Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinská univerzita v Žiline

technický
Univerzita: Žilinská univerzita v Žiline
Název: Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Ulice: Univerzitná 8215/1
Psč: 010 26
Město: Žilina
Kraj: Žilinský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 41 513 2063, 2064
E-mail: studref@feit.uniza.sk
Web: feit.uniza.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Na bakalářský studijní program Multimediální technologie uchadzač absolvuje prijímaciu skúšku.
Počet přijatých 500
Poplatek za přihlášku 20 EUR
Pravděpodobnost přijetí 81,3 %
Termín přihlášky do 31. 3. 2024
Den otevřených dveří 14. 3. 2024 ONLINE, 14. 2. 2024 PREZENČNE
Odkaz na přihlášku https://feit.uniza.sk/elektronicka-prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky NE
Forma přijímacích zkoušek bez prijímacích skúšok podľa prospechu z matematiky a fyziky na všetky študijné programy okrem programu Multimediálne technológie. Viac informácií na https://feit.uniza.sk/podmienky-prijatia-bakalarske-studium/
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek 18. 6. 2024 - 19. 6. 2024

Další informace

"FEIT UNIZA ponúka moderné študijné programy, ktoré ponúkajú budúcim absolventom perspektívnu budúcnosť. Vzdelaných ľudí v oblastiach akými sú: informačné a komunikačné technológie, robotika, biomedicína, elektronika, automatizácia, energetika, elektrooptika, a multimédiá je nedostatok.
Študenti pracujú s modernými technológiami, ktoré sú v súčasnosti využívané v priemyselnej praxi.
Fakulta poskytuje študentom odborové štipendiá, a tým s najlepšími študijnými výsledkami aj prospechové až do výšky 1200EUR/rok. Ministerstvo školstva zaradilo, všetky nami ponúkané odbory medzi perspektívne.
Všetko Ťa naučíme - Pre štúdium na FEIT nie je potrebné byť expertom v IT a elektrotechnike a ani mať skúsenosti s programovaním. Stačí byť šikovný a snažiť sa!
"

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Automatizácia
technický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Biomedicínske inžinierstvo
technický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Elektrooptika
technický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Elektrotechnika (špecializácia: autotronika, elektroenergetika, elektrické pohony a trakcia, výkonová elektronika)
technický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Elektrotechnológie a materiály
technický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Fotonika
technický
Magisterské Prezenční Slovenština
Komunikačné a informačné technológie
technický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Multimediálne inžinierstvo
technický
Magisterské Prezenční Slovenština
Multimediálne technológie
technický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Riadenie procesov
technický
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Kombinované
Slovenština
Silnoprúdová elektrotechnika
technický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Telekomunikácie
technický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
technický
Magisterské Prezenční Slovenština
Teoretická elektrotechnika
technický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Výkonové elektronické systémy (špecializácia: autotronika, elektroenergetika, elektrické pohony a trakcia, výkonová elektronika)
technický
Magisterské Prezenční Slovenština