Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinská univerzita v Žiline

Univerzita: Žilinská univerzita v Žiline
Název: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Ulice: Univerzitná 8215/1
Psč: 010 26
Město: Žilina
Kraj: Žilinský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 41 513 3051, 3053, 3054, 3055, 3056
E-mail: dekan@fpedas.uniza.sk
Web: www.fpedas.uniza.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 730
Poplatek za přihlášku 20 EUR
Pravděpodobnost přijetí 90 %
Termín přihlášky 1.kolo: 31. 3. 2022 / 2.kolo: 12. 8. 2022
Den otevřených dveří 12. 11. 2021, 11. 2. 2022
Odkaz na přihlášku https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky bez prijímacích skúšok podľa prospechu, ostatní písomné testy, bližšie informácie na http://fpedas.uniza.sk
Forma přijímacích zkoušek vlastný test
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek 1.kolo: 10. - 15. 6. 2022 / 2.kolo: 25. - 26. 8. 2022
Zaměření na předměty Test z vedomostí stredoškolského učiva, z vopred vybraného jazyka, zo stredoškolskej matematiky, zo všeobecných vedomostí

Další informace

Chceš zmeniť svet a máš chuť robiť veci inak? Si nápaditý a chtivý po poznaní? Zvoľ si tú správnu cestu otvorenú novým výzvam. Staň sa najlepším v tom, čo ťa baví. Buď špecialistom v oblasti dopravy, elektromobility, dopravných stavieb. Buď súčasťou priemyselnej revolúcie 4.0 a študuj najnovšie IT technológie. Objav environmentálne, ekologické alebo humanitné vedy. Študuj bezpečnosť, ovplyvníš budúcnosť. Žilinská univerzita ti ponúka možnosť byť najlepší. Tak to využi a poď k nám študovať.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Cestná doprava (špecializácie: cestná doprava, expertízna činnosť v cestnej doprave)
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Distribučné technológie a služby
Bakalářské
Prezenční
Dopravné služby
Doktorské Prezenční
Dopravné služby v osobnej doprave
Bakalářské Prezenční
Ekonomika a manažment podniku
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Prezenční
Ekonomika dopravy, spojov a služieb
Doktorské Prezenční
Kombinované
Elektronický obchod a manažment
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Finančný manažment
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Letecká doprava (špecializácie: letecká doprava, profesionálny pilot, technológia údržby lietadiel)
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Poštové inžinierstvo
Magisterské Prezenční
Vodná doprava
Bakalářské Prezenční
vodná doprava
Bakalářské Prezenční
Zasielateľstvo a logistika
Bakalářské
Magisterské
Prezenční
Železničná doprava
Bakalářské
Magisterské
Prezenční