Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Stavebná fakulta Žilinská univerzita v Žiline

technický
Univerzita: Žilinská univerzita v Žiline
Název: Stavebná fakulta
Ulice: Univerzitná 8215/1
Psč: 010 26
Město: Žilina
Kraj: Žilinský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 41 513 55 01, 55 12
E-mail: fstav-studref@uniza.sk
Web: www.svf.uniza.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 350
Poplatek za přihlášku 35 EUR
Termín přihlášky 1.kolo: do 31. 3. 2024 / 2. kolo: do 15.8.2024
Den otevřených dveří 8. 2. 2024, online - 23.11.2023
Odkaz na přihlášku https://svf.uniza.sk/index.php/uchadzaci/vseobecne-informacie/prijimacie-konania

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky bližšie informácie na http://svf.uniza.sk
Forma přijímacích zkoušek bez prijímacích skúšok podľa prospechu
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek 1 kolo: 11.6. 2024 / 2.kolo: 22.8.2024

Další informace

PROČ STAVEBKA NA UNIZA? Stavební fakulta Žilinské univerzity v Žilině ti poskytne zajímavou kombinaci teoretických znalostí a zkušeností získaných v praxi. Pokud je tvým snem podílet se na velkolepých pozemních projektech nebo stavbách mostů, tunelů
či přehrad, si tu správně!
JAKÉ MÁM PO STAVEBCE UPLATNĚNÍ? Naši absolventi jsou na trhu práce žádaní pro své teoretické znalosti, praktické dovednosti a tvůrčí potenciál. Uplatňují se ve firmách
na Slovensku i ve světě.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Civil Engineering Structures
technický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Angličtina
Geodézia a kartografia
technický
Bakalářské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (špecializácie: cestné staviteľstvo, objekty dopravných stavieb, železničné staviteľstvo, plánovanie dopravnej infraštruktúry)
technický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Pozemné staviteľstvo (špecializácie: pozemné staviteľstvo, nosné konštrukcie budov)
technický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Technológia a manažment stavieb
technický
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
technický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Teória a konštrukcie pozemných stavieb
technický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština