Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Strojnícka fakulta Žilinská univerzita v Žiline

technický
Univerzita: Žilinská univerzita v Žiline
Název: Strojnícka fakulta
Ulice: Univerzitná 8215/1
Psč: 010 26
Město: Žilina
Kraj: Žilinský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 41 513 25 01, 25 07, 25 08, +421 907 864
E-mail: dsjf@fstroj.uniza.sk
Web: www.fstroj.uniza.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 400
Poplatek za přihlášku 20 EUR
Termín přihlášky do 31. 3. 2024
Den otevřených dveří 25. 10. 2023 a 24. 1. 2024
Odkaz na přihlášku

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky bez prijímacích skúšok podľa prospechu, bližšie informácie na http://fstroj.uniza.sk
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek 17. 6. 2024

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Automatizované výrobné systémy
technický
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Časti a mechanizmy strojov
technický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Energetická a environmentálna technika
technický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Energetické stroje a zariadenia
technický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Koľajové vozidlá
technický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Počítačové konštruovanie a simulácie
technický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
technický
Magisterské Prezenční Slovenština
Priemyselné inžinierstvo
technický
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Strojárske technológie
technický
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Technické materiály
technický
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Technika prostredia
technický
Magisterské Prezenční Slovenština
Vozidlá a motory
technický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština