové elektronické systémy
Záchranné služby
Zasielateľstvo a logistika
Železničná doprava

Na kterém veletrhu školu uvidíte?

Gaudeamus Nitra 2020

VIII. ročník,
Agrokomplex Nitra,
pavilon F
11.11 - 12.11.2020

stánek č. 0

Gaudeamus Bratislava 2020

XXIV. ročník,
Incheba Expo,
hala D
06.10 - 08.10.2020

stánek č. 0
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace