Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita v Žiline

Univerzita: Žilinská univerzita v Žiline
Název: Fakulta riadenia a informatiky
Ulice: Univerzitná 8215/1
Psč: 010 26
Město: Žilina
Kraj: Žilinský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 41 513 4061, 4062, 4073, 4074
E-mail: studref@fri.uniza.sk
Web: www.fri.uniza.sk, www.budfri.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: SCIO

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 660
Poplatek za přihlášku 20 EUR
Termín přihlášky do 31. 3. 2022
Den otevřených dveří 17. 2. 2022 od 10:00 hod., ONLINE: 10.11.2021 od 16:00 do 21:00 hod., 16.3.2022 od 16:00 do 21:00 hod.
Odkaz na přihlášku https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/eprihlaska/eprijim.php

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky bez prijímacích skúšok podľa prospechu, SCIO testy, olympiady, súťaží, SOČ, ostatní písomné testy, bližšie informácie na www.fri.uniza.sk
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek 9. 6. 2022

Další informace

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) je etablovanou fakultou uznávanou doma aj v zahraničí. Svedčia o tom nezávislé hodnotenia ako aj záujem študentov, zamestnávateľov a partnerov. Osobitosť fakulty spočíva predovšetkým v kombinácii študijných programov, ktoré na jednom mieste ponúkajú špičkové vzdelanie v oblasti informatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií. Počas svojho pôsobenia si fakulta vybudovala silnú pozíciu vďaka kvalitnému zabezpečovaniu výučby. Dôraz je kladený na zabezpečenie kontaktu s praxou. Preto má fakulta vytvorené dlhodobé vzťahy so svojimi partnermi z podnikovej praxe. Jej absolventi sú mimoriadne úspešní na trhu práce, nachádzajú sa v top firmách po celom svete a dosahujú nadpriemerné finančné ohodnotenie.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název studijního programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Aplikovaná informatika Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Aplikované sieťové inžinierstvo Magisterské Prezenční Slovenština
Biomedicínská informatika Magisterské Prezenční Slovenština
Informačné a sieťové technológie Bakalářské Prezenční Slovenština
Informačné systémy Magisterské Prezenční Slovenština
Informačný manažment Magisterské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Informatika Bakalářské Prezenční Slovenština
Informatika a riadenie Bakalářské Prezenční Slovenština
Inteligentné informačné systémy Magisterské Prezenční Slovenština
Manažment Bakalářské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Počítačové inžinierstvo Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace