Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinská univerzita v Žiline

ekonomický
Univerzita: Žilinská univerzita v Žiline
Název: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Ulice: Univerzitná 8215/1
Psč: 010 26
Město: Žilina
Kraj: Žilinský
Stát: Slovensko
Telefon: +421 41 513 3051, 3053, 3054, 3055, 3056
E-mail: dekan@fpedas.uniza.sk
Web: www.fpedas.uniza.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Přihláška a pravděpodobnost přijetí

Počet přijatých 745
Poplatek za přihlášku 20 EUR
Pravděpodobnost přijetí 90 %
Termín přihlášky 1.kolo: 31. 3. 2024 / 2.kolo: 31. 7. 2024
Den otevřených dveří 10. 11. 2023, 9. 2. 2024
Odkaz na přihlášku https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky bez prijímacích skúšok podľa prospechu, ostatní písomné testy, bližšie informácie na http://fpedas.uniza.sk
Forma přijímacích zkoušek vlastný test
Přípravné kurzy ANO
Termín přijímacích zkoušek 1.kolo: 10. - 11. 6. 2024 / 2.kolo: 14. - 15. 8. 2024
Zaměření na předměty Test z vedomostí stredoškolského učiva, z vopred vybraného jazyka, zo stredoškolskej matematiky, zo všeobecných vedomostí

Další informace

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je zakladajúcou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline (bývalej Vysokej školy dopravnej), a zároveň najväčšou fakultou tejto univerzity. Na fakulte v súčasnosti študuje takmer 2 300 študentov v 1., 2. a 3. stupni vzdelávania. Fakulta takmer 70 rokov pripravuje odborníkov pre oblasť dopravy doma i v zahraničí. Fakulta navyše ponúka i programy ekonomického zamerania rovnako akreditované ako ponúkajú ďalšie ekonomické fakulty v SR. V bakalárskom štúdiu fakulta ponúka 12 študijných programov, absolventi ktorých môžu pokračovať na 2. a 3. stupni štúdia: železničná doprava, cestná doprava, letecká doprava, vodná doprava, distribučné technológie a služby, profesionálny pilot, zasielateľstvo a logistika, dopravné služby v osobnej doprave, expertízna činnosť v cestnej doprave, ekonomika a manažment podniku, finančný manažment, elektronický obchod a manažment.

Soubory ke stažení

Studijní programy

Název programu Typ studia Forma studia Jazyk studia
Cestná doprava (špecializácie: cestná doprava, expertízna činnosť v cestnej doprave)
technický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Distribučné technológie a služby
technický
Bakalářské
Prezenční
Slovenština
Doprava
technický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Dopravné služby a logistika
technický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Dopravné služby v osobnej doprave
technický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Ekonomika a manažment podniku
ekonomický
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Prezenční
Prezenční
Slovenština
Ekonomika dopravy, spojov a služieb
ekonomický
Doktorské Prezenční
Kombinované
Slovenština
Elektronický obchod a manažment
ekonomický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Finančný manažment
ekonomický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Letecká doprava (špecializácie: letecká doprava, profesionálny pilot, technológia údržby lietadiel)
technický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Poštové inžinierstvo
technický
Magisterské Prezenční Slovenština
Vodná doprava
technický
Bakalářské Prezenční Slovenština
Zasielateľstvo a logistika
technický ekonomický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština
Železničná doprava
technický
Bakalářské
Magisterské
Prezenční Slovenština